Olet täällä

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan (VAPEOPLA) toimialaan kuuluvat ne tehtävät, jotka lasten päivähoidosta ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetuissa laeissa sekä perusopetuslaissa ja niihin liittyvissä muissa laeissa ja asetuksissa on säädetty kunnan tehtäväksi, ellei erikseen toisin ole määrätty tai päätetty. Lautakunta vastaa lisäksi musiikkioppilaitoksessa tapahtuvasta musiikin- ja tanssinopetuksesta.
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan kokouspäivät 2017
VAPEOPLA 14.12.2016 § 94 ja jäsenet
esityslista pöytäkirja huom!
15.2. 15.2.  
15.3. 15.3.  
19.4. 19.4.  
31.5. 31.5. 7.6. kokouspäivä on muutettu.
6.9. 6.9.  
4.10. 4.10.  
8.11. 8.11.  
13.12. 13.12.  

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta kokoontuu: 
aika: keskiviikko klo 16.30
paikka: Kasvatus- ja opetusvirasto Raastuvankatu 29

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan tarkastetut pöytäkirjat 2017 ovat nähtävillä:
aika: kokouksen jälkeisenä tiistaina klo 9 - 15
paikka: Kasvatus- ja opetusvirasto Raastuvankatu 29 
lisätietoja: Jari Ranta 040 169 7235 jari.ranta@vaasa.fi ja
lisätietoja: Björksten Eija 06 325 3121 eija.bjorksten@vaasa.fi sekä valmistelijat

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan viranhaltijapäätökset 2017 ovat nähtävillä:
aika: kokouksen jälkeisenä tiistaina klo 9 - 15
paikka: Kasvatus- ja opetusvirasto
lisätietoja: Jari Ranta, 040 169 7235 jari.ranta@vaasa.fi ja
lisätietoja: Björksten Eija 06 325 3121 eija.bjorksten@vaasa.fi sekä valmistelijat

… ruotsinkielinen jaosto
… suomenkielinen jaosto
… yksilöjaosto