Förbigå menyn
Avantouimarit naiset

Seniorer

Människorna är lyckliga, solen skiner och allt går som på Strömsö. I fråga om service för seniorer finns gemenskapsinriktad seniorklubbsverksamhet, idrottsservice och kontaktskapande mötesplatser. I enheterna för serviceboende ordnas även dagklubbsverksamhet.

Vår service för seniorer

 • Alvar-tjänsten

  Med hjälp av Alvar-bildtelefontjänsten får många av hemvårdens och Seniorcentrets klienter hemvårdsservice, rekreationsverksamhet, socialt kapital och verksamhet som främjar funktionsförmågan och rehabilitering.

 • Assistenter inom Äldreomsorgen

  Assistenterna inom Äldreomsorgen fungerar som stöd för klienter inom hemvården och närståendevården som bor hemma och dessa hjälper även till i de dagliga sysslorna.

 • Bruksgården

  I vårt servicehem finns sex småhem: Amanda, Anton, Emma, Eemil, Hermanni och svenskspråkiga Wilhelmiina, som sammanlagt består av 48 bostäder. Våra bostäder är 20 m² och i varje bostad finns eget badrum. Därtill har våra invånare gemensamma måltids-, vistelse- och bastuutrymmen samt gym, balkonger och ett friluftsområde. I framtiden kommer Bruksgården att rikta sig till att sköta intervallklienter.

 • Brändös Pärla

  I vårt servicehem finns fyra småhem: Korallen, Snäckan, Näckrosen och Säven, som sammanlagt har 60 bostäder. Våra bostäder är 25 m² och i varje bostad finns eget badrum. Invånarna möblerar och inreder det egna rummet enligt smak med egna möbler och saker. Sängen och en madrass finns färdigt i rummet. Därtill har våra invånare gemensamma måltids-, vistelse- och bastuutrymmen samt gym, balkonger och ett friluftsområde.

 • Fallförebyggande polikliniken

  På polikliniken utreder vi orsakerna till upprepade fallolyckor hos 65 år fyllda äldre med målsättning att förebygga fallolyckor och därav orsakade skador.

 • Frivilligverksamhet

  Vill du bekanta dig med nya människor och vara till glädje för äldre? I frivilligarbete får du nya erfarenheter, meningsfull sysselsättning och du hittar nytt innehåll för vardagen.

 • Fyrrykartano

  I vårt servicehem finns tre småhem: Eeva, Edit och Eetu som sammanlagt har 45 bostäder. Våra bostäder är 25 m2 och i varje bostad finns eget badrum. Invånarna möblerar och inreder det egna rummet enligt smak med egna möbler och saker. Sängen och en madrass finns färdigt i rummet. Därtill har våra invånare gemensamma måltids-, vistelse- och bastuutrymmen samt gym, balkonger och ett friluftsområde.

 • Färdtjänst för äldre

  Vi ordnar färdtjänst för äldre i Vasa med tre seniorbussar. Med färdtjänsten vill vi stöda äldre så att de ska kunna uträtta ärenden utanför hemmet.

 • Hemstrand

  I vårt servicehem finns fyra småhem: finskspråkiga Aava, Luoto, Ulappa samt svenskspråkiga Viken. Våra bostäder är 25 m2 och i varje bostad finns eget badrum. Invånarna möblerar och inreder det egna rummet enligt smak med egna möbler och saker. Sängen och en madrass finns färdigt i rummet. Därtill har våra invånare gemensamma måltids-, vistelse- och bastuutrymmen samt gym, balkonger och ett friluftsområde.

 • Hemvård

  Hemvården stöder och förstärker det självständiga, trygga och goda livet bland de äldre Vasaborna samt de Vasabor som har funktionshinder.

 • Himalaja

  I vår servicehem finns fyra småhem: Kataja, Kastanja, Alpen och Aurora, som sammanlagt har 58 bostäder. I Himalaja finns även två intervallsmåhem: Venny och Elvi. Dessa är riktade till hemmaboende seniorer, som behöver kortvarig vård som stöd för hemmaboende.

 • Kassatjänster

  Vasa stads fakturor kan betalas vid Samserviceenheten utan serviceavgift med kontanter eller de vanligaste bank- och kreditkorten.

 • Krannila

  I vårt servicehem finns fyra småhem: Suoma, Senni, Hilta och Väinö, som sammanlagt har 60 bostäder. Våra bostäder är 25 m² och i varje bostad finns eget badrum. Invånarna möblerar och inreder det egna rummet enligt smak med egna möbler och saker. Sängen och en madrass finns färdigt i rummet. Därtill har våra invånare gemensamma måltids-, vistelse- och bastuutrymmen samt gym, balkonger och ett friluftsområde.

 • Motionsservice för äldre

  Seniorcentrets motionsverksamhet riktar sig till hemmaboende vasabor över 65 år: • balansgrupper • muskelträningsgrupper • vattengymnastikgrupper • individuell motionsrådgivning

 • Seniorklubben Pärlestunden

  På Pärlestunden ordnas ett mångsidigt program för seniorer, såsom bingostunder, musicerande och motion. Servicen är avgiftsfri och fungerar med tidsbokning.

 • Serviceboende för äldre

  Serviceboende är boende i servicehusets småhem, där invånaren har ett eget rum till förfogande och därtill småhemmets gemensamma utrymmen. Vårt servicehus är ämnat för seniorer, som inte längre klarar sig i sina egna hem med hjälp av hemservicens stöd.

 • Servicerådgivning till äldre

  Servicerådgivning till äldre tillhör välmående- och hälsobefrämjande hembesök (VäHä), hälsobesök på Seniorcentret för dom som fyller 77 år, allmän servicerådning samt nätrådgivning.

 • Sjukhusservice

  Vasa stadssjukhus erbjuder kommuninvånarna kortvarig akut sjukhusvård och rehabilitering. I sjukhuset finns även en avdelning för hospisvård.

 • Stöd för närståendevård

  Med stöd för närståendevård stöder man funktionshindrade, långtidssjuka och äldre personers möjligheter att bo hemma.

 • Vaasa-opisto

  På Vaasa-opisto kan alla hitta sig en hobby. Institutet, som erbjuder förmånliga kurser och även kortkurser, inbjuder dig att bekanta dig med det omfattande kursutbudet.

 • Veteranrehabilitering

  Veteranrehabilitering kan få veteraner som har fått frontsoldats-, fronttjänst- eller fronttecken. Även veteranernas makar kan ansöka om rehabilitering samtidigt som veteranen.

Evenemang

Aktuellt

Nyheter

13.9.2019

Tillgänglighet är en hjärtesak för Elisabeth Hästbacka

Elisabeth Hästbacka, som började som stadens tillgänglighetskoordinator i april, vill i sitt arbete bygga ett jämlikt Vasa.

Elisabeth Hästbacka bredvid sitt arbetsbord.
13.6.2019

Du kommer väl ihåg att förbereda dig, om värmen överraskar

Så här under sommaren är det bra att förbereda sig på värmeböljor och komma ihåg några viktiga saker. Under varma dagar på sommaren ska man dricka och...