Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Vasa stad

Hitta rätt service lätt

Höjdpunkter

Kirsikkapuita puistossa

Vilken liten dröm i din omgivning skulle behöva förverkligas?

Ansöka med din idé!
siilot

Silorna på Strandgatan rivs och i stället byggs ett bostadshus i 11 våningar!

Läs mera
Sjuksköterska och patient

Vaccineringen mot coronaviruset i Vasa

Läs mera
Varldens lyckligaste finalister och Maria Veitola

Vasa söker världens lyckligaste människa - rösta på din favorit!

Läs mera

Kvarkens skärgård – Unescos världsarv

Upplev Kvarken

Njut av hösten i Vasa och Vasaregionen!

Läs mera

Aktuellt

Nyheter

27.9.2021

Drop in -coronavaccineringarna utan tidsbokning 29.9

Drop in -coronavaccineringarna fortsätter.

Gerbyn terveysasema
25.9.2021

Under höstevenemanget filmer och workshoppar på temat hållbar utveckling

Festivalen Vaasa Wildlife bjuder under sitt höstevenemang på dokumentärfilmer samt medie- och dramaworkshoppar från onsdag till fredag 29.9–1.10.2021 på...

Naturfilm
24.9.2021

Cykelbron över Alskatvägen lyser grönt som en del av det globala evenemanget Light Up For Mito

Vasa stad deltar i det globala belysningsevenemanget Light Up For Mito 25–26.9.2021 genom att belysa gång- och cykelbron över Alskatvägen med grönt ljus,...

24.9.2021

Firandet av Vasas 415-årsfödelsedag kronas av en Lyckokväll

Den 2 oktober är det redan 415 år sedan Vasa grundades! Den respekterade åldern fira vi också i år på ett hälsosäkert sätt, men genom att njuta av de...

Sociala medier

Tulevaisuuskyselyn tulokset ovat täällä! 😍 Viemme näkemyksenne valtuustolle! Vastauksista selvisi muun muassa, että: ☑️ Vaasalaiset uskovat kaupunkinsa vetovoiman kasvuun ☑️ Asuinalueisiin ollaan hyvin tyytyväisiä ☑️ Vaasa on erinomainen opiskelijakaupunki ☑️ Joukkoliikenteeseen toivotaan parannuksia ☑️ Kävely- ja pyöräilykulttuuria halutaan kehittää – Tämä tulos kannustaa meitä työssämme ja on hienoa nähdä, että Vaasan vetovoimaan on kaupunkilaisillakin näin vankka usko. Kehitettävääkin tietysti löytyy, mutta nyt tiedämme, mihin kaupunkilaiset haluaisivat valtuuston keskittyvän seuraavan neljän vuoden aikana erityisesti. Mukavaa, että kaupunkilaiset haluavat olla mukana kehittämässä tulevaisuuden Vaasaa. Suuri kiitos kaikille vastaajille, sanoo Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry. Tutustu tuloksiin tarkemmin 👉 https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/kolmannes-vaasalaisista-uskoo-kaupunkinsa-vetovoiman-kasvuun-joukkoliikenteeseen-toivotaan-parannuksia/ 💎💎💎 Framtidsenkätens resultat finns här! 😍 Vi tar upp era åsikter i fullmäktige! Svaren visade bland annat att: ☑️ Vasaborna tror att stadens dragningskraft kommer att öka ☑️ Stadsborna är mycket nöjda med bostadsområdena ☑️ Vasa är en förträfflig stad för studerande ☑️ Bättre kollektivtrafik önskas ☑️ Gång- och cykelkulturen vill man utveckla – Detta resultat sporrar oss i vårt arbete och det är fint att se att också stadsborna har så här stark tro på Vasas dragningskraft. Naturligtvis finns det också sådant som behöver utvecklas, men nu vet vi vad stadsborna vill att fullmäktige särskilt koncentrerar sig på under de kommande fyra åren. Det är trevligt att stadsborna vill vara med och utveckla det framtida Vasa. Stort tack till alla som besvarade enkäten, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry. Bekanta dig närmare med resultaten 👉 https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/var-tredje-vasabo-tror-att-stadens-dragningskraft-kommer-att-oka-battre-kollektivtrafik-onskas/ 💎💎💎 The results of our Vaasa of the Future survey are here! 😍 We will convey your views to the City Council! Among other things we found out that: ☑️ Vaasa residents believe that Vaasa's attractiveness will increase ☑️ Vaasa residents are very satisfied with their residential areas ☑️ Vaasa is an excellent city for students ☑️ Improvements are wished in public transport ☑️ Promotion of walking and cycling is wished – This result encourages us in our work and it is great to see that the residents have such a strong belief in the attractiveness of Vaasa. There is, of course, room for improvement, but now we know what the residents would like the council to focus on over the next four years in particular. It’s great that the citizens want to be involved in developing the Vaasa of the future. Many thanks to all the respondents, says the Mayor of Vaasa Tomas Häyry. Read more about the results 👉 https://www.vaasa.fi/en/news/one-third-of-vaasa-residents-believe-in-the-growing-attractiveness-of-their-city-improvements-are-expected-for-public-transport/
24.09.2021 - 05:13

Vaasan kaupunki - Vasa stad

🏠 Vaasa-Laihia alueen yritykset ja muut toimijat: Millaisia palveluja tarjoaisit vammaisille henkilöille tulevaisuudessa? Vastaa kyselyyn 30.9. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/20A7E103CDB90506 🔸 Vaasa-Laihia -yhteistoiminta-alueella on käynnissä ”Omannäköistä elämää” – hanke, jossa kehitämme vammaispalveluihin henkilökohtaisen budjetoinnin mallia. Asiakas on itse suunnittelemassa, valitsemassa ja järjestämässä oman elämänsä kannalta tarpeellisia ja mielekkäitä palveluja. 🔸 Haemme ratkaisuja myös perinteisten palvelujen ulkopuolelta. Kyselyn avulla kartoitamme alueen yrittäjien ja muiden toimijoiden kiinnostusta ja valmiuksia tuottaa vammaisille henkilöille suunnattuja palveluita. Lisätietoja hankkeesta 👉 www.vaasa.fi/tietoa-vaasasta-ja-seudusta/vaasan-kaupungin-organisaatio-ja-paatoksenteko/sosiaali-ja-terveystoimi/sosiaali-ja-terveystoimen-projektit/omannakoista-elamaa-henkilokohtaisen-budjetoinnin-kokeiluhanke/ *** 🏠 Företag och andra aktörer i området Vasa-Laihela: Hurdana tjänster skulle du erbjuda personer med funktionsnedsättningar i framtiden? Besvara enkäten senast 30.9: https://link.webropolsurveys.com/S/20A7E103CDB90506 🔸 I samarbetsområdet Vasa-Laihela pågår ett projekt ”Ett liv på egna villkor”. I projektet utvecklar vi den personliga budgeteringsmodellen, där personen själv spelar en central roll i att planera, välja och ordna den helhet av hjälp hen behöver. 🔸 Vi söker lösningar även utanför den traditionella servicen. Med denna enkät kartlägger vi intresset och beredskapen för företagarna och de andra aktörerna i området i fråga om att producera tjänster för personer med funktionsnedsättningar. Mer information om projekt 👉 https://www.vaasa.fi/sv/info-om-vasa-och-regionen/vasa-stad-organisation-och-beslutsfattande/social-och-halsosektor/social-och-halsosektorns-projekt/ett-liv-pa-egna-villkor-forsoksprojekt-for-personlig-budget/
23.09.2021 - 09:38

Vaasan kaupunki - Vasa stad