Förbigå menyn
vinter

Vasa stad

Hitta rätt service lätt

Höjdpunkter

Kom med och gör goda gärningar!

Läs mera
Hiihtäjä

Spår, is och backsituationen

Kolla läget

Vintersemester och sportlov i Vasa och Vasaregionen

Läs mera

Sök sommarjobb i Vasa stad eller tipsa en ungdom!

Läs mera
Kvinna simmar i vinterbad.

Vad vill du förverkliga i Vasa med 15 000 euro?

Läs mera

Blinkande Välkky-stolpar gör övergångsställena säkrare

Läs mera

Aktuellt

Nyheter

22.2.2024

På Nagelskär röjs för en vandringsstig och grillplatserna iståndsätts

På Nagelskär, som ägs av Vasa stad, utförs som bäst röjningsarbeten. Syftet är att röja för en vandringsstig runt ön och iståndsätta öns tre...

21.2.2024

Det regionala ansvarsmuseet deltar i Adoptera ett monument-verksamheten i Österbotten

Vasa stads museer deltar som regionalt ansvarsmuseum i Österbotten i Adoptera ett monument-verksamheten i Kristinestad. Byggnadsforskare vägleder vid...

Österbottens museum
21.2.2024

Sportlovsaktiviteter 2024

Skoleleverna i Vasa firar sportlov 26.2-3.3.2024. Vi har gjort en lista över allt roligt man kan göra i Vasaregionen!

21.2.2024

Vasa stads ungdomsservices program under sportlovsveckan

Sportlovsveckan hålls i Vasa 26.2–3.3.2024. Bekanta dig med Vasa stads ungdomsservices program under sportlovsveckan.

pulkkamäki

Sociala medier

Vamian auto-, talonrakennus- ja maanrakennusalojen opiskelijat ovat saaneet upean uuden hallin! ✅ Noin 5100 m2 ☑️ Modernit, muunneltavat tilat ja uusinta teknologiaa: mm. omat huoltotilat sähköautoille. ✅ Maanrakennuksella 4 monikonesimulaattoria ☑️ Kaksikerroksinen halli sijaitsee Vamian Sampo-kampuksella osoitteessa Tammikaivonrinne 1. ✅ 11 miljoonan euron hanke pysyi aikataulussa ja budjetissa. ☑️ Tällä hetkellä hallia käyttää noin 200 toisen asteen opiskelijaa, uusien tilojen myötä mahdollisuus myös lisätä opiskelijapaikkoja. ATM-hallin virallisia avajaisia vietettiin 19.2. Juhlapuheen avajaisissa piti opetusministeri Anna-Maja Henriksson. *** Studerandena vid Vamias bil-, husbyggnads- och jordbyggnadsbranscher har fått en fantastisk ny hall! ✅ Cirka 5100 m2. ☑️ Moderna modifierbara utrymmen och den nyaste tekniken: bland annat egna underhållsutrymmen för elbilar. ✅ Jordbyggnadslinjen har 4 multimaskinssimulatorer. ☑️Hallen i två våningar är belägen på Vamias Sampo-campus på adressen Dammbrunnsbrinken 1. ✅ Projektet på 11 miljoner euro höll sig inom tidtabellen och budgeten. ☑️För närvarande används hallen av cirka 200 studerande på andra stadiet, i och med de nya utrymmena finns det också möjlighet att utöka antalet studerandeplatser. ATM-hallens officiella invigning hölls 19.2. Festtalet vid invigningen hölls av undervisningsminister Anna-Maja Henriksson. 📷 Sami Pulkkinen
22.02.2024 - 08:10

Vaasan kaupunki - Vasa stad

21.02.2024 - 10:22

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Pienet askeleet – suuret mahdollisuudet, tulevaisuus alkaa tästä! 💙 Videosarjassa ”Kun lapsilla on valta” pääset kurkkaamaan, mitä tapahtuu, kun lapset pääsevät valitsemaan tekijöitä maailman tärkeimpään työhön Lapset tapaavat kaupunginjohtaja Milan: hän ohjeistaa lapsia siitä, mitä tulee ottaa huomioon kasvattajaa rekrytoidessa. Voiko palkata niin monta henkilöä kuin haluaa, ja mihin rahaa oikeastaan tarvitaan? 👀 Julkaisemme joka kuukausi kaksi uutta videota maaliskuuhun 2024 saakka. Voit seurata sarjaa Facebook-sivullamme! Vaasa on yhdessä 12 muun pohjalaiskunnan kanssa mukana hankkeessa ”Varhaiskasvatus – tulevaisuuden ala”. Kampanjan tavoitteena on esitellä varhaiskasvatuksessa tehtävää työtä positiivisesta näkökulmasta. *** Små steg – stora möjligheter, framtiden börjar här! 💙 I vår videoserie ”När barnen har makten” kan du se vad som händer när barnen får välja dem som ska utföra världens viktigaste jobb I dagens avsnitt får barnen träffa stadsdirektör Mila för att få vägledning i hur de borde tänka när de anställer pedagoger. Kan man anställa hur många som helst och vad behöver man egentligen pengar till? Kolla, så får ni se! 👀 Vi publicerar varje månad två nya videor fram till mars 2024. Du kan följa med serien på vår Facebook-sida! Tillsammans med tolv andra österbottniska kommuner är Vasa med i projektet "Småbarnspedagogiken – en framtidsbransch”. Målet med kampanjen är att visa upp arbetet inom småbarnspedagogiken ur en positiv synvinkel.
20.02.2024 - 12:02

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Tiivis opiskelijayhteisö, vauhdikas opiskelijaelämä, Suomen kaunein kampusalue. Joko olet kuullut maailman onnellisimmasta opiskelijakaupungista? 💙 🏫 Vaasa on kokoonsa nähden yksi Suomen suurimmista opiskelijakaupungeista – täällä joka viides vastaantulija on korkeakouluopiskelija. Kuudessa korkeakoulussa opiskelijoita on yhteensä noin 13 000. 🎓 Vaasassa suoritettavia tutkintoja on kymmeniä. Koulutusmahdollisuudet yhdistyvät kansainväliseen ja urbaaniin kaupunkikulttuuriin, lyhyisiin välimatkoihin sekä suurempia kaupunkeja edullisempiin vuokriin. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja kaunis luonto takaavat viihtymisen myös opintojen ulkopuolella. Tervetuloa haalarikansalaiseksi intohimoiseen, energiseen ja merelliseen Vaasaan! Lue lisää 👇 https://www.vaasa.fi/koulutus-ja-tyo/onnellinen-opiskelijakaupunki/opiskelijaelamaa-vaasassa *** En sammansvetsad studerandegemenskap, ett livligt studieliv, Finlands vackraste campusområde. Har du redan hört om världens lyckligaste studiestad? 💙 🏫 Vasa är i förhållande till sin storlek en av Finlands största studiestäder – här är var femte person som du möter högskolestuderande. I de sex högskolorna finns totalt 13 000 studerande. 🎓 Det finns tiotals examina som kan avläggas i Vasa. Utbildningsmöjligheterna kombineras med en internationell och urban stadskultur, korta avstånd och förmånligare hyror än i större städer. Mångsidiga hobbymöjligheter och en vacker natur garanterar trivsel också utanför studierna. Välkommen med i halargänget till det passionerade, energiska och havsnära Vasa! Läs mera 👇 https://www.vaasa.fi/sv/utbildning-och-arbete/en-lycklig-studiestad/studieliv-i-vasa/
19.02.2024 - 12:16

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Haluaisitko, että taiteilija piirtää muotokuvasi? 🎨 Vill du att en konstnär tecknar ditt porträtt? 🎨 Would you like an artist to draw your portrait? Katriina Haikalan Social Portrait – Women Only-piirustusperformanssi nähdään Kuntsin modernin taiteen museossa: 👉 la 10.2.2024, klo 12–14 ja 15–17 👉 la 9.3.2024, klo 12–14 ja 15–17 👉 la 6.4.2024, klo 12–14 ja 15–17 Taiteilija piirtää muotokuvia naisista, mutta kaikki ovat tervetulleita seuraamaan performanssia. Ei ennakkoilmoittautumista. Tapahtumaan osallistuminen kuuluu museon pääsylipun hintaan. * * * Katriina Haikalas Social Portrait – Women Only -teckningsperformancen ses i utställningen vid Kuntsi museum för modern konst: 👉lö 10.2.2024, kl 12–14 och 15–17 👉lö 9.3.2024, kl 12–14 och 15–17 👉lö 6.4.2024, kl 12–14 och 15–17 Konstnären tecknar porträtt av kvinnor, men alla är välkomna att följa performansen. Ingen förhandsanmälan krävs. Medverkan i evenemanget ingår i museiinträdet. * * * Katriina Haikala’s Social Portrait – Women Only drawing performance will be seen in Kuntsi Museum of Modern Art: 👉Sat 10.2.2024, 12–2 pm and 3–5 pm 👉Sat 9.3.2024, 12–2 pm and 3–5 pm 👉Sat 6.4.2024, 12–2 pm and 3–5 pm The artist draws portraits of women, but everyone is welcome to watch the performance. No pre-registration required. Participation in the event is included in the price of the museum admission ticket. @vaasankaupunginmuseot #kuntsinmodernintaiteenmuseo #kuntsimuseumförmodernkonst #kuntsimuseumofmodernart #katriinahaikala #kulttuuri #kultur #culture #Vaasa #Vasa
08.02.2024 - 14:09

vaasavasa

Kiitos koskettavasta ja ajatuksia herättävästä luennosta Arman Alizad! 💙 ⭐ Koko kaupungintalon juhlasalin täyteen vetäneen yleisöluennon aiheena oli hyvien tekojen merkitys (työ)elämässä. Jokainen meistä voi tehdä pieniä ja arkisia hyviä tekoja töissä ja töiden ulkopuolella. Luennolla aiheeseen syvennyttiin Armanin johdolla ja kuulimme tarinoita hänen omasta elämästään ja työstään. ⭐ Paljon maailmaa kiertäneen ja epäkohtia ohjelmissaan tutkineen Armanin mukaan meillä on Suomessa asiat varsin hyvin. Arman tuo mielellään tätä aihetta esille myös luennoillaan ja kannustaa siihen, että jokainen yrittäisi olla kiitollinen pienistä hyvistä asioista omassa elämässään. ⭐ Muista käydä kirjaamassa omat hyvät tekosi hyvien tekojen laskuriin. Linkki löytyy profiilin kuvauksesta. *** Tack för en berörande och tankeväckande föreläsning Arman Alizad! 💙 ⭐ Temat för den föreläsning som fyllde hela stadshusets festsal var betydelsen av goda gärningar i (arbets)livet. Var och en av oss kan göra små och vardagliga goda gärningar i arbetet och utanför arbetet. Under föreläsningen fördjupade vi oss i temat under Armans ledning och vi fick höra honom berätta om sitt liv och sitt arbete. ⭐ Arman, som har åkt runt om i världen och undersökt missförhållanden i sina program, anser att vi i Finland har det mycket bra. Han tar gärna också upp detta tema på sina föreläsningar och sporrar var och en att försöka vara tacksam för de små goda sakerna i livet. ⭐ Kom ihåg att skriva in dina goda gärningar i räknaren. Länk finns i profilbeskrivningen. #vaasa #vasa #MaailmanOnnellisinKaupunki #VärldensLyckligasteStad
07.02.2024 - 14:21

vaasavasa