Förbigå menyn

KultTour 02/2022 - Vasas kulturtidning på nätet

På denna sida hittar du höstens kulturutbud i Vasa och du läser de senaste kulturartiklarna i tidningen. Du kan också enkelt köpa biljetter till konserter och teaterföreställningar, inklusive en dagsbiljett till museerna. Kom alltså på en kulturrunda till Vasa – vi har mycket att erbjuda!

Höjdpunkter

VaasaCast med Tommi Helminen

Vaasa Cast S2 E3: kulturhösten

VaasaCast lyfter fram fenomen som talas bland stadsborna.

Lyssna på avsnittet

Upplev Vasaregionen

Plaska på ytan eller dyk djupare - upplev Vasaregionen på ditt eget sätt!

Bekanta Dig med tipsen!

Vaasa City Life

Upplev staden och dess unika centrum.

Läs mera
Uusi näyttely aukea 1.10.! 🎉 Ny utställning öppnar 1.10! Vuoden nuori taiteilija 2022 – Emma Jääskeläinen 1.10.2022-29.1.2023 Kuvataiteilija Emma Jääskeläinen (s. 1988) tunnetaan massiivisen monumentaalisista kiviveistoksistaan, joiden materiaalina hän käyttää klassisia kivilajeja, kuten graniittia, marmoria ja travertiinia päivittäen materiaalit nykytaiteen kielelle. Monumentaalisten kiviteosten työstäminen on hidasta, jopa vuosia kestävää. Taiteilijana Emma Jääskeläinen välttää teoksissaan liiallista vakavuutta käyttämällä yllättäviäkin materiaalivalintoja. Suomenlampaan villa, lasi, sormus, chilipalko, tekoturkis tai lippalakki ovat taiteilijan käyttämiä materiaaleja. Taskuun mahtuva monumentaaliveistos kuvastaa hyvin sitä, miten Emma Jääskeläinen leikittelee mittakaavalla. Kehollisuus on tärkeä sisällöllinen lähtökohta Emma Jääskeläisen taiteessa. Massojen käsittely on fyysistä, ja taiteilijan ja materiaalin vuoropuhelu saa konkreettisen muodon herkkyyttä unohtamatta. Se on liikettä ja läsnäoloa, massan ja volyymin työstämistä, jossa taiteilijan intuitiivinen kokemus siirtyy yhteisesti nähtäväksi ja koettavaksi. Valtakunnallinen Vuoden nuori taiteilija -tapahtuma syntyi vuonna 1984 Tampereen Nuorkauppakamarin aloitteesta. Tapahtuma toimii keskustelun herättäjänä ja nykytaiteen näkyvyyden edistäjänä. Palkinnolla pyritään tukemaan kansainvälisesti kiinnostavia alle 35-vuotiaita suomalaistaiteilijoita. Näyttelyn on tuottanut Tampereen taidemuseo. 🪨⛏🥽 Året unga konstnär 2022 – Emma Jääskeläinen 1.10.2022­­­­–29.1.2023 Bildkonstnär Emma Jääskeläinen (f. 1988) är känd för sina massiva monumentala stenskulpturer i vilka hon använder klassiska bergarter som granit, marmor och travertin som hon uppdaterar till samtidskonst. Att bearbeta monumentala stenverk är långsamt arbete som kan pågå i många år. Som konstnär undviker Jääskeläinen överdriven allvarlighet i sina verk genom att också välja material som överraskar. Ull av finullsfår, glas, en ring, chiliskida, syntetfiberpäls eller keps är material som konstnären använder. Monumentalskulptur som ryms i fickan avspeglar bra hur Jääskeläinen leker med skalan. I sin skala använder hon t.ex. ord som gripbar, krambar och omöjlig. Kroppslighet är en viktig tematisk utgångspunkt i Jääskeläinens konst. Hanteringen av massor är fysiskt och dialogen mellan konstnären och materialet får konkret form utan att känsligheten glöms bort. Det är genom rörelse och närvaro, bearbetning av massa och volym som konstnärens intuitiva upplevelse överförs för att sedan betraktas och upplevas gemensamt. Det riksomfattande Årets unga konstnär-evenemanget kom till år 1984 på initiativ av föreningen Tampereen Nuorkauppakamari. Syftet med evenemanget är att skapa diskussion och främja samtidskonstens synlighet. Med priset vill man stöda internationellt intressanta finländska konstnärer under 35 år. Utställningen har producerats av Tammerfors konstmuseum. Teos/Verk: Heavy Thinker, 2021 Kuva/Foto: Emma Jääskeläinen
25.09.2022 - 07:00

KUNTSIn modernin taiteen museo

Uusi näyttely aukea 1.10.! 🎉 Ny utställning öppnar 1.10! Kristian Krokfors – ensimmäinen vuoden nuori taiteilija 1.10.2022-29.1.2023 Pohjalaissyntyinen Kristian Krokfors (s. 1952, Ylistaro) valittiin kaikkien aikojen ensimmäiseksi Vuoden nuoreksi taiteilijaksi 1984, ja tunnustukseen liittyvä näyttely avattiin Tampereen taidemuseossa alkuvuodesta 1985. Forever Young –näyttely juhlistaa Kristian Krokforsin pitkää uraa ja näyttelyssä on mukana maalauksia, monotypioita ja grafiikkaa. Osa teoksista oli esillä jo ensimmäisessä Vuoden nuori taiteilija -näyttelyssä. Kristian Krokfors kuuluu taiteilijoihin, jotka hiovat ilmaisuaan yhä täydellisemmäksi keskittymällä tiettyyn rajattuun aihepiiriin. Rakennusten, puiden, kartioiden, ilmapallojen ja muiden jo uran alkuvaiheesta tuttujen tarkasti ja systemaattisesti sommiteltujen kuvaelementtien rinnalle on vuosien varrella tullut myös uusia kuva-aiheita, mutta aihealueen peruselementit ovat säilyneet. Forever Young -näyttelyn keskeisen osan muodostavat 2018−2022 syntyneet rantapalloja altaassa kuvaavan ryhmän teokset. Krokforsin teokset ovat samanaikaisesti tuttuja ja outoja, todellisia ja epätodellisia. Kuvauksen kohde on konkreettinen, mutta muistuttaa äärettömyydestä. Teokset houkuttelevat pohtimaan olevaisen luonnetta. Kyse on nimenomaan maailman ja sen totuuksien hahmottamisesta, kuten taidehistorioitsija Tomi Moisio kirjoittaa näyttelyn yhteydessä julkaistussa kirjassa. Näyttelyn on tuottanut Tampereen taidemuseo. 🖌🎨🖌 Kristian Krokfors – den första Årets unga konstnär 1.10.2022-29.1.2023 Kristian Krokfors född 1952 i Ylistaro i Österbotten valdes till den allra första Årets unga konstnär 1984 och i samband med detta öppnades en utställning i Tammerfors konstmuseum i början av 1985. Genom utställningen Forever Young firas Krokfors långa karriär. I utställningen ingår målningar, monotypier och grafik. En del av verken visades redan i den första Årets unga konstnär-utställningen. Krokfors hör till de konstnärer som finslipar sin framställning mot allt större perfektion genom att koncentrera sig på ett visst avgränsat tema. Under årens lopp har också nya bildteman vid sidan om byggnader, träd, koner, ballonger och andra noggrant och systematiskt komponerade bildelement från början av karriären tillkommit men grundelementen har bibehållits. En central del i Forever Young-utställningen utgörs av en grupp av verk från åren 2018−2022, vilka föreställer badbollar i bassäng. Krokfors verk är samtidigt välkända och främmande, verkliga och overkliga. Temat i dem är föreställande, men abstraherat. Föremålet i verket är konkret men påminner om oändlighet. Verken lockar till att begrunda varandets karaktär. Det är uttryckligen frågan om att tolka världen och dess sanningar, som konsthistorikern Tomi Moisio skriver i boken som ges ut i samband med utställningen. Utställningen har producerats av Tammerfors konstmuseum. 🖼:Palloja ilmassa/Ballonger i luften, 2018 📷:Jussi Tiainen
25.09.2022 - 07:00

KUNTSIn modernin taiteen museo

24.09.2022 - 10:46

Tikanojan taidekoti - Tikanojas konsthem

Taiteilijatapaaminen ja yoga lauantaina 8.10. ⭐️ Träffa konstnärerna och yoga lördagen 8.10 ⭐️
23.09.2022 - 12:18

Vaasan Taidehalli Vasa Konsthall Vaasa City Art Gallery

23.09.2022 - 11:32

Tikanojan taidekoti - Tikanojas konsthem

23.09.2022 - 11:29

KUNTSIn modernin taiteen museo

23.09.2022 - 11:22

Pohjanmaan Museo / Österbottens Museum / Ostrobothnian Museum

22.09.2022 - 13:46

Pohjanmaan Museo / Österbottens Museum / Ostrobothnian Museum

Kaikkea on, mutta olisipa vielä enemmän! Vai paljon enemmän? Soul Market on teatteriklovniesitys pohjattomasta halusta saada aina jotain lisää, ahneuden anatomiasta. Tässä esityksessä toiveilla on vain taivas rajana ja yleisö kutsutaan ylittämään villeimmätkin unelmansa. Aikuisille suunnattu esitys sopii myös kaikenikäisille sekä -kielisille. Kesto n. 35minuuttia. Klovneina: Ilmi – Iika Hartikainen, Dahlia Humus – Sinikka Lumiluoto Soul Market -esitystä on tukenut Taiteen edistämiskeskus, Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska Kulturfonden. Tapahtuma liittyy Tikanojan ”Näyttömöllä” teatteriaiheiseen –näyttelyyn. Esitys 24.9. klo 14, esitys on Tikanojan 3. kerroksessa tai hyvällä säällä pihalla. Tapahtuma sisältyy pääsymaksun hintaan (9/6€, Museokortti tai Kaikukortti ja alla 18.-vuotiaat maksutta) 🤡🤡🤡 Vi har allt men vill ha mer! Eller mycket mer? Soul Market är en teaterföreställning om den bottenlösa viljan att ha lite till, girigheten anatomi. Endast himlen är gräns för önskningarna i den här pjäsen och publiken inbjuds att överträffa sina vildaste drömmar. Föreställningen riktar sig till vuxna, men passar alla åldrar och språk. Pjäsen tar ca 35 min. Clowner: Ilmi – Iika Hartikainen, Dahlia Humus – Sinikka Lumiluoto Föreställningen Soul Market har fått stöd av Taiteen edistämiskeskus, Suomen Kulttuurirahasto och Svenska Kulturfonden. Evenemanget anknyter till teaterutställnignen På scen. Föreställningen hålls 24.9. kl. 14, på tredje våningen vid Tikanojas konsthem, eller om vädret tillåter i trädgården. Föreställningen ingår i museiinträdet (9/6€, Museikortet eller Kaikukortet, fritt inträde för under 18 år gamla)
20.09.2022 - 07:00

Tikanojan taidekoti - Tikanojas konsthem

20.09.2022 - 06:59

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

19.09.2022 - 12:03

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

18.09.2022 - 12:42

Vaasan Taidehalli Vasa Konsthall Vaasa City Art Gallery

18.09.2022 - 12:20

KUNTSIn modernin taiteen museo

18.09.2022 - 09:28

Vaasan kaupunginteatteri

Viikolla 38 vapaa pääsy opiskelijakortilla! Fritt inträde med studiekort under v. 38! Tervetuloa! ☀️ Välkomna!
17.09.2022 - 13:23

Pohjanmaan Museo / Österbottens Museum / Ostrobothnian Museum

16.09.2022 - 10:42

Wasa Teater

16.09.2022 - 07:18

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

15.09.2022 - 14:02

Vaasan kaupunginteatteri

15.09.2022 - 10:19

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

13.09.2022 - 08:32

KUNTSIn modernin taiteen museo

Taidetestaajat täyttivät Vaasan kaupungintalon, kun yli 1400 koululaista opettajineen saapui konsertteihin 🎶 Kuulijoiden palaute on nähtävissä Taidetestaajien sivuilla, kommentteja on ollut mielenkiintoista lukea 🙂 Konsertissa soitimme Beethovenin 5. sinfonian ensimmäisen osan ja Lotta Wennäkosken Jong-teoksen solistinaan jonglööri Sakari Männistö. Tässä otteita palautteesta: "no ihan hyvä konsertiksi" "tylsää" "hyvä jonglööraaja" "iha okei" "en muuten kuuntelisi tämmöistä mutta ei se nyt niin hirveääkään ollut" "outo" "oli mielenkiintoinen kokemus en ennen ole orkesteria katsonut" "odotin vähemmän sain enemmän" "vähän tylsää, mutta orkesteri ja jöngloori oli mahtavia" "oli tosi kiinnostavaa ja jännää" Kiitokset esityksessä mukana olleille ukrainalaisen Kalambur-teatteriryhmän nuorille 💙 -- Konsttestarna fyllde Vasa stadshus när över 1400 skolelever med lärarna kom till konserter 🎶 Feedback till konserter kan man läsa på Konsttestarnas hemsida, det har varit intressant att gå igenom allt som står där 🙂 Konserten bestod av Beethovens 5. symfonis första del och Lotta Wennäkoskis verk Jong med jonglören Sakari Männistö som solist. Här några bitar av feedback: "det var helt ok och en rolig upplevelse" "kunniga instrument och solist" "inte roligt men inte tråkigt" "heilt okäj" "ganska bra" "nu vill ja lär mig att jongler" "lite konstigt" "hej ni gjorde det bra!" Tack så mycket för medverkandet till ungdomar från ukrainska teatergrupp Kalambur 💙 . . #vaasankaupunginorkesteri #vasastadsorkester #vaasacityorchestra #klassinenmusiikki #klassiskmusik #classicalmusic #taidetestaajat #konsttestarna #arttesters #lottawennäkoski #beethoven #vaasa #vasa
12.09.2022 - 10:29

Vaasan kaupunginorkesteri - Vasa stadsorkester

Uusi näyttely aukea 16.9! 🎉 Ny utställning öppnar 16.9! Sävyjä 1920-luvun paletilta - Teoksia Tikanojan taidekokoelmasta Tikanojan taidekodin ensimmäisessä kerroksessa avautuu omasta kokoelmasta koottu näyttely Sävyjä 1920-luvun paletilta. Näyttely tutustuttaa valittujen teosten kautta aikakauden väri-ilmaisuun. Kuvataiteessamme kymmenluvulla suosiota saaneiden maanläheisten värienkäyttö jatkui 1920-luvulla. Murretut värit miellettiin ”suomalaisiksi”. Frithjof Tikanojan kokoelmassa oli monia ajalleen tyypillisiä, mutta myös väri-ilmaisunsa puolesta poikkeuksellisia teoksia. Aikalaisia puhuttivat kansainvälisiä vaikutteita saaneen Eemu Myntin teosten värit. William Lönnbergin Silittäjä-teos, jonka kriitikko Edvard Richter kirjoitti edustavan harvinaista “oikeaa värikulttuuria”, toimii niin ikään esimerkkinä näyttelyn kirkkaammasta väripaletista. Vuosikymmentä luonnehtii kaupungistuminen, mutta yhteys maaseutuun säilyi vahvana. Sisällissodan jälkeen pyrittiin luomaan kansallista yhtenäisyyttä, mikä osaltaan vahvisti kiinnostusta talonpoikaisuuteen, kotiseutuun ja kansanomaiseen kulttuuriin. Taiteilijat tulivat tallentaneeksi kuviinsa välähdyksiä aikakaudesta: kaupungista ja maaseudusta, arjesta ja sunnuntaista. Tyko Sallisen rytmikkäästä Lauantai-illan poljennosta siirrytään Werner Åströmin ja Alvar Cawénin pyhäpäivän rauhaa henkiviin teoksiin. Muita näyttelyn taiteilijoita ovat mm. Wäinö Aaltonen, Matti Annala, Arvi Mäenpää, Jalmari Ruokokoski ja Ilmari Vuori. 🎨🖌🎨 Nyanser på 1920-talspaletten - verk ur Tikanojas konstsamling I Tikanojas konsthems första våning öppnas utställningen Nyanser på 1920-talspaletten som är sammanställd ur konsthemmets egen samling. Tidperiodens färguttryck introduceras genom valda konstverk. Användningen av de naturnära färger som vunnit popularitet i vår bildkonst på 1910-talet fortsatte under följande decennium. Brutna färger ansåg man som ”finska”. Det fanns många tidstypiska verk i Frithjof Tikanojas samling, men också några som var mera exceptionella med avseende på sitt färguttryck. Eemu Myntti, som ju hade anammat internationella influenser blev uppmärksammad för sina färger bland sina samtida. Ett annat exempel på den lysande färgpaletten i utställningen är Strykerska av William Lönnberg, ett verk som kritikern Edvard Richter skrev att var en representant för den sällsynta ”riktiga färgkulturen”. Decenniet kännetecknas av urbanisering, men kontakten till landsbygden var fortsättningsvis stark. Efter inbördeskriget eftersträvade man nationell enhetlighet, vilket även befäste intresset för bondesamhället, hembygden samt allmogekulturen. Konstnärerna fångade glimtar av tidsepoken i sina verk: staden och landet, vardag och helgdag. Från rytmen i Tyko Sallinens Lördagskväll förflyttas vi till helgdagens frid och atmosfär i verk av Alvar Cawén och Werner Åström. Andra konstnärer som presenteras i utställningen är bl.a. Wäinö Aaltonen, Matti Annala, Arvi Mäenpää, Jalmari Ruokokoski och Ilmari Vuori. Tervetuloa! 💚 Välkomna! 🖼: Tyko Sallinen, Lauantai-ilta / Lördagskväll, 1920, öljy kankaalle/olja på duk 📷: Mikko Lehtimäki
10.09.2022 - 17:00

Tikanojan taidekoti - Tikanojas konsthem

Nuorten museoraati aloittaa jälleen Tervetuloa toimintaan, jos olet 13-29-vuotias Museoraadin jäsenenä osallistut nuorille suunnattujen tapahtumien ja taide-elämysten suunnitteluun. Haluamme tehdä museosta helposti lähestyttävän paikan, joka tarjoaa nuorille mielekästä tekemistä ja hätkähdyttäviä kokemuksia. Raatilaiset saavat näköalapaikat Vaasan kaupungin museoihin ja mahdollisuuden suunnitella niiden nuorille suunnattua toimintaa. Raatilaisena opit kulttuurisesta pääomasta ja pääset katsomaan asioita uudesta näkökulmasta! Saat myös mahdollisuuden kirjallisesti arvioida näyttelyitä ja tapahtumia. Raatilaisena saat: oman ääneesi kuuluville maksuttomat vierailut Vaasan kaupungin museoille osallistua taitelijatapaamisiin suunnitella nuortentapahtumia kokemusta kulttuuritapahtumien järjestämisestä todistuksen raatiin osallistumisesta Vapaamuotoiset raadin kokoontumiset järjestetään noin kuukauden välein Vaasan eri museoissa. Aikataulut ovat joustavia, tule mukaan silloin, kun ehdit! Raadin 2022 ensimmäinen tapaaminen syyskuussa Tikanojan taidekodissa. Ilmoittautumiset: museoinfo@vaasa.fi Seuraavat tapaamiset sovitaan aina yhdessä. Raadin järjestää Vaasan kaupungin nuorisopalvelut ja Vaasan kaupungin museot Vaasan kaupungin nuorisopalveluiden tiedottaja Satu Martikainen ja Vaasan kaupungin museoiden museopedagogi Liisa Palomäki 🎨🖌🎨 Ungas museiråd drar igång igen! Välkommen till aktiviteten om du är 13–29 år Som medlem i Museirådet deltar du i planeringen av evenemang och konstupplevelser riktade till unga. Vi vill göra museet till en lättillgänglig plats som erbjuder ungdomar meningsfulla aktiviteter och häpnadsväckande upplevelser. Som deltagare i museiråd får du utsiktspunkter till Vasa stadsmuseer och möjlighet att planera verksamhet riktad till unga. Som medlem kommer du att lära dig om kulturellt kapital och få se saker ur ett nytt perspektiv! Du får även möjlighet att skriftligen utvärdera utställningar och evenemang. Som medlem i rådet får du: din röst hörd avgiftsfria besök till Vasa stads museer delta i konstnärsträffar planera evenemang för unga erfarenhet av att arrangera kulturevenemang intyg på att du deltagit i rådet Informella rådsmöten ordnas med cirka en månads mellanrum på de olika museerna i Vasa. Tidtabellerna är flexibla, kom med när det passar till dig. Rådets 2022 första möte hålls i september på Tikanojas konsthem. Anmälningar museoinfo@vaasa.fi Följande möte överenskoms alltid tillsammans. Rådet organiseras av Vasa stads ungdomstjänster och Vasa stads museer Satu Martikainen, ungdomsinformatör för Vasa stads ungdomstjänst och Liisa Palomäki, museipedagog vid Vasa stads museer
10.09.2022 - 07:00

Pohjanmaan Museo / Österbottens Museum / Ostrobothnian Museum

Nuorten museoraati aloittaa jälleen Ensimmäinen tapaaminen 23.9. klo 15 Tikanojan taidekodilla Tervetuloa toimintaan, jos olet 13-29-vuotias Museoraadin jäsenenä osallistut nuorille suunnattujen tapahtumien ja taide-elämysten suunnitteluun. Haluamme tehdä museosta helposti lähestyttävän paikan, joka tarjoaa nuorille mielekästä tekemistä ja hätkähdyttäviä kokemuksia. Raatilaiset saavat näköalapaikat Vaasan kaupungin museoihin ja mahdollisuuden suunnitella niiden nuorille suunnattua toimintaa. Raatilaisena opit kulttuurisesta pääomasta ja pääset katsomaan asioita uudesta näkökulmasta! Saat myös mahdollisuuden kirjallisesti arvioida näyttelyitä ja tapahtumia. Raatilaisena saat: oman ääneesi kuuluville maksuttomat vierailut Vaasan kaupungin museoille osallistua taitelijatapaamisiin suunnitella nuortentapahtumia kokemusta kulttuuritapahtumien järjestämisestä todistuksen raatiin osallistumisesta Vapaamuotoiset raadin kokoontumiset järjestetään noin kuukauden välein Vaasan eri museoissa. Aikataulut ovat joustavia, tule mukaan silloin, kun ehdit! Raadin 2022 ensimmäinen tapaaminen syyskuussa Tikanojan taidekodissa. Ilmoittautumiset: museoinfo@vaasa.fi Seuraavat tapaamiset sovitaan aina yhdessä. Raadin järjestää Vaasan kaupungin nuorisopalvelut ja Vaasan kaupungin museot Vaasan kaupungin nuorisopalveluiden tiedottaja Satu Martikainen ja Vaasan kaupungin museoiden museopedagogi Liisa Palomäki ☀️☀️☀️ Ungas museiråd drar igång igen! Första träffen vid Tikanojas konsthem 23.9 kl. 15. Välkommen till aktiviteten om du är 13–29 år Som medlem i Museirådet deltar du i planeringen av evenemang och konstupplevelser riktade till unga. Vi vill göra museet till en lättillgänglig plats som erbjuder ungdomar meningsfulla aktiviteter och häpnadsväckande upplevelser. Som deltagare i museiråd får du utsiktspunkter till Vasa stadsmuseer och möjlighet att planera verksamhet riktad till unga. Som medlem kommer du att lära dig om kulturellt kapital och få se saker ur ett nytt perspektiv! Du får även möjlighet att skriftligen utvärdera utställningar och evenemang. Som medlem i rådet får du: din röst hörd avgiftsfria besök till Vasa stads museer delta i konstnärsträffar planera evenemang för unga erfarenhet av att arrangera kulturevenemang intyg på att du deltagit i rådet Informella rådsmöten ordnas med cirka en månads mellanrum på de olika museerna i Vasa. Tidtabellerna är flexibla, kom med när det passar till dig. Rådets 2022 första möte hålls i september på Tikanojas konsthem. Anmälningar museoinfo@vaasa.fi Följande möte överenskoms alltid tillsammans. Rådet organiseras av Vasa stads ungdomstjänster och Vasa stads museer Satu Martikainen, ungdomsinformatör för Vasa stads ungdomstjänst och Liisa Palomäki, museipedagog vid Vasa stads museer
09.09.2022 - 17:00

KUNTSIn modernin taiteen museo

09.09.2022 - 06:55

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

Uusi näyttely avataan 16.9! 🎉 Ny utställning öppnar 16.9! Näyttämöllä - På scen 16.9.2022-12.3.2023 Syksystä alkaen Tikanojan taidekodissa kurkistetaan vaasalaiseen näyttämöelämään. Taidekodin toisessa kerroksessa esillä olevassa näyttelyssä luodaan katsaus vaasalaiseen teatterihistoriaan 1800-luvulta kiertävien teatteriseurueiden ajasta nykypäivään saakka. Esiin nostetaan valikoituja paloja Vaasan kaupunginteatterin, Wasa Teaterin, Vaasan Oopperan sekä Nukketeatteri Peukalopotin historiasta. Kulttuurihistoriallisessa näyttelyssä nähdään muun muassa Pohjanmaan museon kokoelmiin kuuluvaa näyttämöaiheista aineistoa, kuten esimerkiksi valokuvia sekä professori Irma Rewellin (1929-2010) eri oopperatuotannoissa käyttämiä rooliasuja. Museon kokoelmista nostetaan esiin myös Nukketeatteri Peukalopotilta saatua esineistöä sekä näyttämöteemaan liittyvää taidetta. Lisäksi nähdään Vaasan kaupunginteatterista, Wasa Teaterista ja Vaasan Oopperasta lainaksi saatua materiaalia, kuten lavasteiden pienoismalleja, roolipukuja sekä valokuvia. Näyttelyn on tuottanut Vaasan kaupungin museot yhteistyössä Vaasan kaupunginteatterin ja Wasa Teaterin kanssa. Se tuo esiin kaupungin pitkää teatteriperinnettä ja juhlistaa osaltaan 80-vuotisjuhliaan viettävää Vaasan kaupunginteatteria sekä vuonna 2019 sata vuotta täyttänyttä Wasa Teateria. 🎭🎭🎭 Från och med hösten kikar vi i Tikanojas konsthem in i Vasas scenkonstliv. I utställningen på konsthemmets andra våning ges en inblick i stadens teaterhistoria från 1800-talets ambulerande teatersällskap ända fram till nutid. Valda delar ur Vasa stadsteaters, Wasa Teaters, Vasa Operas och Dockteatern Tummetotts historia lyfts fram. I den kulturhistoriska utställningen ses bland annat föremål ur teatervärlden som ingår i Österbottens museums samlingar. Till exempel visas fotografier samt dräkter använda av professor Irma Rewell (1929-2010) i olika operaproduktioner. Ur museets samlingar lyfts också föremål som förvärvats från Dockteater Tummetott och konst som tangerar temat scen. Med finns också inlånat material från Vasa stadsteater, Wasa Teater och Vasa Opera, så som miniatyrmodeller av scenografier, rolldräkter och fotografier. Utställningen är producerad av Vasa stads museer i samarbete med Vasa stadsteater och Wasa Teater. Utställningen lyfter fram stadens långa teatertradition och hyllar Vasa stadsteater inför sitt 80-års jubileum samt Wasa Teater som år 2019 fyllde hundra år. Tervetuloa! 💚 Välkomna! 📷: Vaasan Palokunnantalo. Pohjanmaan museon arkisto / Vasa Brandkårshus. Österbottens museums arkiv
08.09.2022 - 09:57

Tikanojan taidekoti - Tikanojas konsthem

Nuorten museoraati aloittaa jälleen Ensimmäinen tapaaminen 23.9. klo 15 Tikanojan taidekodilla Tervetuloa toimintaan, jos olet 13-29-vuotias Museoraadin jäsenenä osallistut nuorille suunnattujen tapahtumien ja taide-elämysten suunnitteluun. Haluamme tehdä museosta helposti lähestyttävän paikan, joka tarjoaa nuorille mielekästä tekemistä ja hätkähdyttäviä kokemuksia. Raatilaiset saavat näköalapaikat Vaasan kaupungin museoihin ja mahdollisuuden suunnitella niiden nuorille suunnattua toimintaa. Raatilaisena opit kulttuurisesta pääomasta ja pääset katsomaan asioita uudesta näkökulmasta! Saat myös mahdollisuuden kirjallisesti arvioida näyttelyitä ja tapahtumia. Raatilaisena saat: oman ääneesi kuuluville maksuttomat vierailut Vaasan kaupungin museoille osallistua taitelijatapaamisiin suunnitella nuortentapahtumia kokemusta kulttuuritapahtumien järjestämisestä todistuksen raatiin osallistumisesta Vapaamuotoiset raadin kokoontumiset järjestetään noin kuukauden välein Vaasan eri museoissa. Aikataulut ovat joustavia, tule mukaan silloin, kun ehdit! Raadin 2022 ensimmäinen tapaaminen syyskuussa Tikanojan taidekodissa. Ilmoittautumiset: museoinfo@vaasa.fi Seuraavat tapaamiset sovitaan aina yhdessä. Raadin järjestää Vaasan kaupungin nuorisopalvelut ja Vaasan kaupungin museot Vaasan kaupungin nuorisopalveluiden tiedottaja Satu Martikainen ja Vaasan kaupungin museoiden museopedagogi Liisa Palomäki ☀️☀️☀️ Ungas museiråd drar igång igen! Första träffen vid Tikanojas konsthem 23.9 kl. 15. Välkommen till aktiviteten om du är 13–29 år Som medlem i Museirådet deltar du i planeringen av evenemang och konstupplevelser riktade till unga. Vi vill göra museet till en lättillgänglig plats som erbjuder ungdomar meningsfulla aktiviteter och häpnadsväckande upplevelser. Som deltagare i museiråd får du utsiktspunkter till Vasa stadsmuseer och möjlighet att planera verksamhet riktad till unga. Som medlem kommer du att lära dig om kulturellt kapital och få se saker ur ett nytt perspektiv! Du får även möjlighet att skriftligen utvärdera utställningar och evenemang. Som medlem i rådet får du: din röst hörd avgiftsfria besök till Vasa stads museer delta i konstnärsträffar planera evenemang för unga erfarenhet av att arrangera kulturevenemang intyg på att du deltagit i rådet Informella rådsmöten ordnas med cirka en månads mellanrum på de olika museerna i Vasa. Tidtabellerna är flexibla, kom med när det passar till dig. Rådets 2022 första möte hålls i september på Tikanojas konsthem. Anmälningar museoinfo@vaasa.fi Följande möte överenskoms alltid tillsammans. Rådet organiseras av Vasa stads ungdomstjänster och Vasa stads museer Satu Martikainen, ungdomsinformatör för Vasa stads ungdomstjänst och Liisa Palomäki, museipedagog vid Vasa stads museer
07.09.2022 - 11:57

Tikanojan taidekoti - Tikanojas konsthem

Check this event👇👇👇
07.09.2022 - 11:44

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

07.09.2022 - 08:37

Tikanojan taidekoti - Tikanojas konsthem

03.09.2022 - 08:49

Vaasan Taidehalli Vasa Konsthall Vaasa City Art Gallery

03.09.2022 - 08:48

Pohjanmaan Museo / Österbottens Museum / Ostrobothnian Museum

03.09.2022 - 08:41

KUNTSIn modernin taiteen museo

02.09.2022 - 13:32

Vaasan kaupunginorkesteri - Vasa stadsorkester

02.09.2022 - 07:47

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

30.08.2022 - 10:10

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

26.08.2022 - 13:01

Vaasan Taidehalli Vasa Konsthall Vaasa City Art Gallery

24.08.2022 - 12:02

KUNTSIn modernin taiteen museo

Taidehallissa on nyt auennut uusi näyttely: You've Changed! Näyttely on esillä 20.8.-30.10.2022. Vapaa pääsy. Näyttely ”You’ve Changed” tutkii luomista muutoksen maailmassa. Se pyrkii muistuttamaan meitä taiteen muuntavasta voimasta sekä sen kyvystä toimia innostuksen, vakauden, tarkoituksellisuuden ja tulevaisuudenuskon lähteenä. Näyttelykokonaisuus perustuu kahden taiteilijan, Svetlana Bogatchevan ja Jennifer Lipkinin, pandemiakeväänä 2021 käymiin keskusteluihin. Tunteiden heilahtelu voiman ja epätoivon välillä, liikkumattomuus ja digitaalinen yhteenkuuluvuus, sekä yhteys muihin ja kaipuu ulkoiseen maailmaan olivat aiheita, joita kumpikin osapuoli nosti keskusteluissaan esiin. Materiaalisuus, värit ja luovaan prosessiin omistautuminen tarjosivat molemmille taiteilijoille lohtua näinä koettelevina aikoina. Näyttelyn teokset ovat monivivahteisia sanan laajassa merkityksessä. Bogatcheva ja Lipkin tarjoavat katsojalle moniaistisen kokemuksen arkkitehtonisilla asetelmilla, mukaansatempaavilla digitaalisilla teoksilla, käsitetaiteellisilla veistoksilla ja abstrakteilla maalauksilla. Kuva: Svetlana Bogatcheva. Small deed, big impact, 2021 *** Utställningen visas 20.8.-30.10.2022 Fritt inträde. Utställningen ”You’ve Changed” undersöker skapandet i en värld av förändring. Den påminner oss om konstens transformativa kraft och dess förmåga att agera som källa till entusiasm, stabilitet, syfte och framtidstro. Utställningshelheten baserar sig på konstnärerna Svetlana Bogatchevas och Jennifer Lipkins konversationer under pandemi-våren 2021. Känslor av både kraft och uppgivenhet, immobilisering och digital samhörighet, samt en längtan efter kontakt med andra och omvärlden, var teman båda parterna lyfte fram. Materialitet, färg och dedikation till den kreativa processen blev källor till tröst för båda konstnärerna under dessa svåra tider. Utställningsverken är mångfacetterade i ordets vida bemärkelse. Med arkitektoniska installationer, immersiva digitala verk, konceptuella skulpturer och abstrakta målningar bjuder Bogatcheva och Lipkin in publiken till multisensoriska stunder. Bild: Svetlana Bogatcheva. Small deed, big impact, 2021 Foto: Svetlana Bogatcheva. Small deed, big impact, 2021
20.08.2022 - 11:48

Vaasan Taidehalli Vasa Konsthall Vaasa City Art Gallery

10.08.2022 - 12:07

Vaasan Taidehalli Vasa Konsthall Vaasa City Art Gallery