Förbigå menyn
Tillbaka till museernas förstasida Tillbaka till museernas förstasida
I museet

Kontakt

På denna sida hittar du de allmänna kontaktuppgifterna till Vasas museer samt personalens kontaktuppgifter.

Museispecifika kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till Österbottens museum

Telefon

  • +358 40 865 1933
  • Guidningsbokningar: +358 6 325 3800 (under museets öppethållningstider)

E-post

museoinfo@vaasa.fi

Adress

Österbottens museum, Museigatan 3, 65100 Vasa

Kontaktuppgifter till Kuntsis museum för modern konst

Telefon

  • Museets info och museibutik : +358 40 183 0440
  • Guidningsbokningar: + 358 (0)6 325 3800 (ti – fre kl. 10-15)

E-post

museoinfo@vaasa.fi

Adress

Kuntsi museum för modern konst, Inre hamnen, 65100 Vasa

Kontaktuppgifter till Tikanojas konsthem

Telefon

+358 40 182 8702

E-post

museoinfo@vaasa.fi

Adress

Tikanojas konsthem, Hovrättsesplanaden 4, 65100 Vasa

Kontaktuppgifter till Gamla Vasa museum

Telefon

  •  040 482 9816
  • Guideförfrågningar till Österbottens museums info: 06 325 3800

E-post

museoinfo@vaasa.fi

Adress

Köpmansgatan 10, 65380 Gamla Vasa

Kontakta oss

E-postförfrågningar och myndighetsutlåtanden

Ge respons

Du kan ge feedback till museerna via Vasa stads feedbacksystem via punkten museum. Genom feedbacksystemet dirigeras feedbacken direkt till rätt sakkunnig.

Din feedback är viktig för oss och vi svarar gärna på frågor som berör vår verksamhet.

Personalens kontaktuppgifter

Museidirektör

Utställningsverksamhet

Samlingsverksamhet

Publikarbete

Produktion

Regional verksamhet och myndighetsuppgifter

Stödtjänster

Faktureringsadresser

Vasa stad

Museets namn (Österbottens museum, Kuntsi museum för modern konst, Tikanojas konsthem, Vasa konsthall eller Gamla Vasa museum)

PL 129

65101 VASA

Nätfakturor:

Nätfaktureringsadress (EDI-signum) 003702096026002

Operator CGI, förmedlarkod 003703575029

FO-nummer: 0209602-6 / Vasa stad