Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vaasan seudun jätelautakunta

Vaasan seudun jätelautakunta (JATELTK) hoitaa kunnille jätelainsäädännön mukaan kuuluvat jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät sekä jätehuollon muut kehitys- ja seurantatehtävät kulloinkin voimassa olevan yhteisen jätelautakunnan yhteistyösopimuksen mukaisesti. Vaasan kaupunki on isäntäkunta ja vastaa jätelautakunnan hallinnosta.

Vaasan seudun jätelautakunnan kokouspäivät 2018:
23.1.
20.2.
27.3. kokous on peruttu
17.4. kokous on peruttu
29.5.
12.6.
-------
28.8.
11.9.
9.10.
20.11.
11.12.

Jätelautakunta kokoontuu:
pääsääntöisesti tiistaisin klo 16.30 Teknisessä virastossa Kirkkopuistikko 26 A.
Kokouksia pidetään myös, jos puheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena tai jos enemmistö toimielimen jäsenistä tekee siitä esityksen puheenjohtajalle.

Jätelautakunnan tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
kokousta seuraavana keskiviikkona Vaasan kaupungin kotisivuilla
lisätietoja: Susanna Paavola-Lehtinen

Sivun päätöksiin liittyvät pöytäkirjat:
JATELTK:n pöytäkirjassa 12.12.2017 23 kokousaikataulu
JATELTK:n pöytäkirjassa 14.11.2017 18 järjestäytyminen

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Vaasan seudun jätelautakunnan jäsenet
Vaasan seudun jätehuoltomääräykset 1.5.2017
www.vaasanseudunjatelautakunta.fi