Olet täällä

Tietoa kaupungista

Yksityistieavustus

Avustusta voivat hakea tiekunnat uuden yksityistielain mukaan

YKSITYISTIE

Yksityistie on tie, jonka ylläpidosta vastaavat tietä tarvitsevien kiinteistöjen omistajat. Yksityisteistä eli yksityisistä teistä on säädetty laissa.

Yksityisteiden tienpidon avustaminen on kunnan vapaaehtoista ja harkinnanvaraista toimintaa, jonka ehdot kunta voi määritellä.
Yksityistielain mukaan kunta päättää varoistaan jaettavista avustuksista. Kunta avustaa yksityisteiden perustamia tiekuntia.

Jos kunta avustaa yksityisen tien kunnossapitoa, ei tien käyttämistä saa kieltää tiekuntaan kuulumattomilta tienkäyttäjiltä.

Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tiellä tarvitaan tällöinkin tiekunnan tai tieosakkaiden lupa.

Vaasan kaupunki myöntää hakemuksesta vuosittain kunnossapitoavustuksia 65 000 € järjestäytyneille tiekunnille teknisen lautakunnan päätöksen mukaan.

 • järjestäytynyt tiekunta on perustettu maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksessa tai 1.1.2019 alkaen yksityistien perustamiskokouksessa. Tiekuntien yhteystiedot tulee olla ajantasalla maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä. Kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa jonne ilmoitetaan tienkäyttöä koskevia tietoja.
   

Vaasan kaupungin yksityisteiden avustuskriteerit olivat seuraavat:
 

 • Ykstyistielle tulee olla perustettu tiekunta
 • Avustus haetaan 3 vuoden välein.
 • Tien täytyy olla liikennöitävässä kunnossa.
 • Avustetaan rahallisesti ensisijaisesti hoitoa, tiekunta päättää itse käytännön toimenpiteistä.
 • Avustukseen oikeuttaa lähtökohtaisesti 3 pysyvän asutuksen taloutta / tie (ei tiekunta).
 • Avustusmäärä jaetaan teille tien pituuden suhteessa (€/km) harkintaa käyttäen.
 • Mikäli tien kunto on huono, avustus voidaan harkinnan varaisesti perua
 • Avustusluokitus ja -maksut ovat seuraavat:
   
  • 1. luokka 17850 m – 856 € / km
  • 2. luokka 52450 m – 642 € / km
  • 3. luokka 31250 m – 428 € / km
  • 4. luokka 11206 m – 214 € / km
    
 • Tiekunnan tulee kerätä tieosakkailta yksikkömaksuja
 • Hakemuksen liitteineen on saavuttava määräaikaan mennessä
   

HAE KUNNOSSAPITOAVUSTUSTA

Avustusta haetaan täyttämällä kunnossapitoanomus.
Kunnossapitoavustukseen oikeuttavia töitä ovat:

 • tien höyläys ja lanaus
 • pölynsidonta
 • vesakontorjunta
 • niitto
 • auraus
 • liukkaudentorjunta
 • aurausviitoitus
 • talvihöyläys
 • sorastus
 • ojien perkaus
 • muut tien liikennekelpoisuutta varmistavat työt
   

Anomus on jätettävä: 30.6.2019 mennessä

Vaasan kaupunki, kuntatekniikka
Kirkkopuistikko 26A 65100 Vaasa
Merkki “ Yksityistieavustus”

Anomukseen tulee liittää:

 • Kopio tiekunnan perustamiskokouksen pöytäkirjasta ( 1.1.2019 jälkeen perustetut)
 • Kopio edellisen tilikauden tilinpidosta ja tilityksen tarkastamisesta ( YksTL 64§ ja 67§ )
   

Uuudet tiekunnat, ja ne jotka eivät ole aiemmin hakeneet avustusta tulee liittää avustushakemukseen myös:

 • Tien pisteytyskaavakkeen
 • Karttaliitteen, jossa värikynällä merkitty ko. yksityistie ja sen varrella olevat ympärivuotisesti asutut asunnot

 

LINKKEJÄ:

Teknisen lautakunnan pöytäkirjat

Anomuskaavake : kaikki avustusta hakevat täyttävät

Pisteytyskaavake : yksityistien pisteytyskaavake täytetään kun avustusta haetaan ensimmäistä kertaa tai kun tien asutus ja liikenne on lisääntynyt.

Yksityistiesanastoa

Suomen tieyhdistys :  0200 345 20  Suomen tieyhdistyksen yksityistieasioiden neuvontapuhelin, arkisin 9-18, maksu 0,92 euroa/min+pvm

Tielaitos: yksityisteiden kunnossapito-ohje

ELY-keskus: valtion avustukset yksityistien perusparantamiseen

Maanmittauslaitos ilmoita yhteystiedot kun perustatte tiekunnan

Digiroad kansallinen tie- ja katuverkon tietojärjestelmä. Ilmoita teiden ominaisuustietoja kuten paino- ja nopeusrajoitukset


 

Lisätiedot