Förbigå menyn
Tillbaka till museernas förstasida Tillbaka till museernas förstasida

Tikanojas konsthems samling

De två personer som spelade en avgörande roll för uppbyggnaden av konstsamlingarna, Karl Hedman och Frithjof Tikanoja, var verksamma i Vasa delvis samtidigt. Bådadera främjade bildkonstlivet i staden genom att medverka i Vasa Konstförening som grundades 1917. Till en början låg litteratur, teater och musik närmast Tikanojas hjärta. Även hans boksamling var omfattande. Tikanoja blev intresserad av bildkonst under första världskriget och fortsatte att vara i kontakt med olika konstnärer ännu ett tjugotal år efter Hedmans död.

För Tikanoja var det en hjärtesak att stödja finskspråkig kultur och österbottniska konstnärer. Medan Hedman anskaffade verk av redan etablerade konstnärer till sin samling, var Tikanoja också intresserad av nyetablerade målare, grafiker och skulptörer som genom sin härkomst eller verksamhet hade en anknytning till Österbotten. Det finns emellertid också utländsk konst i både Hedmans och Tikanojas samlingar. För den sistnämndas del ligger tyngdpunkten i föregångare inom modernismen.

Tikanojas konstsamling

Tikanojas samling har sin egen personliga karaktär, såsom alla privat uppbyggda konstsamlingar brukar ha. Både dess tidsmässiga och geografiska dimension är mångfacetterad. Det äldsta verket i samlingen, Frukost i det gröna, av David Teniers den yngre härstammar från 1600-talet. En av Frithjof Tikanojas sista anskaffningar var Höstlandkap från Härmä av Eero Nelimarkka (1951). Bäst representerade i samlingen är Eemu Myntti och Arvi Mäenpää; Tikanoja var särskilt intresserad av österbottniska konstnärer. Helheten av verk av utländska modernister köpte Tikanoja på 1920-talet. En av samlingens pärlor är Sculpture et vase de lierre (1916–1917) av Henri Matisse. Tikanojas egen favorit torde ha varit den stämningsfulla Herdar vid lägerelden (1846) av François Millet. Av specialiteterna i samlingen kan nämnas två persiska målningar från 1800-talet, men även verk av Ilona Harima är sällan förekommande i museernas konstsamlingar. Totalt omfattar samlingen drygt ett tusen konstverk, största delen av dem pappersbaserade; akvareller, grafik, teckningar och skisser.