Förbigå menyn

Vasa stad

Höjdpunkter

Asiakas kirjastolla

Ansök om sommarjobb senast 28.2

Läs mera och ansök
Familj i barnrådgivning

Social- och hälsovårdstjänsterna övergår till Österbottens välfärdsområde

Läs mera

Vinteraktiviteter

Läs mera

En av Europas första anodmaterialfabriker inom batteriindustrin planeras i Vasa

Läs mera

Vasa stads åtgärder i coronavirussituationen

Läs mera

Kvarkens skärgård – Unescos världsarv

Upplev Kvarken

Aktuellt

Nyheter

27.1.2022

Finlands största gatukonstutställning blir ännu större: Wasa Graffitilandia får en fortsättning!

Wasa Graffitilandia är en omfattande konstutställning med fokus på gatukonsten och den har byggts i den före detta nöjesparkens utrymmen i Vasa....

27.1.2022

Mera tid för skidåkning med hund i spåren på allaktivitetsplanen

Nu får man åka skidor och ha hunden med på allaktivitetsplanen vid två olika tidpunkter.

Ihminen hiihtää koiran kanssa ladulla
27.1.2022

Ansökningstiden för stadens understöd är 1.-31.3.2022

Vasa stad beviljar årligen allmänna understöd till föreningar inom olika områden, sammanslutningar, evenemangsarrangörer samt privatpersoner och...

26.1.2022

Hur stort koldioxidavtryck konsumtionen i kommunerna står för reddes ut för första gången – ”En mera omfattande datagrund stöder kommunernas klimatarbete”

Vasa har rett ut de växthusgasutsläpp som orsakas av konsumtion, dvs. koldioxidavtrycket. Beräkningen gjordes som en del av projektet Kulma, där de utsläpp...

Man och kvinna sätter sig i bilen

Sociala medier

🔆 Merittäin kesätyöpaikkoja tarjolla, hae 1.2.-28.2.! 🔆 Meillä on viisi eri hakuryhmää ja lisäksi työllistämme kesällä myös urheilijalupauksia, nuoria yrittäjiä ja jaamme Kesäduuniseteleitä. Tule tekemään asukkaistamme maailman onnellisimpia! 💛 Haettavana yli 56 mielenkiintoista työtehtävää ja 446 kesätyöpaikkaa. Löydä oma unelmien kesäduunisi tai vinkkaa tuntemallesi nuorelle, kaikki paikat löytyvät osoitteesta 👉https://www.vaasa.fi/koulutus-ja-tyo/tyomahdollisuudet/vaasankaupunki/kesatyopaikat/ *** 🔆 Sommarjobba vid havet, sök 1.2.-28.2! 🔆 Vi har fem olika ansökningsgrupper och dessutom sysselsätter vi också idrottslöften och unga företagare och delar ut Sommarjobbssedlar i sommar. Kom med och gör våra invånare till världens lyckligaste! 💛 Vi har över 56 intressanta arbetsuppgifter och 446 sommarjobb som du kan söka. Hitta dina drömmars sommarjobb eller tipsa en ung person som du känner, alla jobb finns på adressen 👉https://www.vaasa.fi/sv/utbildning-och-arbete/arbetsmojligheter/vasa-stads-lediga-arbetsplatser/sommarjobb/ *** 🔆 A sea full of great summer jobs are on offer, apply from 1 to 28 February! 🔆 We have five different search categories and what’s more, we also employ promising athletes, young entrepreneurs and give out summer work vouchers. Come and help make Vaasa the home of the world’s happiest residents! 💛 A total of 446 summer jobs are on offer in more than 56 interesting work areas. Find your own dream summer job or give a tip to a young person you know. All available jobs can be found (in Finnish and Swedish) at 👉 https://www.vaasa.fi/koulutus-ja-tyo/tyomahdollisuudet/vaasankaupunki/kesatyopaikat/
26.01.2022 - 11:05

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasa on selvittänyt kaupungin ja sen asukkaiden kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli hiilijalanjäljen ✅ Laskenta toteutettiin osana Kulma-hanketta, jossa kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt laskettiin ensimmäistä kertaa vertailukelpoisesti suurelle joukolle suomalaisia kuntia ja kaupunkeja. – Kulutuspohjaisessa laskelmassa nousee esiin energian ja liikenteen rinnalle myös ruoan sekä tuotteiden ja palveluiden kulutus. Jokainen voi vaikuttaa näihin omassa arjessaan, jonka lisäksi kaupungit ja kunnat voivat huomioida nämä asiat esimerkiksi hankintapäätöksissään, Vaasan kaupungin energia- ja ilmastoasiantuntija Mika Hakosalo kertoo. Lue lisää 👉 https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/kuntien-kulutuksen-hiilijalanjalki-selvitettiin-ensimmaista-kertaa-laajempi-tietopohja-tukee-kuntien-ilmastotyota/ *** Vasa har rett ut de växthusgasutsläpp som orsakas av konsumtion, dvs. koldioxidavtrycket ✅ Beräkningen gjordes som en del av projektet Kulma, där de utsläpp av växthusgaser som härrör från konsumtionen för första gången beräknades för ett stort antal finska kommuner och städer på ett sådant sätt att de är jämförbara. – I en konsumtionsbaserad beräkning stiger vid sidan av energi och trafik också konsumtionen av livsmedel samt produkter och tjänster fram. Var och en kan påverka dessa i sin egen vardag, och dessutom kan städer och kommuner beakta dessa saker t.ex. i sina upphandlingsbeslut, säger Mika Hakosalo som är energi- och klimatsakkunnig vid Vasa stad. Läs mera 👉 https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/hur-stort-koldioxidavtryck-konsumtionen-i-kommunerna-star-for-reddes-ut-for-forsta-gangen-en-mera-omfattande-datagrund-stoder-kommunernas-klimatarbete/
26.01.2022 - 09:22

Vaasan kaupunki - Vasa stad