Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vammaisneuvoston toimintasääntö

Kaupunginhallituksen hyväksymä 26.1.2009, kaupunginhallituksen hyväksymä 24.4.2017, astuu voimaan 1.6.2017.

 

 

1 § Tarkoitus

Vaasan kaupungin vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

2 § Kokoonpano

Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikaudekseen 13 jäsentä, joista yksi (1) on Vähänkyrön alueelta, ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Näistä kahdeksan jäsentä ja varajäsentä valitaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus                                                          1

Sosiaali- ja terveyslautakunta                                        1                   

Tekninen lautakunta                                                      1

Teknisten liikelaitosten johtokunta                                1

Rakennus- ja ympäristölautakunta                                 1

Kasvatus- ja opetuslautakunta                                       1

Koulutuslautakunta                                                        1

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta                                      1

Viisi jäsentä ja varajäsentä valitaan vammaisjärjestöjen ehdotuksesta.

Kaupunginhallituksen valitsema jäsen toimii puheenjohtajana. Kaupunginhallitus valitsee varapuheenjohtajan toimielimiä edustavista jäsenistä, joiden tulee olla toimielinten varsinaisia jäseniä. Kaupunginhallitus nimeää lisäksi edustajansa vammaisneuvostoon.

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

3 § Tehtävät

Vammaisneuvoston tehtävänä on

  1. edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa,
  2. seurata vammaisten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella,
  3. seurata kaupungin päätöksentekoa vammaisten kannalta,
  4. edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon,
  5. edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten esimerkiksi koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan,
  6. seurata vammaisille tarkoitettujen palveluiden ja muiden etuuksien kehitystä kaupungissa,
  7. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaisia koskevissa asioissa,
  8. huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta,
  9. valmistella toimintasuunnitelma ja toimintakertomus,
  10. hoitaa muut kaupunginhallituksen vammaisneuvostolle määräämät tehtävät.

4 § Sihteerin tehtävät

Vammais- ja esteettömyysasiamies toimii vammaisneuvoston valmistelijana ja sihteerinä.