Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vieraskielinen varhaiskasvatus (englanti)

Vieraskielisen opetuksen tavoitteena on tutustuttaa lapset englanninkielen alkeisiin ja antaa valmiudet siirtyä perusopetuksen vieraskieliseen opetukseen. Vieraskielistä varhaiskasvatusta (englanti) annetaan ostopalvelupäiväkoti English Playschoolissa (42 paikkaa) ja vieraskielistä opetusta Suvilahden koulussa. English Playschoolissa on paikkoja vain yli 3-vuotiaille lapsille.

Vieraalla kielellä annettavasta opetuksesta käytetään Suomessa yleisesti nimitystä vieraskielinen opetus.

Vieraskielisen opetuksen luokat perusopetuksessa ovat kaksikielisiä; niissä opetetaan rinnakkain suomen- ja englanninkielellä. Ennen perusopetusikää annettavassa vieraskielisessä varhaiskasvatuksessa opetuskieli on englanti, mutta lapsella tulee olla riittävä suomenkielen taito.

Tarkennetut valintakriteerit kielikylvyssä ja vieraskielisessa varhaiskasvatuksessa (varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta 9.12.2015 § 100)

 1. Lapsen asuinpaikkana on Vaasa.
 2. Ruotsin kielen kielikylvyn osalta: Lapsen huoltajien äidinkielinä ei ole ruotsi eikä kotona puhuta ruotsia.
 3. Vanhemmat hoitavat kuljetuksen päiväkotiin.
 4. Lapsen äidinkieli on suomi tai lapsi omaa hyvät suomenkielen taidot (laaja sanavarasto). Varhaiskasvatuksen kiertävät erityislastentarhanopettajat ja/tai suomi toisena kielenä – lastentarhanopettaja havainnoivat mm. lasten kielitaitoa. He antavat lausunnon kielitaidon riittävyydestä sekä lapsen edellytyksistä siirtyä kielikylpyopetukseen/vieraskieliseen varhaiskasvatukseen.
 5. Lapsen sisarus on kielikylvyssä.
  a. Sisaruksen tulee olla kielikylvyssä samassa päiväkodissa, jossa kielikylpy nuoremman sisaruksen osalta alkaa.
  b. Sisaruksen tulee olla kielikylvyssä maantieteellisesti samalla alueella sijaitsevassa päiväkodissa.
  c. Kielikylvyssä oleva sisarus aloittaa perusopetuksessa vuosiluokalla 1.– 4. samalla maantieteellisellä alueella sijaitsevassa koulussa.
  d. Sisarus aloittaa kielikylvyssä perusopetuksessa vuosiluokalla 1.–4., mutta koulu ei sijaitse samalla maantieteellisellä alueella.
  e. Uusperheiden osalta sisaruksella tarkoitetaan tässä yhteydessä samassa taloudessa (osoitteessa) asuvia lapsia.
 6. Kielikylpyyn/vieraskieliseen varhaiskasvatukseen haettavan lapsen sisarus on päivähoidossa samassa yksikössä, jossa kielikylpy/vieraskielinen varhaiskasvatus (englanti) alkaa.
 7. Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, paikat arvotaan. Mikäli jo sisaruskriteerien edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin paikkoja, suoritetaan arvonta näiden hakijoiden kesken. Ilman kielikylpypaikkaa jääneet jäävät arvonnan mukaisessa järjestyksessä varasijalle eli ns. jonotuslistalle. Mikäli kielikylpypaikkoja vapautuu, täytetään ne jonotuslistan mukaisessa järjestyksessä. Jonotuslistaa pidetään voimassa kaksi vuotta.
 8. Lapselle voidaan hakea ensisijaisesti paikkaa joko ruotsin kielen kielikylpyopetukseen tai vieraskieliseen päivähoitoon (englanti). Mikäli huoltajat ovat hakeneet lapselle paikkaa molempiin, katsotaan hakemus ruotsin kielen kielikylpyopetukseen ensisijaiseksi hakemukseksi.

Valintaperusteiden tarkasteluajankohtana käytetään hakuajan päättymispäivää.

 

Haku toimintakaudelle 2018 – 2019 (alkaa elokuussa 2018)

Hakuaika vieraskieliseen varhaiskasvatukseen v. 2013 syntyneille (5-vuotiaille) on helmikuussa 2018. Hakuajasta tiedotetaan tarkemmin tammikuun 2018 aikana.

Haku vieraskieliseen varhaiskasvatukseen toimintakaudelle 2017 – 2018 on päättynyt. Mahdollisesti vapautuvista paikoista tiedotetaan tällä sivulla ja vapautuvia paikkoja voidaan hakea erikseen ilmoitettuna hakuaikana.

Päivähoitopaikkaa vieraskieliseen opetukseen (englanti) haetaan sähköisesti. Sähköisessä hakemuksessa toimintayksiköksi valitaan “English Playschool”.

Huom! 5-vuotiaalle lapselle voidaan hakea ensisijaisesti paikkaa vain joko kielikylpyopetukseen tai vieraskieliseen päivähoitoon (englanti).

Tästä linkistä voit lukea lisää päivähoitoon hakemisesta.

 

Ilmoittautuminen esiopetukseen toimintakaudelle 2018 -2019

Elokuussa 2018 alkaa v. 2012 syntyneille lapsille maksuton esiopetus 4 h/pvä. ilmoittautuminen on 18.1. - 31.1.2018. Myös ne v. 2012 syntyneet lapset, jotka ovat jo English Playschoolissa, tulee ilmoittaa esiopetukseen. 

Esiopetukseen ottamisessa noudatetaan varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstä sekä vieraskielisen opetuksen (englanti) osalta varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan hyväksymiä yllä mainittuja kriteerejä.

Tästä linkistä voit lukea lisää tai ilmoittautua vieraskieliseen esiopetukseen.

 

 

Location

Lisätiedot