Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vaasan Tekniset palvelut

aaltologoteknisetpalvelut.jpg
Vaasan Tekniset palvelut huolehtii kaupungin kuljetuskaluston hankinnasta, vuokrauksesta, huollosta, korjauksesta ja erityisryhmien oppilaskuljetuksesta sekä varastotoiminnasta.

TEKNISTEN PALVELUJEN YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT

Vaasan Tekniset palvelut on pääasiassa Vaasan kaupungille palvelua tuottava, teknisen lautakunnan alainen nettoyksikkö. Vaasan Tekniset palvelut vastaa Vaasan kaupungin omistaman ajoneuvo- ja työkonekaluston hankinnasta, hallinnasta ja vuokrauksesta, huollosta ja korjauksesta. Se vastaa myös erityisryhmien oppilaskuljetuksesta sekä varastotoiminnasta. Perusajatuksena on tuottaa asiantuntevaa ja hinnaltaan kilpailukykyistä korjaamo-, kuljetus- ja varastopalvelua. Teknisten palveluiden alaisuuteen kuuluvia tulosyksiköitä ovat keskuskorjaamo, kuljetustoimisto ja keskusvarasto.

KULJETUSTOIMISTO

Kuljetustoimisto hankkii kaupungin käyttöön tulevaa kone- ja kuljetuskalustoa sekä huolehtii kaluston hallinnasta, käyttöön luovuttamisesta ja käytön valvonnasta. Lisäksi kuljetustoimisto opastaa pyydettäessä muita hallintokuntia omaan toimialaansa kuuluvissa töissä. Kuljetustoimi myös välittää yksityistä auto- ja konekalustoa. Kuljetustoimiston tehtäviin kuuluvat tavarankuljetuspalvelu (postinjako, ruokakuljetukset, muutot, erikoiskuljetukset jne.) ja henkilökuljetuspalvelu (mm. erityisryhmien oppilaskuljetus, uimahallikuljetukset).

KESKUSKORJAAMO

Vaasan kaupungin Keskuskorjaamo huoltaa ja korjaa pääasiassa kaupungin omistamia kuljetus- ja työkoneita, tekee teräsrakennetöitä sekä valmistaa ja asentaa erikoislaitteita. Tuotanto jakaantuu kahteen osakokonaisuuteen: Konekorjaamoon sekä asennus- ja hitsaustöihin. Keskuskorjaamon erikoisosaamista ovat auto-/kone-elektroniikka sekä autoalan testauslaitteet, erikoishitsaukset ja pysäköintiautomaatit.

KESKUSVARASTO

Keskusvarasto palvelee koko kaupunkikonsernia ja Vaasan seudun seutukuntaa tarjoamalla materiaalihuoltoon liittyviä palveluja ja tuotteita. Keskusvarasto toimii yhdessä hankintapalvelujen kanssa kaupungin tavaralogistiikan osaajana ja hallinnoijana.