Olet täällä

  • Vaasa yöllä
  • Energiaklusteri
  • Energy Vaasa

Tietoa kaupungista

Vaasa – Pohjolan energiapääkaupunki

Se, että Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä löytyy juuri Vaasan seudulta, on monien tekijöiden summa ja pitkäjänteisen työn tulos. Siihen ovat vaikuttaneet mm. alueen teollinen perinne, kansainvälinen elinkeinoelämä sekä poikkeuksellisen laaja-alainen yhteistyö alueen yritysten, julkisen sektorin toimijoiden sekä koulutuksen kesken.

Vaasa on kaupunkina sitoutunut toimimaan rohkeasti ja esimerkillisesti kestävän kehityksen edistämiseksi parantamalla energiatehokkuutta, ottamalla käyttöön innovatiivisia ratkaisuja energiantuotannossa ja -jakelussa sekä panostamalla koulutukseen ja tutkimukseen. Päästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen huomioidaan kaupungin koko päätöksenteossa – yhdyskuntarakenteen suunnittelussa, rakentamisessa ja liikenteessä.

Vaasan talotoimi aloitti rakennuskantansa systemaattisen energiaseurannan jo 90-luvulla. Kertynyt tieto ja osaaminen näkyvätkin nyt rakennusten energiatehokkuudessa. Esimerkiksi koulut ja päiväkodit ovat energiatehokkuusmittauksissa Suomen huippuluokkaa. Katu- ja ulkovalaistuksen energiatehokkuutta on parannettu Vaasassa suunnittelulla, tarpeeseen perustuvalla automaattisella ohjauksella ja hyödyntämällä uusia, energiatehokkaampia valaistustekniikoita.

Vaasan tavoitteena on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja lisätä samalla seudullista energiaomavaraisuutta myös liikenteessä. Biokaasulaitos tuo työtä ja toimeentuloa paikallisille toimijoille, polttoainerahat jäävät omaan kaupunkiin ja linja-autot kulkevat entistä puhtaammin ja äänettömämmin.

Monipuolinen koulutustarjonta sekä yritysten julkisen sektorin panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen pitävät vaasalaisen energiateknologiaosaamisen kehityksen kärjessä myös tulevaisuudessa. Energiakoulutus kattaa Vaasassa kaikki koulutusasteet varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin.

Ajankohtaista

sundomkoulu_mikkolehtimaki_netti.jpg
22.9.2015
Osana Vaasan seudun energia-alan toimijoiden älykkään sähköverkon pilottihanketta Sundomin kylän koulun ja päiväkodin katolle on asennettu aurinkopaneelit. Paneelit tuottavat sähköä kiinteistöjen...