Olet täällä

Ympäristöterveydenhuolto

Tietoa kaupungista

Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu toimia, joilla pyritään varmistamaan elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus.

Tehtävät liittyvät elintarviketurvallisuuden, terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaan sekä eläinlääkintähuoltoon ja eläinsuojeluun.

Aikaisemmat terveystarkastajat ovat nykyisin nimikkeiltään terveysinsinöörejä, ympäristöinsinöörejä tai ympäristötarkastajia.