Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vaasan kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen tarkastus on kaupunginhallituksen alaista toimintaa. Sisäisen tarkastuksen tehtäviin kuuluu hallinto- ja talousprosessien tarkastaminen sekä osallistuminen riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallinnon kehittämiseen.

Riskienhallintapolitiikka

Riskienhallintapolitiikassa määritellään Vaasan kaupungin riskienhallinnan periaatteet, toimintatavat, vastuut ja päämäärät. Riskienhallintapolitiikan tavoitteena on varmistaa, että hallitaan Vaasan kaupungin toiminnassa ilmenevät olennaiset riskit, jotka vaikuttavat ennen kaikkea taloudellisiin menetyksiin, tavoitteiden saavuttamiseen tai lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseen. Riskienhallintapolitiikka koskee koko Vaasan kaupunkikonsernia.

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäinen valvonta on osa Vaasan kaupungin ja kaupunkikonsernin johtamisjärjestelmää sekä johdon ja hallinnon työväline. Sisäinen valvonta koostuu esimiesten ja johtovastuussa olevien suorittamasta valvonnasta, luottamushenkilöiden suorittamasta valvonnasta sekä sisäisestä tarkastuksesta.

Erilaiset tekijät kaupungin toiminnassa saattavat haitallisesti vaikuttaa mm. kuntalaisille tarjottavien peruspalveluiden tuottamiseen ja henkilöstön toimintakykyyn. Näitä tekijöitä kutsutaan riskeiksi. Sisäisen valvonnan varsinaisena tarkoituksena on hallita riskejä ja siten varmistaa, että asetetut sekä pitkän että lyhyen tähtäimen tavoitteet saavutetaan.

 

Sisäinen valvonnan ohje

Vaasan kaupungin sisäisen valvonnan ohje

 

Tietoturvapolitiikka

Tietoturva tukee Vaasan kaupungin arvojen ja tavoitteiden mukaista toiminnan kehittämistä ja tehostamista. Dokumentissa esitetään Vaasan kaupungin tietoturvatoiminnan perusrakenteet. Tietoturvapolitiikka on kaupunginhallituksen hyväksymä.