Ohita valikko
Takaisin museoiden etusivulle Takaisin museoiden etusivulle

Arkeologinen kulttuuriperintö

Ihmisen toiminnan jälkiä esihistoriasta nykypäivään vaalitaan yhteistyössä Museoviraston kanssa.

Arkeologinen kulttuuriperintö 

Muinaisjäännökset ovat ympäristössä säilyneitä ihmisen toiminnan jälkiä kivikaudesta nykypäivään ja tämä perintö on rauhoitettu muinaismuistolailla. 

Vaasan kaupungin museot toimii Pohjanmaan alueellisena vastuumuseona ja vastaa maakuntamme arkeologisen kulttuuriperinnön suojelusta yhteistyössä Museoviraston kanssa. Huomattava osa arkeologian alan tehtävistä on maankäyttöä koskevaa hallinnollista arkeologiaa ja viranomaistyötä. Pohjanmaalla maakunta-arkeologi osallistuu mm. kaavoituksen, maarakentamisen ja metsänkäytön ohjaukseen. 

Muinaisjäännöksiä koskeva toiminta on luvanvaraista ja niitä koskevien suunnitelmien tulee perustua ajantasaisiin tietoihin. Kiinteät muinaisjäännökset ja muut arkeologiset kohteet löydät Museoviraston ylläpitämästä kulttuuriympäristön palveluikkunasta. 

Museoviraston verkkosivuilta saat muun muassa arkeologisen kulttuuriperinnön suojeluun liittyviä toimintaohjeita sekä tietoa esimerkiksi muinaisjäännösalueiden hoitoavustuksista. 

Ole hyvä ja tutustu museoviraston ohjeisiin erityisesti, jos käytät metallinetsintä! Museoviraston ilmoitus- ja palautepalvelu kulkee nimellä Ilppari. 

Otathan huomioon:

  • Muinaisjäännöksiä on myös veden alla, mikä tulee huomioida esimerkiksi ruoppauksen suunnittelussa. 
  • Muinaisjäännösten suoja-alueita ei ole merkitty karttoihin tai maastoon kuin harvoissa tapauksissa, eikä kaikkien muinaisjäännösten alueen laajuutta tunneta. 
  • Maastoon merkityt kulttuuriperintökohteet saattavat olla muinaismuistolain tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, vaikka ne eivät näkyisi viranomaisten rekistereissä. 
  • Geokätkön sijoittaminen muinaisjäännökseen on ehdottomasti kiellettyä!