Förbigå menyn

EnergyVaasa - Nordens Energihuvudstad

EnergyVaasa – Nordens största energikluster

 

Vi har ett tydligt mål: vi utvecklar mer hållbar energiteknologilösningar som minskar på utsläpp och sparar på energi på global skala.

 

Några fakta om EnergyVaasa:

  • EnergyVaasa består av 180 företag
  • Företagens totala omsättning är årligen 6 miljarder euro
  • Export utgör över 80 procent av omsättningen
  • Företagen har sammanlagt 13 000 anställda
  • 250 miljoner euro läggs årligen på forskning och utveckling
  • I EnergyVaasa-området planeras nya investeringar i energiteknisk infrastruktur för totalt ca 1,9 miljarder euro till slutet av år 2030

Partners

GigaVaasa

Gigafactory

Gigafactory

EnergyVaasa Technical&Business Visit

TechnicalVisit

EnergyWeek

EnergyWeek

Unable to load Tweets