Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vaasan seudun jätelautakunta

Vaasan seudun jätelautakunta (JATELTK) hoitaa kunnille jätelainsäädännön mukaan kuuluvat jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät sekä jätehuollon muut kehitys- ja seurantatehtävät kulloinkin voimassa olevan yhteisen jätelautakunnan yhteistyösopimuksen mukaisesti. Vaasan kaupunki on isäntäkunta ja vastaa jätelautakunnan hallinnosta.

kokouspäivät 2018:
23.1., 20.2., 27.3. kokous on peruttu, 17.4. kokous on peruttu, 29.5., 12.6.

28.8.
11.9.
9.10.
20.11.
11.12.

kokoukset pidetään:
pääsääntöisesti tiistaisin klo 16.30 Teknisessä virastossa Kirkkopuistikko 26 A
Kokouksia pidetään myös, jos puheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena tai jos enemmistö toimielimen jäsenistä tekee siitä esityksen puheenjohtajalle.

kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä:
kokousta seuraavana keskiviikkona Kaupungin kotisivuilla

lisätietoja: Teija Vanhala

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
jätelautakunta 12.12.2017 23 kokousaikataulu
jätelautakunta14.11.2017 18 järjestäytyminen

sivuun liittyvät linkit:
Vaasan seudun jätelautakunnan jäsenet

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Vaasan seudun jätepoliittinen ohjelma 2018 - 2023
Vaasan seudun jätehuoltomääräykset 1.5.2017
www.vaasanseudunjatelautakunta.fi

muuta:
Vaasan seudun jätelautakunta = JATELTK