Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Tillbaka till ingångssidan Till ingångssidan

Den mångsidiga människan blir samtalsämne

Publicerad: 23.2.2021

Vasa stadsorkester stryker prefixen ur sitt program under vårsäsongen. Artisterna presenteras inte via sitt kön utan som professionella på toppnivå. 

Text: Merja Kallikari  

Bild: Ulla Nikula

Temat för vårsäsongen, som börjar i mars, är en mångsidig och bred människobild, som inte stänger in människan i en snäv form. Varken männen eller kvinnorna.  

Med vårsäsongens tema vill vi fråga varför mänskligheten pressas så hårt. Varför granskas kvinnligheten ofta ur ett manligt perspektiv? Varför har vi en så snäv uppfattning om hurdan en man ska vara för att vara manlig, undrar intendent Mia Huhta.  

Vasa stadsorkester har som mål att väcka människor så att de börjar ifrågasätta sitt tänkesätt. Sedan kan vi inleda en öppen diskussion, där det inte finns korrekta eller felaktiga svar.  

Våra attityder till könsrollerna ligger djupt rotade inne i oss. Nya tankar kan endast uppkomma om vi blir medvetna om det som uppfattas som självklarheter och gör rum för en förändring.  

Huhta vet att temat är svårt. Träffar temat smärtpunkter? Kommer det kritik?  

Jag hoppas att vi får till stånd en öppen och förstående diskussion. Vi lyfter upp temat till diskussion modigt och elegant, utan motsättningar, betonar hon.  

 

Uppfattningen om mänskligheten återspeglas i välmåendet 

Vasa stadsorkester vill inte att den kritiska diskussionen ska stanna vid interna funderingar inom den klassiska musiken. En bra fråga är hur det kommer sig att författarna redan har blivit kvitt det prefix som definierar kön. Vi talar bara om författare.  

Vi ser gärna att den öppna diskussionen når alla livsområden, eftersom det i grunden är fråga om människornas välmående. Hur man sätter ord på olika fenomen har en stor effekt.  

Även om vi ofta förblir fångar i instängda tankemodeller, påpekar Huhta att Finland också är en föregångare i fråga om jämställdhet. Tarja Halonen och Sanna Marin eller Kaija Saariaho och Susanna Mälkki får se efter noga var de stiger. Skärvor av glastaken ligger här och där.  

Det är fantastiskt att den finska kvinnan kan vara i absoluta världstoppen inom sin sektor.  

Tomas Djupsjöbacka, som började som chefsdirigent och konstnärlig ledare för Vasa stadsorkester vid årsskiftet, är nöjd med vårsäsongens modiga tema.  

Jag anser det viktigt att en konstinrättning som Vasa stadsorkester kan delta i debatten om vad som är viktigt i dagens samhälle och för den moderna människan, konstaterar Djupsjöbacka och fortsätter:  

Det gör gott för var och en att granska sitt förhållningssätt till könsrollerna och eventuellt vädra sina uppfattningar. Konsten är en spegel, som vi alla kan se oss i och genom vilken vi kan lära mera om varandra och på så sätt öka vår förståelse.  

 

INFO

Vasa stadsorkester
Våra konserter direktsändas på torsdagar kl. 19. Konserter kan ses gratis från stadsorkesterns hemsida och via facebook. Konsertinspelningarna är tillgängliga i två veckor.

Konserter under våren 2021