Olet täällä

Tietoa kaupungista

Yksityistieavustus

Avustusta voivat hakea tiekunnat uuden yksityistielain mukaan

YKSITYISTIE

Vaasan kaupunki myöntää vuosittain kunnossapitoavustuksia järjestäytyneille tiekunnille teknisen lautakunnan päätöksen mukaan.

Tiekunnat voivat hakea yksityistieavustuksia 1.1.2019 alkaen seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2019-2021
 

Vaasan kaupungin yksityisteiden avustuskriteerit olivat seuraavat:
 

 • Ykstyistielle tulee olla perustettu tiekunta maanmittauslaitoksen tietoimituksessa tai 1.1.2019 alkaen tiekunnan omassa perustamiskokouksessa.
  Pöytäkirjamalli tiekunnan perustamiseksi
 • Tiekuntien yhteystiedot tulee olla ajantasaisina maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa
 • Avustus haetaan 3 vuoden välein.
 • Tien täytyy olla liikennöitävässä kunnossa.
 • Avustetaan rahallisesti ensisijaisesti hoitoa, tiekunta päättää itse käytännön toimenpiteistä.
 • Avustukseen oikeuttaa lähtökohtaisesti 3 pysyvän asutuksen taloutta / tie (ei tiekunta).
 • Avustusmäärä jaetaan teille tien pituuden suhteessa (€/km) harkintaa käyttäen.
 • Mikäli tien kunto on huono, avustus voidaan harkinnan varaisesti perua
 • Kunnan yksityistieavustusta saanut tiekunta ei voi kieltää tiekuntaan kuulumattomilta tien käyttöä
 • Avustusluokitus ja -maksut edellisellä avustuskaudella olivat seuraavat:
   
  • 1. luokka 17850 m – 856 € / km
  • 2. luokka 52450 m – 642 € / km
  • 3. luokka 31250 m – 428 € / km
  • 4. luokka 11206 m – 214 € / km
    
 • Tiekunnan tulee kerätä tieosakkailta yksikkömaksuja
 • Hakemuksen liitteineen on saavuttava määräaikaan mennessä
   

HAE KUNNOSSAPITOAVUSTUSTA

Avustusta haetaan täyttämällä kunnossapitoanomus.
Kunnossapitoavustukseen oikeuttavia töitä ovat:

 • tien höyläys ja lanaus
 • pölynsidonta
 • vesakontorjunta
 • niitto
 • auraus
 • liukkaudentorjunta
 • aurausviitoitus
 • talvihöyläys
 • sorastus
 • ojien perkaus
 • muut tien liikennekelpoisuutta varmistavat työt
   

Anomus on jätettävä: 30.4.2019 mennessä

Vaasan kaupunki, kirjaamo
Kirkkopuistikko 26A 65100 Vaasa
Merkki “ Yksityistieavustus”

Anomukseen tulee liittää:

 • Kopio tiekunnan perustamiskokouksen pöytäkirjasta ( 1.1.2019 jälkeen perustetut)
 • Kopio edellisen tilikauden tilinpidosta ja tilityksen tarkastamisesta ( YksTL 64§ ja 67§ )
   

Uuudet tiekunnat, ja ne jotka eivät ole aiemmin hakeneet avustusta tulee liittää avustushakemukseen myös:

 • Tien pisteytyskaavakkeen
 • Karttaliitteen, jossa värikynällä merkitty ko. yksityistie ja sen varrella olevat ympärivuotisesti asutut asunnot

 

LINKKEJÄ:

Teknisen lautakunnan pöytäkirjat

Uusi yksityistielaki-mikä muuttu LVM

Anomuskaavake : kaikki avustusta hakevat täyttävät

Pisteytyskaavake : yksityistien pisteytyskaavake täytetään kun avustusta haetaan ensimmäistä kertaa tai kun tien asutus ja liikenne on lisääntynyt.

Yksityistiesanastoa

Suomen tieyhdistys :  0200 345 20  Suomen tieyhdistyksen yksityistieasioiden neuvontapuhelin, arkisin 9-18, maksu 0,92 euroa/min+pvm

ELY-keskus: valtion avustukset yksityistien perusparantamiseen, p. 0295 020 600

Maanmittauslaitos ilmoita tiekunnan yhteystiedot yksityistierekisteriin p. 029 530 1100

Maanmittauslaitos: ilmoita tiekunnan päätös yksityistierekisteriin

Digiroad kansallinen tie- ja katuverkon tietojärjestelmä. Ilmoita teiden ominaisuustietoja kuten paino- ja nopeusrajoitukset