Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vasa Arbis

Vasa Arbis (Vasa arbetarinstitut) on Vaasan kaupungin ylläpitämä ruotsinkielinen työväenopisto ja vapaan sivistystyön lain alainen.

Opiston tärkein tehtävä on edistää kansan sivistystyötä tarjoamalla kansalaisille mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, joka myötävaikuttaa yksilön persoonallisuuden kehitykseen.

Opintotarjonnan tulee antaa ajankohtaisia taitoja ja valmiuksia muuttuvassa maailmassa. Lähtökohta opiston kansan sivistystyölle on kyseenalaistava, kokeileva, humanistinen perusnäkemys. Opiston toiminnan tulee myös johtaa luovaan ja kulttuurisesti stimuloivaan elinympäristöön sekä ekologisesti kestävään kehitykseen.