Förbigå menyn
Metsän istutus

Vasa stad

Hitta rätt service lätt

Höjdpunkter

Text: "Har den äran idag!".

Vasa stads 417 års födelsedag firas 2.10.2023! Delta i evenemangen och använd födelsedagsförmånerna!

Läs mera

Sandös och Inre hamnens detaljplanearbete inleds: delta i planeringen!

Svara på enkäten!

Kom med och gör goda gärningar!

Läs mera

Hösten 2023 i Vasaregionen

Kolla in semestertipsen

Läs höstens Invånartidning och KultTour!

Läs mera

Medverka till Metvikens trafikpark

Läs mera

Aktuellt

Nyheter

29.9.2023

Nya Walttikort kan tills vidare beställas endast i nätbutiken

Waltti-resekort, som gäller i Vasas kollektivtrafik, kan tills vidare endast beställas i Walttis nätbutik. Laddning av gamla resekort går också vid Liftis...

Kaksi Lifti-bussia torin pysäkillä.
28.9.2023

En körfil tas ur bruk på Smedsbyvägen

Kantstenarna längs Smedsbyvägen förnyas vid Kvarngatan fr.o.m. 2.10. Av säkerhetsskäl tas den ena körfilen ur bruk vid byggplatsen från Karleby-hållet.

28.9.2023

Vasa står värd för ett toppevenemang om stadspolitik

Vasa stad arrangerar det nationella stadsforumet, Kansallinen Kaupunkifoorumi, 4–5.10 i samarbete med arbets- och näringsministeriet. Under dagarna...

27.9.2023

Sandös och Inre hamnens detaljplanearbete inleds: delta i planeringen!

Sandös och Inre hamnens detaljplanearbete påbörjas. Planens program för deltagande och bedömning är framlagt 27.9 – 11.10.2023. Med hjälp av programmet...

Sociala medier

Rautatie tuli Vaasaan 140 vuotta sitten! 🚂 📌 Liikennepaikka perustettiin Vaasaan 29.9.1883. 📌 Kaupungin ja liikennepaikan nimi oli Nikolainkaupunki 13.10.1917 asti. 📌 Vaasan rataa jatkettiin asemalta ja sisäsatamasta ulkosatamaan Vaskiluotoon vuonna 1900. Vaasan ja Seinäjoen välinen rata sähköistettiin vuonna 2011. ✅ Matkustajamäärät Vaasan radalla ovat hyvässä kasvussa. Esimerkiksi kuluvan vuoden tammi- ja elokuun välisenä aikana Vaasaan saapui ja täältä lähti yli 380 000 matkustajaa. 🏠 Vuonna 1883 valmistunut Vaasan asemarakennus on Suomen vanhin säilynyt II-luokan asemarakennus. Asemaa laajennettiin vuonna 1908. Matkakeskuksen laajennus, pihakatos sekä linja-autolaiturit ovat valmistuneet vuonna 2008. Rautatieasema ja sen ympäristö muodostavat valtakunnallisesti merkittävän kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden. Lähde: Finna *** Järnvägen kom till Vasa för 140 år sedan! 🚂 📌 En trafikplats grundades i Vasa 29.9.1883. 📌 Stadens och trafikplatsens namn var Nikolaistad till 13.10.1917. 📌 Vasabanan förlängdes från stationen och inre hamnen till yttre hamnen i Vasklot år 1900. Banan mellan Vasa och Seinäjoki elektrifierades år 2011. ✅ Passagerarantalet på Vasabanan är på uppåtgående. Till exempel under perioden januari till augusti i år anlände till Vasa och åkte härifrån över 380 000 passagerare. 🏠 Stationsbyggnaden i Vasa, som blev klar år 1883, är den äldsta i Finland kvarvarande stationsbyggnaden av II klass. Stationen byggdes ut år 1908. Resecentrets tillbyggnad, gårdstak samt bussplattformar blev klara år 2008. Järnvägsstationen och dess omgivning utgör en nationellt betydande kulturhistorisk helhet. Källa: Finna
29.09.2023 - 07:54

Vaasan kaupunki - Vasa stad

26.09.2023 - 09:23

Vaasan kaupunki - Vasa stad

🐾 Lissu-koiran työt hanhien karkotuksen parissa jatkuvat lintujen syysmuuttoon asti. Valkoposkihanhien karkotusta suoritetaan Lissu-koiran avulla nyt myös kuudella Vaasan uimarannalla. Karkotus on sallittua vain niillä alueilla, joita ei lasketa hanhien elämänkierron kannalta kriittisiksi alueiksi.  💙 Kaksivuotias saksanpaimenkoira Lissu on nyt jo toista kesää hanhivastaavana Vaasan kaupungilla.  🐾  Lissu ja ohjaajansa Jarmo käyvät karkottamassa hanhia rauhallisella kävelyllä näillä paikoilla: 🌳 Hietasaaren puisto ja uimaranta 🌳 Onkilahden puisto 🏖️ Isolahden uimaranta 🏖️ Vikingan uimaranta 🏖️ Mansikkasaaren uimaranta 🏖️ Paratiisisaaren uimaranta 🏖️ Gustavsborgin uimaranta *** 🐾  Hunden Lissu arbetar med att fördriva gässen fram tills i höst då fåglarna flyttar. Hunden Lissu hjälper nu till med att fördriva de vitkindade gässen från sex badstränder i Vasa. Fördrivning är endast tillåten på de områden som inte räknas vara kritiska med tanke på gässens livscykel.  💙 Det är redan andra sommaren som den tvååriga schäfern Lissu arbetar som gässansvarig vid Vasa stad. 🐾  På följande platser går Lissu på lugna promenader med sin förare Jarmo och fördriver gäss: 🌳 Parken och badstranden på Sandö 🌳 Metviksparken 🏖️ Storvikens badstrand 🏖️ Vikinga badstrand 🏖️ Smulterös badstrand 🏖️ Paradisöns badstrand 🏖️ Gustavsborgs badstrand. #Vaasa #Vasa #MyVaasa
25.08.2023 - 10:56

vaasavasa