Förbigå menyn
Tillbaka till museernas förstasida Tillbaka till museernas förstasida
ihmiset lähdössä kokouksesta

Press och media

Välkommen till Vasa stads museers pressida!

På sidan publiceras museernas informationsmaterial för mediebruk. På den här sidan kan du ladda ner aktuella utställningsinfoblad, broschyrer och pressbilder.

Bildernas användningsvillkor

Pressbilderna får användas endast i samband med den utställning som i varje enskilt fall är aktuell. Kopiering av verken är förbjuden utan upphovsrättsinnehavarnas särskilda tillstånd. Att sprida verken, att presentera och visa dem för publik samt att på annat sätt göra dem tillgängliga för publik är förbjudet utan upphovsrättsinnehavarnas särskilda tillstånd.

Kaksi ihmistä työskentelee tietokoneella

Ta kontakt

Vasa stad, kommunikationsservice
Marknadsföringsplanerare
Pauliina Pääkkönen
tfn +358 40 192 3891
e-post: pauliina.paakkonen(a)vaasa.fi