Förbigå menyn

Information om coronaviruset

familj

Vasa stad

Hitta rätt service lätt

Höjdpunkter

Begränsningar och åtgärder i Vasa med anknytning till coronaviruset

Läs mera
Sjuksköterska går i korridoren

Stadens ansökningsprocess för vårdare pågår

Skaffa redan nu en arbetsplats till sommaren!
Onnellisuustutkija Markku Ojanen

Vi ska göra Vasa till världens lyckligaste stad

Välkommen med på resan

Väskorna i bagageluckan, navigatorn inställd på Vasa

Roadtrip i nya uppfriskande vindar

Aktuellt

Nyheter

15.1.2021

Öjberget öppnar 19.1: som nyhet en barnbacke med matthiss

Två stora slalombackar och en ny barnbacke i Vasabornas eget vintersportcentrum Öjberget öppnas på tisdag 19.1.

Öjbergetin rinteitä lumetetaan
15.1.2021

På biblioteket samlas man under våren till bokcirklar på finska och svenska med klimatet som tema

Vasa stadsbibliotek är med i en riksomfattande bokcirkelkampanj där man kan läsa, diskutera och höra om klimat- och naturkrisen på plats i biblioteket....

15.1.2021

Aktörer i Vasa tänker utvinna väte ur vind och elektricitet ur väte

Det samarbete som planeras i Vasa möjliggör ett nytt sätt att lagra förnybar energi. Samtidigt öppnas en möjlighet att pilottesta en...

14.1.2021

Verksamheten vid de öppna daghemmen i Gerby och Roparnäs tar paus fr.o.m. 1.2

Verksamheten vid de öppna daghemmen i Gerby och Roparnäs tar paus fr.o.m. 1.2 på grund av personalbrist.

Lediga arbetsplatser

Inget innehåll hittades.

Sociala medier

15.01.2021 - 12:12

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasalaistoimijat aikovat tuottaa tuulesta vetyä ja vedystä sähköä 🔌 Wärtsilä Finland, Vaasan Sähkö, EPV Energia ja Vaasan kaupunki ovat tällä viikolla solmineet aiesopimuksen yhteistyöstä, joka mahdollistaa uudenlaisen tavan varastoida uusiutuvaa energiaa. – On tärkeää, että kaupunki on mukana edistämässä paikallisten yritysten tavoitteita päästöttömien ja puhtaiden energiaratkaisujen kehittämisessä. Hanke on erinomainen esimerkki alueellisen yhteistyön voimasta ja konkreettisista innovaatioista, joilla ilmastonmuutosta pyritään hillitsemään. Varastoitua vetyä voidaan hyödyntää esimerkiksi joukkoliikenteen polttoaineena, joka vähentää tieliikenteen päästöjä ja omalta osaltaan edistää kaupungin hiilineutraalisuustavoitteita, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry toteaa. Lue lisää 👉 https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/vaasalaistoimijat-aikovat-tuottaa-tuulesta-vetya-ja-vedysta-sahkoa/ Aktörer i Vasa tänker utvinna väte ur vind och elektricitet ur väte 🔌 Wärtsilä Finland, Vasa Elektriska, EPV Energi och Vasa stad har i veckan ingått ett intentionsavtal om ett samarbete som möjliggör ett nytt sätt att lagra förnybar energi. – Det är viktigt att staden är med och främjar de lokala företagens mål att utveckla utsläppsfria och rena energilösningar. Projektet är ett utmärkt exempel på styrkan hos det regionala samarbetet och på de konkreta innovationer genom vilka man försöker hejda klimatförändringen. Lagrat väte kan utnyttjas t.ex. som bränsle i kollektivtrafiken, vilket minskar utsläppen från trafiken och bidrar till att främja stadens mål om koldioxidneutralitet, konstaterar Vasa stadsdirektör Tomas Häyry. Läs mera 👉 https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/aktorer-i-vasa-tanker-utvinna-vate-ur-vind-och-elektricitet-ur-vate/
15.01.2021 - 08:45

Vaasan kaupunki - Vasa stad