Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vaasan Resurssiviisauden tiekartta

Sundomin koulun aurinkopaneelit
Vaasa on tehnyt itselleen resurssiviisauden tiekartan, jota käytetään energia- ja ilmasto-ohjelman seurantatyökaluna. Tiekartassa on kuvattu tavoitetila siitä, millainen Vaasa on vuonna 2035 resurssiviisauden näkökulmasta. Tiekartassa on myös esitetty toimenpiteet, joiden avulla kuljetaan kohti tavoitetilaa.

Tiekartta on jaettu kuuteen aihealueeseen:

  • Energiantuotanto ja -kulutus
  • Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne
  • Kulutus ja materiaalit
  • Ruoan tuotanto ja kulutus
  • Vedenkäyttö ja luonnonvedet
  • Kestävät yhteisöt ja osaaminen

Resurssiviisauden tiekartta on Fisu-verkoston yhteinen projekti. Myös muut Fisu-kunnat ovat tehneet tai tekevät vastaavan tiekartan. Fisu-kuntien yhteisenä tavoitteena on globaalisti kestävä kulutus vuoteen 2050 mennessä. Vaasan tiekartta on tehty vuoteen 2035 asti, jotta tiekartta olisi yhtenäinen energia- ja ilmasto-ohjelman tavoitteen kanssa olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2035. Vaasan tiekartta julkaistaan aikanaan Fisu-verkoston tiekartat ja työkalut -sivulla.