Förbigå menyn

Vasa stad

Hitta rätt service lätt

Höjdpunkter

Avvikande sommaröppettider 2024 inom Vasa stad

Läs mera

Vasa flaggar för jämlikhet under Pride-veckan

Läs mera

Sommarsemester i Vasaregionen 2024

Semestern börjar här

Liftis sommartidtabeller träder i kraft 3.6.

Läs mera
campusfestival

Vasaregionen är fylld med evenemang. Välj de bästa bitarna och njut av utbudet!

Läs mera

Förnyandet av ytkonstruktionerna på Brändö korsningsbro inleds

Läs mera

Aktuellt

Nyheter

13.6.2024

Var i Vasa känner du dig trygg? Svara på invånarenkäten

Vasa stad inleder arbetet med en ny jämställdhets- och likabehandlingsplan. Som första steg i arbetet genomförs en invånarenkät om invånarnas upplevelser...

12.6.2024

Föräldrarna är nöjda med småbarnspedagogikens service: ”Barnen trivs och verksamheten är högklassig”

Familjerna i Vasa upplever daghemmen som ställen där barnen trivs och föräldrarna kan lita på personalen. I en kundenkät som gjordes inom Vasa stads...

Lapsi ja aikuinen päiväkodissa
12.6.2024

Stadsfullmäktige beslutade bland annat om ekonomin och en högskolekoncern

Vasa stadsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 10.6.2024 bland annat om bokslutet, budgetramen, en högskolekoncern, strategisk uppföljning och...

11.6.2024

Personalrapporten 2023: Vasas satsningar på personalens välbefinnande ger resultat

Vasa stads personalrapport för år 2023 har publicerats. Enligt rapporten har satsningarna på personalens välbefinnande gett resultat.

Nainen ja mies pyöräilemässä aurinkoisena päivänä. Taustalla näkyy vehreä puisto ja puita.

Sociala medier

Vaasalaiset perheet kokevat päiväkodit paikkoina, joissa lapset viihtyvät ja vanhemmat voivat luottaa henkilökuntaan. 💙 Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen teettämässä asiakaskyselyssä kiiteltiin myös avointa yhteistyötä henkilökunnan kanssa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään varhaiskasvatuksen kehittämistyössä. Myönteistä palautetta vanhemmilta: ➕ Henkilökunnan ystävällisyys ja lapsia tukeva asenne ➕ Järjestelmällinen toiminta sekä kyky huomioida lasten erilaiset tarpeet ➕ Avoin yhteistyö henkilökunnan kanssa ➕ Lasten yksilöllisyyden huomioiminen ➕ Aktiivinen kommunikaatio Wilman tai viikkokirjeiden kautta ➕ Tilojen nykyaikaisuus Kehitettäviä asioita sekä kritiikkiä vanhemmilta: ➖ Henkilökunnan vaihtuvuus ➖ Ajoittainen kiire ➖ Sijaisilla ei ole aina riittävää kielitaitoa. ➖ Eri kulttuurien huomioimisessa nähdään parantamisen varaa. *** Familjerna i Vasa upplever daghemmen som ställen där barnen trivs och föräldrarna kan lita på personalen. 💙 I en kundenkät som gjordes inom Vasa stads småbarnspedagogik fick också det öppna samarbetet med personalen beröm. Resultaten av enkäten utnyttjas vid utvecklingsarbetet inom småbarnspedagogiken. Positiv respons från föräldrar: ➕ Vänlig personal och en attityd som stöder barnen ➕ Organiserad verksamhet och förmåga att beakta barnens olika behov ➕ Ett öppet samarbete med personalen ➕ Beaktande av barnens individualitet ➕ Aktiv kommunikation via Wilma eller veckobrev ➕ Moderna lokaler Saker som borde utvecklas och kritik från föräldrarna: ➖ Personalomsättningen ➖ Emellanåt stress ➖ Vikarierna har inte alltid tillräcklig språkkunskap. ➖ När det gäller beaktande av olika kulturer finns det saker att förbättra. Läs mera 👉 https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/foraldrarna-ar-nojda-med-smabarnspedagogikens-service-barnen-trivs-och-verksamheten-ar-hogklassig/ Lue lisää 👉 https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/vanhemmat-ovat-tyytyvaisia-varhaiskasvatuksen-palveluihin-lapset-viihtyvat-ja-toiminta-on-laadukasta/
12.06.2024 - 09:01

Vaasan kaupunki - Vasa stad