Olet täällä

Tietoa kaupungista

Yksityistieavustus

Yksityistieavustusten maksupäivä on 15.8.2018.

Huomio Tiekunnat ! Henkilötietojen käsittelyssä noudatettava tietosuojadirektiiviä !! katso www.tieyhdistys.fi

 

YKSITYISTIE

Yksityistie on tie, jonka ylläpidosta vastaavat tietä tarvitsevien kiinteistöjen omistajat. Yksityisteistä eli yksityisistä teistä on säädetty laissa.

Yksityisteiden tienpidon avustaminen on kunnan vapaaehtoista harkinnanvaraista toimintaa, jonka ehdot kunta voi määritellä.
Yksityistielain mukaan kunta päättää varoistaan jaettavista avustuksista.

Jos kunta avustaa yksityisen tien kunnossapitoa, ei tien käyttämistä saa kieltää tiekuntaan kuulumattomilta tienkäyttäjiltä.

Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tiellä tarvitaan tällöinkin tiekunnan tai tieosakkaiden lupa.

Vaasan kaupunki myöntää hakemuksesta vuosittain kunnossapitoavustuksia (noin 65 000 €) järjestäytyneille tiekunnille ja sopimusteille teknisen lautakunnan 4.11.2015 tekemän päätöksen mukaisesti.

 • järjestäytynyt tiekunta on maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksessa perustettu
 • sopimustie syntyy kirjallisella sopimuksella. Tiekunnalle on valittu toimielin joka kokoustaa vuosittain

Vaasan kaupungin yksityisteiden avustuskriteerit ovat seuraavat:
 

 • Avustus haetaan 3 vuoden välein.
 • Tien täytyy olla liikennöitävässä kunnossa.
 • Avustetaan rahallisesti ensisijaisesti hoitoa, tiekunta päättää itse käytännön toimenpiteistä.
 • Avustukseen oikeuttaa lähtökohtaisesti 3 pysyvän asutuksen taloutta / tie (ei tiekunta).
 • Avustusmäärä jaetaan teille tien pituuden suhteessa (€/km) harkintaa käyttäen.
 • Mikäli tien kunto on huono, avustus voidaan harkinnan varaisesti perua
 • Avustusluokitus ja -maksut ovat seuraavat:
   
  • 1. luokka 17850 m – 856 € / km
  • 2. luokka 52450 m – 642 € / km
  • 3. luokka 31250 m – 428 € / km
  • 4. luokka 11206 m – 214 € / km
    
 • Tiekunnan tulee kerätä tieosakkailta yksikkömaksuja
 • Hakemuksen liitteineen on saavuttava määräaikaan mennessä

HAE KUNNOSSAPITOAVUSTUSTA

Avustusta haetaan nyt vuosille 2016-2018 täyttämällä kunnossapitoanomus.

Taulukossa mainittujen teiden osalta liikennettä aiheuttavat toiminnot on pisteytetty syksyllä 2014. Samalla teiden kunto on arvioitu.
Vaasassa kunnossapitoavustukseen oikeuttavia teitä on 112,7 km. Avustukseen oikeuttavia töitä ovat:

 • tien höyläys ja lanaus
 • pölynsidonta
 • vesakontorjunta
 • niitto
 • auraus
 • liukkaudentorjunta
 • aurausviitoitus
 • talvihöyläys
 • sorastus
 • ojien perkaus
 • muut tien liikennekelpoisuutta varmistavat työt
   

Anomus on jätettävä 31.3. mennessä osoitteella:

Vaasan kaupunki, kuntatekniikka
Kirkkopuistikko 26A 65100 Vaasa
Merkki “ Yksityistieavustus”

Anomukseen tulee liittää:

 • Kopio tiekunnan kokouspöytäkirjasta ja maksuunpanoluettelosta
 • Kopio edellisen tilikauden tilinpidosta ja tilityksen tarkastamisesta ( YksTL 64§ ja 67§ )

Tiekunnat, jotka eivät ole aiemmin hakeneet avustusta tai joiden tien liikennettä aiheuttavat toiminnot ovat muuttuneet, liittävät avustushakemukseen myös:

 • Tien pisteytyskaavakkeen
 • Karttaliitteen, jossa värikynällä merkitty ko. yksityistie ja sen varrella olevat ympärivuotisesti asutut asunnot

 

LINKKEJÄ:

Anomuskaavake : kaikki avustusta hakevat täyttävät

Pisteytyskaavake : yksityistien pisteytyskaavake täytetään kun avustusta haetaan ensimmäistä kertaa tai kun tien asutus ja liikenne on lisääntynyt.

Yksityistiesanastoa

Suomen tieyhdistys : yksityisteiden oma etu-, yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö.

Tieisännöitsijät: osoitetiedot

Tielaitos: yksityisteiden kunnossapito-ohje

ELY-keskus: valtion avustukset yksityistien perusparantamiseen

Maanmittauslaitos

0200 345 20  Suomen tieyhdistyksen yksityistieasioiden neuvontapuhelin, arkisin 9-18, maksu 0,92 euroa/min+pvm
 

Lisätiedot