Förbigå menyn
Tillbaka till museernas förstasida Tillbaka till museernas förstasida

Samlingarna på Kuntsi museum för modern konst

Samlingarna på Kuntsi museum för modern konst är resultat av två samlares ihärdiga arbete: konsul Simo Kuntsi och tandläkare Lars Swanljung hör till den yngre generationen av Vasasamlare. Bådadera flyttade senare till Helsingfors men tillbringade sina barndoms- och ungdomsår i Vasa. Atmosfären i deras respektive barndomshem närde kulturella intressen. Simo Kuntsi var redan tidigt intresserad av bildkonst och för Lars Swanljung var det musik och filmer som låg närmast hans hjärta. Redan före dem hade ett flertal Vasasamlare öppnat sina privata samlingar för allmänheten. Förebilderna fanns nära till hands: Simo Kuntsis far, Kaarlo Kuntsi, umgicks i samma företagar- och kulturkretsar som Frithjof Tikanoja, och Simo Kuntsi var i sin tur en familjebekant i Swanljungs barndom. Swanljung började samla konst först efter att Simo Kuntsi redan avlidit. Eftersom bådadera var särskilt intresserade av sin tids konstnärer, kompletterar samlingarna varandra utmärkt i fråga om tidsperspektiv. Båda männen samlade både finländsk och utländsk konst. Något som de hade gemensamt som samlare var intresset för nyetablerade konstnärer.

Kuntsis stiftelses konstsamling

Kuntsis stiftelses konstsamling omfattar nästan 900 verk. Kärnan utgör den samling som konsul Simo Kuntsi (1913–1984) byggde upp och donerade till stiftelsen som han också grundade. I den ingår i synnerhet målningar, teckningar, grafik och skulpturer.

De äldsta verken i samlingen härstammar från tidigt 1900-tal. Simo Kuntsis samlarintresse började med den äldre generationens konstnärer, som i samlingen representeras av exempelvis Tuomas von Boehm, Ina Colliander och Ragnar Ekelund samt av de österbottniska konstnärerna Nandor Mikola, Eero Nelimarkka, Eemu Myntti och Einari Uusikylä.

Största delen av verken i samlingen är från 1960–1980-talen. Sina första verk av Kauko Lehtinen köpte Simo Kuntsi på konstnärens privata utställning år 1964. Han fortsatte att köpa av Lehtinens produktion regelbundet under hela 1960–1970-talen. Andra konstnärer i den finländska samlingen är bland andra Juhani Harri, Kimmo Kaivanto, Juhani Linnovaara, Pentti Lumikangas, Marika Mäkelä, Gunnar Pohjola och Kain Tapper.

Samlingen av utländsk konst består huvudsakligen av målarkonst och grafik. Redan på 1950-talet var Kuntsi mycket intresserad av den nutidskonst som han såg i Paris. Förutom för den franska konsten visade Kuntsi emellertid intresse också för konsten i ett flertal andra länder. Av de utländska konstnärerna i samlingen kan nämnas Roland Oudot, André Brasilier, Fernando Botero, David Hockney, Joan Miró och Antoni Tàpies.

På 2000-talet har Kuntsis stiftelse utökat samlingen med verk av exempelvis Jukka Rusanen, Maiju Salmenkivi och Marita Liulia. Det senaste betydande tillskottet till stiftelsens samling är helheten med över ett hundra verk av Carl Wargh.

Kuntsis stiftelses konstsamling ägs av stiftelsen och förvaltas av Kuntsi museum för modern konst.

Samling Swanljung

Samling Swanljung är en samling med över 900 verk av nästan 400 konstnärer. Den har byggts upp av tandläkare Lars Swanljung.

Swanljung började samla konst i slutet av 1980-talet då han tillsammans med sin maka Outi Swanljung köpte verk av amerikanska popkonstnärerna Jim Dine och Roy Lichtenstein. Av utländsk konst har den från Norden den mest framträdande rollen; i samlingen finns verk av exempelvis Anne Katrine Dolven, Ernst Billgren, Georg Guðn, Kristján och Sigurður Guðmundsson, Hulda Hákon, Olav Christopher Jensen och Ulf Rollofil.

I fråga om antal ligger samlingens tyngdpunkt på finländsk konst. Till en början samlade Swanljung verk av konstnärer som hörde till hans egen generation, men det dröjde inte länge innan hans intresse riktades mot konstnärer som befann sig i början av sin karriär. Swanljung anskaffade fördomsfritt nutidskonst och var fascinerad i synnerhet av enkel och intellektuell konst. Olika konstformer, såsom målningar, teckningar, grafik, skulpturer, fotografier och videokonst, finns representerade i samlingen. Där finns verk av exempelvis följande konstnärer: Kari Cavén, Elina Brotherus, Carolus Enckell, Aaron Heino, Heli Hiltunen, Pasi Karjula, Pertti Kekarainen, Janne Kiiskilä, Martti Jämsä, Jussi Niva, Paul Osipow, Silja Rantanen, Pentti Sammallahti, Marianne Uutinen, Marko Vuokola och Hannu Väisänen.

Lars Swanljung donerade sin samling till sin födelsestad Vasa år 2018. Förutom konstverk fick museet i donation även arkivmaterial om samlingen samt Swanljungs omfattande konstbibliotek.