Olet täällä

Tietoa kaupungista

Variskan aluetoimikunta

Variskan aluetoimikunnan tehtävänä on edistää Vanhan Vaasan – Ristinummen - Haapaniemen – Melaniemen ja lähiympäristön alueen kulttuurista, sosiaalista ja fyysistä kehitystä seuraamalla, tekemällä aloitteita, ottamalla kantaa, esittämällä tavoitteita ja antamalla lausuntoja valmisteilla oleviin asioihin. Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen aluetoimikunnan, johon nimetään seitsemän (7) toiminta-alueella asuvaa jäsentä, joille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä kaksi (2) asetetaan alueen asukasyhdistysten esittämistä henkilöistä. Kaupunginhallitus nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

puheenjohtaja  Kivimäki Jorma
varapuheenjohtaja  Perttola Jussi
pöytäkirjanpitäjä  Tapio Ruostetoja
nuorisovaltuuston edustaja 2017 - 2018  Kirill Helsing
kausi  1.6.2017 - 31.5.2019
jäsenet 7 / varsinaiset 7
Kivimäki Jorma  Pihlajamäki Ulla
Peltonen Kari  (as.yhd.)  Perkiö Tuula
Perttola Jussi  Wahlström Liisa
Ristilä Jouko (as.yhd.)  Huhtanen Juha-Matti
Saari Esa  (as.yhd.)  Frangen Juhani
Salme Mänty  Hautamäki Kaj
Weegar Kerstin  Salovaara-Kero Anne

Sivun päätöksiin liittyvät pöytäkirjat:
kaupunginhallituksen päätös 18.9.2017 365

Sivuun liittyvät linkit:
Variskan aluetoimikunnan kokoukpöytäkirjat
Variskan aluetoimikunnan toimintasääntö