Olet täällä

Tietoa kaupungista

Variskan aluetoimikunta

Variskan aluetoimikunnan tehtävänä on edistää Vanhan Vaasan – Ristinummen - Haapaniemen – Melaniemen - Höstveden - Pappilanmäen ja lähiympäristön alueen kulttuurista, sosiaalista ja fyysistä kehitystä seuraamalla, tekemällä aloitteita, ottamalla kantaa, esittämällä tavoitteita ja antamalla lausuntoja valmisteilla oleviin asioihin. Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen aluetoimikunnan, johon nimetään kahdeksan (8) toiminta-alueella asuvaa jäsentä, joille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä kaksi (2) asetetaan alueen asukasyhdistysten esittämistä henkilöistä. Kaupunginhallitus nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

puheenjohtaja  Kivimäki Jorma
varapuheenjohtaja  Perttola Jussi
pöytäkirjanpitäjä  Tapio Ruostetoja
nuorisovaltuuston edustaja 2019 - 2020
kausi 2017 - 2019

jäsenet 8 varsinaiset 8
Kivimäki Jorma  Pihlajamäki Ulla
Peltonen Kari  Perkiö Tuula asukasyhdistys
Perttola Jussi  Wahlström Liisa
Ristilä Jouko Huhtanen Juha-Matti asukasyhdistys
Saari Esa Frangen Juhani asukasyhdistys
Mänty Salme Hautamäki Kaj
Weegar Kerstin  Salovaara-Kero Anne
Wentjärvi Robert
 

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
kaupunginhallitus 12.3.2018 63 toimintasäännön muutos
kaupunginhallituksen päätös 18.9.2017 365 Variskan aluetoimikunnan nimeäminen

sivuun liittyvät linkit:
Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset