Ohita valikko
Takaisin museoiden etusivulle Takaisin museoiden etusivulle

Kuntsin modernin taiteen museon kokoelmat

Kuntsin modernin taiteen museon kokoelmat ovat muodostuneet kahden keräilijän ansiosta. Konsuli Simo Kuntsi ja hammaslääkäri Lars Swanljung edustavat nuorempaa polvea vaasalaisten keräilijöiden ketjussa. Molemmat muuttivat myöhemmin Helsinkiin, mutta lapsuuden ja nuoruuden he viettivät Vaasassa. Kotien ilmapiiri tuki kulttuuriharrastuksia. Simo Kuntsi oli varhain kiinnostunut kuvataiteesta, Lars Swanljungille musiikki ja elokuvat olivat lähellä sydäntä. Ennen heitä Vaasassa oli useita henkilöitä, jotka olivat saattaneet yksityiset kokoelmansa kaupunkilaisten nähtäville. Esikuvat olivat lähellä: Simo Kuntsin isä, Kaarlo Kuntsi, kuului Frithjof Tikanojan kanssa samoihin yrittäjä- ja kulttuuripiireihin, Simo Kuntsi puolestaan Swanljungin lapsuudessa perhetuttuihin. Swanljung aloitti taiteen keräilyn vasta Simo Kuntsin kuoleman jälkeen. Koska molempien kiinnostus suuntautui erityisesti oman aikansa taitelijoihin, täydentävät kokoelmat ajallisesti erinomaisesti toisiaan. Molemmat keräsivät sekä suomalaista että ulkomaista taidetta. Keräilijöinä heitä yhdistää kiinnostus uraansa aloitteleviin taiteilijoihin.

Kuntsin Säätiön taidekokoelma

Kuntsin Säätiön taidekokoelmassa on lähes 900 teosta. Kokoelman ydin on konsuli Simo Kuntsin (1913–1984) keräämä ja perustamalleen säätiölle lahjoittama kokoelma. Kokoelmassa on erityisesti maalauksia, piirustuksia, grafiikkaa ja veistoksia.

Kokoelman vanhimmat teokset ovat 1900-luvun alusta. Simo Kuntsin kiinnostus kohdistui aluksi vanhemman polven taiteilijoihin, joita kokoelmassa edustaa esimerkiksi Tuomas von Boehm, Ina Colliander ja Ragnar Ekelund, sekä pohjalaistaiteilijat Nandor Mikola, Eero Nelimarkka, Eemu Myntti ja Einari Uusikylä.

Suuri osa kokoelman teoksista on 1960–1980-luvuilta. Ensimmäiset Kauko Lehtisen teokset Simo Kuntsi osti vuonna 1964 Kauko Lehtisen yksityisnäyttelystä. Kuntsi osti Lehtisen tuotantoa tasaisesti koko 1960–70-lukujen ajan. Muita suomalaisen kokoelman taiteilijoita ovat mm. Juhani Harri, Kimmo Kaivanto, Juhani Linnovaara, Pentti Lumikangas, Marika Mäkelä, Gunnar Pohjola ja Kain Tapper.

Ulkomaisen taiteen kokoelmaan kuuluu pääasiassa maalaustaidetta ja grafiikkaa. Jo 1950-luvulla Kuntsi kiinnostui Pariisissa näkemästään modernista taiteesta. Ranskalaisen taiteen lisäksi Kuntsin huomio kohdistui monien muidenkin maiden taiteeseen. Ulkomaisista taiteilijoista voidaan mainita muun muassa Roland Oudot, André Brasilier, Fernando Botero, David Hockney, Joan Miró ja Antoni Tàpies.

Kuntsin Säätiö on jatkanut kokoelmien kartuttamista. Sen 2000-luvun hankinnoihin kuuluu esimerkiksi Jukka Rusasen, Maiju Salmenkiven ja Marita Liulian tuotantoa. Viimeisin merkittävä lisäys Kuntsin Säätiön taidekokoelmaan on yli sadan teoksen kokonaisuus akvarelleistaan tunnetulta Carl Warghilta.

Kuntsin Säätiön taidekokoelman omistaa Kuntsin Säätiö. Kokoelma on talletettu Vaasan kaupungille.

Kokoelma Swanljung

Kokoelma Swanljung on hammaslääkäri Lars Swanljungin keräämä kokoelma, joka sisältää yli 900 teosta lähes 400 taiteilijalta.

Taiteen keräily alkoi 1980-luvun lopulla, jolloin Lars Swanljung hankki yhdessä puolisonsa Outi Swanljungin kanssa amerikkalaisten pop-taiteilijoiden Jim Dinen ja Roy Lichtensteinin teokset. Ulkomaisesta taiteesta vahvimpana näyttäytyy pohjoismainen taide; kokoelmassa on teoksia esimerkiksi Anne Katrine Dolvenilta, Ernst Billgrenltä, Georg Guðnilta, Kristján ja Sigurður Guðmundssonilta, Hulda Hákonilta, Olav Christopher Jenseniltä ja Ulf Rollofilta.

Lukumäärällisesti kokoelma painottuu suomalaiseen taiteeseen. Swanljung keräsi aluksi omaan sukupolveensa kuuluvien taiteilijoiden teoksia, mutta pian hänen kiinnostuksensa kohdistui uraansa aloitteleviin taiteilijoihin. Swanljung hankki ennakkoluulottomasti nykytaidetta. Erityisesti häntä viehätti vähäeleinen ja älyllinen taide. Eri taiteen lajit, maalaukset, piirustukset, grafiikka, veistokset, valokuvat ja videotaide, ovat edustettuina kokoelmassa. Kokoelmaan kuuluu teoksia esimerkiksi seuraavilta taiteilijoita: Kari Cavén, Elina Brotherus, Carolus Enckell, Aaron Heino, Heli Hiltunen, Pasi Karjula, Pertti Kekarainen, Janne Kiiskilä, Martti Jämsä, Jussi Niva, Paul Osipow, Silja Rantanen, Pentti Sammallahti, Marianne Uutinen, Marko Vuokola ja Hannu Väisänen.

Lars Swanljung lahjoitti kokoelmansa synnyinkaupunkiinsa Vaasaan vuonna 2018. Taideteosten lisäksi museo sai lahjoituksena kokoelmaan liittyvää arkistoaineistoa ja Swanljungin laajan taidekirjaston.