Förbigå menyn

Vasa stad

Höjdpunkter

Asiakas kirjastolla

Ansök om sommarjobb senast 28.2

Läs mera och ansök
Familj i barnrådgivning

Social- och hälsovårdstjänsterna övergår till Österbottens välfärdsområde

Läs mera

Vinteraktiviteter

Läs mera

En av Europas första anodmaterialfabriker inom batteriindustrin planeras i Vasa

Läs mera

Vasa stads åtgärder i coronavirussituationen

Läs mera

Kvarkens skärgård – Unescos världsarv

Upplev Kvarken

Aktuellt

Nyheter

28.1.2022

Ge respons på avlägsnandet av plogvallar från tomtanslutningarna

I vinter avlägsnas för första gången plogvallarna från tomtanslutningarna i Vasa. Enligt stadens egen kontroll och responsen från invånarna har det...

28.1.2022

Batteriindustrins cellprojekt i Vasa fortskrider: miljökonsekvensbedömningen till nästa fas

FREYR Battery, utvecklaren av ren, nästa generations produktionskapacitet för battericeller, har utarbetat ett miljökonsekvensbedömningsprogram (MKB) för...

Havainnekuva GigaVaasa-alueesta.
28.1.2022

Pulkbacken vid Fiskstranden fick ny belysning

Fiskstrandens förnyade pulkbacke har nu färdigställts med ordentlig belysning. En projektor som reflekterar färggranna och rörliga figurer har också...

27.1.2022

Finlands största gatukonstutställning blir ännu större: Wasa Graffitilandia får en fortsättning!

Wasa Graffitilandia är en omfattande konstutställning med fokus på gatukonsten och den har byggts i den före detta nöjesparkens utrymmen i Vasa....

Sociala medier

Kuntatekniikka pyytää asukkailta palautetta tonttiliittymien aurausvallien poistosta ❄️ Tonttiliittymien aurausvallit poistetaan tänä talvena ensimmäistä kertaa, ja sillä pyritään muun muassa parantamaan omakotitalossa asumisen edellytyksiä erityisesti ikäihmisillä. – Aurausvallin poisto on toteutunut tähän mennessä vaihtelevasti. Se vaatii meiltä kaikilta opettelua, jonka lisäksi suuriluminen talvi on aiheuttanut omat haasteensa. Olemme tehostaneet valvontaa kaikilla alueilla, jonka lisäksi toivomme palautetta myös asukkailta. Paras tapa on laittaa meille viestiä palautepalvelun kautta, yksikönpäällikkö Timo Rajala kertoo. Lue lisää 👉 https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/tonttiliittymien-aurausvallin-poistosta-pyydetaan-palautetta/ *** Kommuntekniken begär respons på avlägsnandet av plogvallar från tomtanslutningarna av invånarna ❄️ Plogvallarna avlägsnas från tomtanslutningarna för första gången i vinter. Avsikten är att på det sättet bland annat förbättra i synnerhet de äldres möjligheter att bo kvar i egnahemshus. – Hittills har plogvallar avlägsnats med varierande resultat. Det är något som kräver inlärning av oss alla. Dessutom har den snörika vintern ställt till det med sina utmaningar. Vi har effektiverat kontrollen på alla områden och dessutom önskar vi också respons från invånarna. Det bästa sättet är att skicka oss ett meddelande via responstjänsten, säger enhetschef Timo Rajala. Läs mer 👉 https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/ge-respons-pa-avlagsnandet-av-plogvallar-fran-tomtanslutningarna/
28.01.2022 - 13:22

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan kauppatoria halutaan elävöittää suunnittelukilpailulla 💡 Ajatus kilpailusta sai alkunsa toriin kohdistuvista muutospaineista ja sitä vauhditti asukkailta ja yrityksiltä saatu palaute ja toiveet keskustan elinvoiman ja viihtyisyyden parantamiseen. Kilpailun tavoitteena on elävöittää ydinkeskustaa, tarjota tekemistä erityisesti lapsiperheille, sekä parantaa keskustan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Tärkeää on kuitenkin huomioida myös alueen kulttuurihistoriallinen arvo ja nykyiset toritoiminnot. Kaupunkiympäristölautakunta päättää kilpailun hyväksymisestä keskiviikkona 2.2. Lue lisää 👉 https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/vaasan-kauppatoria-halutaan-elavoittaa-suunnittelukilpailulla/ *** Vasa stad vill liva upp salutorget genom en planeringstävling 💡 Tanken på en tävling fick sin början av de ändringstryck som riktas mot torget och den fick också fart av den respons som erhölls av stadsborna och företag med önskemål om att centrums livskraft och trivsamhet skulle förbättras. Målet med tävlingen är att liva upp kärncentrum, erbjuda något att göra i synnerhet för barnfamiljer, samt förbättra möjligheterna till affärsverksamhet för företagen i centrum. Det är emellertid viktigt att observera också områdets kulturhistoriska värde och de nuvarande torgverksamheterna. Stadsmiljönämnden beslutar om godkännande av tävlingen onsdag 2.2. Läs mera 👉 https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/vasa-stad-vill-liva-upp-salutorget-genom-en-planeringstavling/
28.01.2022 - 08:27

Vaasan kaupunki - Vasa stad

🔆 Merittäin kesätyöpaikkoja tarjolla, hae 1.2.-28.2.! 🔆 Meillä on viisi eri hakuryhmää ja lisäksi työllistämme kesällä myös urheilijalupauksia, nuoria yrittäjiä ja jaamme Kesäduuniseteleitä. Tule tekemään asukkaistamme maailman onnellisimpia! 💛 Haettavana yli 56 mielenkiintoista työtehtävää ja 446 kesätyöpaikkaa. Löydä oma unelmien kesäduunisi tai vinkkaa tuntemallesi nuorelle, kaikki paikat löytyvät osoitteesta 👉https://www.vaasa.fi/koulutus-ja-tyo/tyomahdollisuudet/vaasankaupunki/kesatyopaikat/ *** 🔆 Sommarjobba vid havet, sök 1.2.-28.2! 🔆 Vi har fem olika ansökningsgrupper och dessutom sysselsätter vi också idrottslöften och unga företagare och delar ut Sommarjobbssedlar i sommar. Kom med och gör våra invånare till världens lyckligaste! 💛 Vi har över 56 intressanta arbetsuppgifter och 446 sommarjobb som du kan söka. Hitta dina drömmars sommarjobb eller tipsa en ung person som du känner, alla jobb finns på adressen 👉https://www.vaasa.fi/sv/utbildning-och-arbete/arbetsmojligheter/vasa-stads-lediga-arbetsplatser/sommarjobb/ *** 🔆 A sea full of great summer jobs are on offer, apply from 1 to 28 February! 🔆 We have five different search categories and what’s more, we also employ promising athletes, young entrepreneurs and give out summer work vouchers. Come and help make Vaasa the home of the world’s happiest residents! 💛 A total of 446 summer jobs are on offer in more than 56 interesting work areas. Find your own dream summer job or give a tip to a young person you know. All available jobs can be found (in Finnish and Swedish) at 👉 https://www.vaasa.fi/koulutus-ja-tyo/tyomahdollisuudet/vaasankaupunki/kesatyopaikat/
26.01.2022 - 11:05

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasa on selvittänyt kaupungin ja sen asukkaiden kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli hiilijalanjäljen ✅ Laskenta toteutettiin osana Kulma-hanketta, jossa kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt laskettiin ensimmäistä kertaa vertailukelpoisesti suurelle joukolle suomalaisia kuntia ja kaupunkeja. – Kulutuspohjaisessa laskelmassa nousee esiin energian ja liikenteen rinnalle myös ruoan sekä tuotteiden ja palveluiden kulutus. Jokainen voi vaikuttaa näihin omassa arjessaan, jonka lisäksi kaupungit ja kunnat voivat huomioida nämä asiat esimerkiksi hankintapäätöksissään, Vaasan kaupungin energia- ja ilmastoasiantuntija Mika Hakosalo kertoo. Lue lisää 👉 https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/kuntien-kulutuksen-hiilijalanjalki-selvitettiin-ensimmaista-kertaa-laajempi-tietopohja-tukee-kuntien-ilmastotyota/ *** Vasa har rett ut de växthusgasutsläpp som orsakas av konsumtion, dvs. koldioxidavtrycket ✅ Beräkningen gjordes som en del av projektet Kulma, där de utsläpp av växthusgaser som härrör från konsumtionen för första gången beräknades för ett stort antal finska kommuner och städer på ett sådant sätt att de är jämförbara. – I en konsumtionsbaserad beräkning stiger vid sidan av energi och trafik också konsumtionen av livsmedel samt produkter och tjänster fram. Var och en kan påverka dessa i sin egen vardag, och dessutom kan städer och kommuner beakta dessa saker t.ex. i sina upphandlingsbeslut, säger Mika Hakosalo som är energi- och klimatsakkunnig vid Vasa stad. Läs mera 👉 https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/hur-stort-koldioxidavtryck-konsumtionen-i-kommunerna-star-for-reddes-ut-for-forsta-gangen-en-mera-omfattande-datagrund-stoder-kommunernas-klimatarbete/
26.01.2022 - 09:22

Vaasan kaupunki - Vasa stad