Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Dataskyddet

Hanteringen av personuppgifter vid Vasa stad, Vasaregionens Turism Ab, Vasaregionens utveckling Ab och Världsarvet i Kvarken rf.

Dataskyddet är en grundläggande rättighet, som innebär att personuppgifterna skyddas och de registrerades rättigheter realiseras vid behandlingen av personuppgifter.

På behandlingen av personuppgifter tillämpas från och med den 25 maj 2018 EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) tillsammans med dataskyddslagen (1050/2018).

Denna webbplats ägs av Vasa stad, Vasaregionens Turism Ab, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Världsarvet i Kvarken rf. Varje organisation har sitt eget personuppgiftsregister och sin egen dataskyddsbeskrivning samt ansvaret för att upprätthålla, skydda och bevara dessa.

De personuppgifter som samlas in med blanketter på denna webbplats sparas också i publiceringssystemet. Uppgifterna används endast för att sköta det ärende som blanketten gäller. De överlåts inte till någon utanför systemet och de används inte heller för andra syften. Uppgifterna som samlats in med blanketter försvinner automatiskt ur systemet efter 30 dagar.

 • Datasekretess Världsarvet i Kvarken r.f.

  Världsarvet i Kvarken rf:s webbsidor www.kvarken.fi samlar in data för att kunna förbättra tjänsterna på webbplatsen.

 • Dataskydd Vasaregionens Turism Ab

  Vasaregionens Turism Ab:s - Visit Vasa webbsidor samlar in data för att kunna förbättra tjänsterna på webbplatsen. Användaren kan inte identifieras endast på basen av cookies eller annan teknik, och webbplatsen känner inte till användarens e-postadress om inte användaren själv har angett den.

 • Dataskydd Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

  Vasaregionens Utveckling Ab VASEK sparar sina företagsrådgivningskundernas uppgifter till registret med kundens samtycke. Uppgifter samlas för att sköta kundrelation och rikta marknadsföring om tjänsteutbudet.

 • Dataskyddet inom Vasa stad

  I Vasa stad iakttas EU:s allmänna dataskyddsförordning samt den nationella dataskyddslagstiftningen. Vid behandlingen av personuppgifter iakttas ett datasäkert förfaringssätt som beaktar kundens dataskydd.