Olet täällä

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään.


Aloite toimitetaan sille viranomaiselle, jonka toimialaan asia kuuluu. Saat sähköpostilla tiedon aloitteen saapumisesta kaupungille ja viimeistään kahden viikon kuluttua tiedon siitä, kuka asiaa valmistelee ja mikä on aloitteen arvioitu käsittelyaika. Valmistelijalta voit kysyä aloitteen etenemisestä. Vastauksen aloitteeseesi saat sen jälkeen, kun aloite on käsitelty.

Teen kuntalaisaloitteen - kaupungin oma palvelu

Kuntalaisaloite.fi- oikeusministeriön ylläpitämä ja tuottama verkkopalvelu


Otakantaa.fi tarjoaa monipuolista tietoa suomalaisesta demokratiasta ja kansalaisvaikuttamisen keinoista niin kunnissa kuin valtion tasolla.

tytotkahvilanettiml.jpg