Olet täällä

Tietoa kaupungista

Voimassa olevat yleiskaavat

Vaasan kaupungin alueella on voimassa kahdeksan eri yleiskaavaa.

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. (Lähde: ymparisto.fi, 1.6.2015)

 

YLEISKAAVA 2030

 

kaavakartta

kaavaselostus

viheraluejärjestelmä

viheraluejärjestelmän selostus

VÄHÄNKYRÖN ALUEEN OSAYLEISKAAVAT

 

Kirkonseutu

Merikaarto

Tervajoki

Torkkola

MUUT OSAYLEISKAAVAT

 

Risö, Liisanlehto ja Kuninkaankartano (laatukäytävä)

Öjberget

Saaristo

Laajametsä

Lisätiedot