Förbigå menyn

EnergyVaasa kortfattat

EnergyVaasa – Nordens största energikluster 

Vi har ett tydligt mål: vi utvecklar mer hållbara energiteknologilösningar som minskar på utsläpp och sparar på energi på global skala.  

EnergyVaasa har med åren utvecklats till världens ledande koncentration av energiteknologiföretag. Våra lösningar utvecklas till exempel inom smarta energilösningar, hållbar energi, sjöfart, flexibel energiutveckling och digitalisering.  

Områdets högskolor, företag inom energiteknologin och kommunerna jobbar tillsammans med forskning, produktutveckling, innovation och utbildning. Samarbete är för oss nyckeln till hållbar utveckling. Utbildning inom energiteknologi påbörjas i förskolan och fortsätter i alla stadier ända upp till universitetsnivå. 

Den betydande mängden företag inom högteknologi i Vasaregionen gör området till ett utmärkt ställe för att grunda nya företag och Vasa har blivit klassificerat som Finlands mest innovativa energikoncentration. 

Några fakta om EnergyVaasa: 

  • EnergyVaasa består av 180 företag 
  • Företagens totala omsättning är årligen 6 miljarder euro 
  • Export utgör över 80 procent av omsättningen 
  • Företagen har sammanlagt 13 000 anställda 
  • 250 miljoner euro läggs årligen på forskning och utveckling 
  • I EnergyVaasa-området planeras nya investeringar i energiteknisk infrastruktur för totalt ca 1,9 miljarder euro till slutet av år 2030