Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vieraskielinen varhaiskasvatus (englanti)

Vieraskielisen opetuksen tavoitteena on tutustuttaa lapset englanninkielen alkeisiin ja antaa valmiudet siirtyä perusopetuksen vieraskieliseen opetukseen. Vieraskielistä varhaiskasvatusta (englanti) annetaan ostopalvelupäiväkoti English Playschoolissa (42 paikkaa) ja vieraskielistä opetusta Suvilahden koulussa. English Playschoolissa on paikkoja vain yli 3-vuotiaille lapsille.

Vieraalla kielellä annettavasta opetuksesta käytetään Suomessa yleisesti nimitystä vieraskielinen opetus.

Vieraskielisen opetuksen luokat perusopetuksessa ovat kaksikielisiä; niissä opetetaan rinnakkain suomen- ja englanninkielellä. Ennen perusopetusikää annettavassa vieraskielisessä varhaiskasvatuksessa opetuskieli on englanti, mutta lapsella tulee olla riittävä suomenkielen taito.

Valintakriteerit vieraskielisessa varhaiskasvatuksessa (kasvatus- ja opetuslautakunta 25.1.2018 § 5)
  1. Lapsen asuinpaikkana on Vaasa.
  2. Vanhemmat hoitavat kuljetuksen päiväkotiin.
  3. Lapsen äidinkieli on suomi tai lapsi omaa hyvät suomenkielen taidot (laaja sanavarasto). Varhaiskasvatuksen kiertävät erityislastentarhanopettajat ja/tai suomi toisena kielenä – lastentarhanopettaja havainnoivat mm. lasten kielitaitoa. He antavat lausunnon kielitaidon riittävyydestä sekä lapsen edellytyksistä siirtyä kielikylpyopetukseen/vieraskieliseen varhaiskasvatukseen.
  4. Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, paikat arvotaan. Ilman vieraskielisen opetuksen paikkaa jääneet lapset jäävät arvonnan mukaisessa järjestyksessä varasijalle. Mikäli paikkoja vapautuu, täytetään ne varasijalistan mukaisessa järjestyksessä. Varasijalista on voimassa vuoden (=kyseisen toimintavuoden). Mikäli vapautuneille paikoille ei ole lapsia varasijalla, ilmoitetaan vapautuneista paikoista varhiaskasvatuksen internet-sivuilla (vieraskielinen varhaiskasvatus, englanti) ja järjestetään erillinen haku erikseen ilmoitettavana ajankohtana (toimintavuoden kuluessa).
  5. Haku vieraskieliseen opetukseen tapahtuu Vaasan varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän kautta samanaikaisesti ruotsin kielen kielikylpyhaun kanssa. Lapselle voidaan hakea ensisijaisesti paikkaa joko ruotsin kielen kielikylpyopetukseen tai vieraskieliseen opetukseen (englanti). Mikäli huoltajat ovat hakeneet lapselle paikkaa molempiin, katsotaan hakemus ruotsin kielen kielikylpyopetukseen ensisijaiseksi hakemukseksi.

Valintaperusteiden tarkasteluajankohtana käytetään hakuajan päättymispäivää.

 

Haku toimintakaudelle 2018 – 2019 (alkaa elokuussa 2018)


Lapselle voidaan hakea ensisijaisesti paikkaa vain joko ruotsin kielen kielikylpyopetukseen tai vieraskieliseen opetukseen (englanti).
Hakemuksessa tulee valita toimintayksiköksi ”English Playschool”.
Hakuajan ulkopuolella tulleita tai muihin toimintayksiköihin jätettyjä hakemuksia vieraskielisen opetuksen osalta huomioida.

Täytä sähköinen hakemus tästä (linkki toimii vain hakuaikana)

Huom! Hakuaika vieraskieliseen varhaiskasvatukseen v. 2013 syntyneille (5-vuotiaille) on ollut ajalla 6.2.2018 – 20.2.2018. 

Haku vieraskieliseen varhaiskasvatukseen toimintakaudelle 2017 – 2018 on päättynyt. Mahdollisesti vapautuvista paikoista tiedotetaan tällä sivulla ja vapautuvia paikkoja voidaan hakea erikseen ilmoitettuna hakuaikana.

Päivähoitopaikkaa vieraskieliseen opetukseen (englanti) haetaan sähköisesti. Sähköisessä hakemuksessa toimintayksiköksi valitaan “English Playschool”.

Huom! 5-vuotiaalle lapselle voidaan hakea ensisijaisesti paikkaa vain joko kielikylpyopetukseen tai vieraskieliseen päivähoitoon (englanti).

Tästä linkistä voit lukea lisää päivähoitoon hakemisesta.

 

Ilmoittautuminen esiopetukseen toimintakaudelle 2018 -2019

Elokuussa 2018 alkaa v. 2012 syntyneille lapsille maksuton esiopetus 4 h/pvä. ilmoittautuminen on 18.1. - 31.1.2018. Myös ne v. 2012 syntyneet lapset, jotka ovat jo English Playschoolissa, tulee ilmoittaa esiopetukseen. 

Esiopetukseen ottamisessa noudatetaan varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstä sekä vieraskielisen opetuksen (englanti) osalta varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan hyväksymiä yllä mainittuja kriteerejä.

Tästä linkistä voit lukea lisää tai ilmoittautua vieraskieliseen esiopetukseen.

 

 

Lisätiedot