Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Vasa stad

Hitta rätt service lätt

Höjdpunkter

Invånarna gav Vasaregionens kollektivtrafik namnet Lifti

Läs mera
Kvinna och hund

Plaska på ytan eller dyk djupare! Upplev Vasaregionen på ditt eget sätt.

Läs våra berättelser
Har den äran idag Vasa

Grattis på födelsedagen Vasa! Vilken liten dröm i din omgivning eller vilket nytt evenemang skulle behöva förverkligas?

Ansökan och mer information

Du kom väl ihåg masken? Vi rekommenderar att munskydd används i kollektivtrafiken i Vasa

Läs mera
Nainen kirjoittaa tietokoneella

Stöd för ensamföretagare

VASEKs webbplats

Kulturhösten i Vasa

Läs mera

Aktuellt

Nyheter

29.9.2020

Ett nytt coronafall i Österbotten

Enligt uppgifter som fanns tillhands på tisdagsförmiddagen har man bekräftat ett nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt. Den person som smittats av...

29.9.2020

Aktiviteter under höstlovet!

Höstlovet firas 14-16.10. 2020. Vi har gjort en lista över allt roligt man kan göra i Vasaregionen!

Lapsi kiipeilytelineellä
28.9.2020

Sex nya coronafall bekräftades i Österbotten under helgen

Fyra av de bekräftade smittfallen har en koppling till redan kända smittfall och två av smittfallen har koppling till utlandet. Antalet exponerade kommer...

piktogrammi
25.9.2020

Fullmäktigemotioner om pojkars välmående samt den grundläggande utbildningens och småbarnsfostrans verksamhetslokaler

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 21.9.2020 bland annat fullmäktigemotioner.

Lediga arbetsplatser

Inget innehåll hittades.

Sociala medier

23.09.2020 - 11:08

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan kaupunginhallitus päätti maanantaina 21.9. kaupungin henkilöstöä koskevista lomautuksista. Lomautukset koskevat kaikkia toimialoja ja korkeintaan 3 500 henkilöä. 📌 Lomautukset 3-14 päivää, voidaan toteuttaa tämän ja ensi vuoden aikana, jotta asukkaille tarjottavien palveluiden mahdollisimman sujuva jatkuminen voidaan turvata. 📌 Opettajien lomautukset 3 päivää, kohdistetaan suunnittelu- ja koulutuspäiviin 1,5 vuoden ajalle, lomautukset eivät vaikuta opetukseen. 📌 Osa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä lomautetaan seitsemäksi päiväksi. Hoitajamitoituksesta huolehditaan, ja vanhemmille tarjotaan mahdollisuus lapsen maksuttomaan poissaoloon. 📌 Sosiaali- ja terveystoimessa lomautusten pituus vaihtelee 3-14 päivän välillä. Lomautukset toteutetaan yksiköstä ja toiminnosta riippuen joko kokopäiväisinä tai osittaisina. Asiakas- ja potilasturvallisuus huomioidaan ja hoitajamitoituksesta huolehditaan. 📌 Konsernihallinnon (hallinto ja ylin johto) sekä teknisen toimen henkilöstön lomautukset 14 päivää. 📌 Joitakin yksittäisiä toimintoja on rajattu lomautusten ulkopuolelle: tietyt kriittiset toiminnot (esim. pelastuslaitos) sekä ne toiminnot, joilla on erityinen rahoitusmalli (esim. toisen asteen koulutus). Lomautuksilla haetaan 2,7 miljoonan euron säästöjä. Kaikki keinot, myös lomautukset ovat nyt välttämättömiä, jotta vuosien aikana kertynyttä alijäämää (25 miljoonaa euroa) saadaan katettua ja talous saadaan jälleen tasapainoon. Lue lisää: www.vaasa.fi/ajankohtaista/kaupunginhallitus-paatti-lomautuksista-2/ ... Vasa stadsstyrelse beslutade måndag 21.9 om permitteringar som gäller stadens personal. Permitteringarna gäller alla sektorer och högst 3 500 personer. 📌 Permitteringarna gäller 3–14 dagar. För att det ska kunna säkerställas att de tjänster som erbjuds invånarna fortgår så smidigt som möjligt, är det möjligt att genomföra permitteringarna i år och nästa år. 📌 Lärarna permitteras i 3 dagar, och de inriktas på planerings- och utbildningsdagarna under 1,5 år, permitteringarna påverkar inte undervisningen. 📌 Inom småbarnspedagogiken permitteras en del av personalen i sju dagar. Vårdardimensioneringen ombesörjs, och föräldrarna erbjuds en möjlighet att hålla barnen frånvarande kostnadsfritt. 📌 Inom social- och hälsovården varierar permitteringarnas längd mellan 3 och 14 dagar. Permitteringarna genomförs beroende på enhet och verksamhet antingen som heldags- eller deltidspermitteringar. Klient- och patientsäkerheten beaktas och vårdardimensioneringen ombesörjs. 📌 Inom koncernstyrningen (förvaltningen och högsta ledningen) och tekniska sektorn permitteras personalen i 14 dagar. 📌 En del enskilda verksamheter har ställts utanför permitteringarna: de är vissa kritiska verksamheter (t.ex. räddningsverket) samt de verksamheter som har en särskild finansieringsmodell (t.ex. utbildningen på andra stadiet). Med permitteringarna eftersträvas besparingar på 2,7 miljoner euro. Alla metoder, också permitteringar, är nu nödvändiga för att det underskott som ackumulerats under årens lopp (25 miljoner euro) ska kunna täckas och ekonomin igen fås i balans. Läs mera: www.vaasa.fi/sv/aktuellt/stadsstyrelsen-beslutade-om-permitteringar-2/
22.09.2020 - 08:21

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Lifti äänestettiin Vaasan seudun joukkoliikenteen uudeksi nimeksi! 🏆 Yli 600 ehdotuksen joukosta seulotulle finaalikolmikolle annettiin yhteensä peräti 1445 ääntä, joista Lifti sai 664, Blinkka 508 ja Vindi 273. “Toivomme, että joukkoliikenne tuntuisi helpolta “liftiltä” asukkaillemme – että Liftin kyytiin olisi helppoa ja vaivatonta nousta, palvelu olisi mutkatonta ja Lifti olisi helppo valinta arjessa”, Vaasan kaupungin markkinointiasiantuntija Eevamaria Paasikari kertoo. Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan uusi alueellinen joukkoliikenne aloittaa toimintansa vuonna 2022. Lue tarkemmat perustelut uudesta nimestä: https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/asukkaat-antoivat-vaasan-seudun-joukkoliikenteelle-nimen-lifti/ Lifti röstades fram till nytt namn på Vasaregionens kollektivtrafik! 🏆 Bland över 600 förslag sållades tre finalister fram och dessa fick sammanlagt hela 1445 röster, varav Lifti fick 664, Blinkka 508 och Vindi 273 röster. ”Vi hoppas att det ska kännas enkelt för våra invånare att "lifta" med kollektivtrafiken ¬– att det ska vara lätt och behändigt att ta Lifti, att servicen ska vara friktionsfri och att Lifti ska bli ett enkelt val i vardagen", säger Vasa stads marknadsföringssakkunniga Eevamaria Paasikari. Vasa stads och Korsholms kommuns nya regionala kollektivtrafik inleder sin verksamhet år 2022. Läs om motiveringarna till det nya namnet här: https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/invanarna-gav-vasaregionens-kollektivtrafik-namnet-lifti/
22.09.2020 - 06:08

Vaasan kaupunki - Vasa stad