Förbigå menyn

Fakturering och betalning

Kunderna kan få fakturor från Vasa stad exempelvis i anslutning till social- och hälsovårdstjänster, tomthyror och båtplatser. Servicebolaget Mico Botnia sköter centraliserat hela stadens inköpsfakturor och största delen av försäljningsfakturorna.

Om det förekommer oklarheter i innehållet i en faktura som du fått, ska du kontakta den kontaktperson som nämns i fakturan.

I ärenden som gäller betalning av fakturor kan du kontakta myyntireskontra.vaasa@micobotnia.fi om du exempelvis vill kontrollera en fakturas betalningsuppgifter, flytta förfallodagen eller om du har betalat för mycket.

Avgifterna som Vasa stad fakturerar kan utöver genom direktdebitering och som e-faktura även betalas vid stadens samserviceenheter.

Ta kontakt

Mico Botnias fakturering

Faktureringens e-postadress

Telefontjänsten är öppen

  • 9-15

Försäljningsreskontra

När ärendet gäller fakturabetalning, kan du ringa till numret +358 2061 980 77 (e-post: myyntireskontra.vaasa@micobotnia.fi)