Olet täällä

Tietoa kaupungista

Viikingan koulun johtokunta

Hallitosäännön 10 §:n mukaan peruskoululla voi olla kodin ja koulun yhteistyötä edistävä johtokunta, mikäli kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen tai ruotsinkielinen jaosto näin päättää. Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomen- ja ruotsinkieliset jaostot valitsevat johtokunnat ja jaoston edustajan niihin, sen lisäksi johtokunnassa on viisi (5) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, joista yksi (1) on opettajakuntaan ja yksi (1) muuhun henkilökuntaan kuuluva. Kahdella tai useammalla koululla voi olla yhteinen johtokunta. Koulujen johtokuntien tehtävistä määrätään kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännössä.

puheenjohtaja  Åsa Östergård-Jakas
varapuheenjohtaja 
Jimmy Pulli
esittelijä Inger Nabb
pöytäkirjanpitäjä Inger Nabb
ruotsinkielisen jaoston edustaja
kausi 1.6.2017 - 31.5.2021

varsinaiset jäsenet 5 varajäsenet 5
Åsa Östergård-Jakas  Johanna Tidström
Jimmy Pulli Peter Andtfolk
Tony Kuusiniemi  Mikael Stenkull
opettajien edustaja Brita Rantala  Christel Kantola
henkilökunnan edustaja Vera Öling  Johanna Ståhl

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
Nämnden for fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen 5.10.2017 13 val

sivuun liittyvät linkit:
Vikinga skola

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset