Ohita valikko
Kaupunki syksyllä ilmakuva

Päätöksenteko

Vaasan kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 55-jäseninen valtuusto. Valtuusto päättää Vaasan asioista sekä vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta.

Kaupunginvaltuusto nimittää kaupunginhallituksen, joka johtaa kaupungin hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja edustaa sitä.

Vaasan kaupunginjohtaja on Tomas Häyry. Hän johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa ja taloutta.

Vaasassa on myös useita lauta- ja johtokuntia. Ne valvovat ja ohjaavat tehtäväalueensa toimintaa. Nuorten asioita ajaa Vaasan nuorisovaltuusto ja vammaisten asioita Vammaisneuvosto.

Katso saavutettava versio luottamushenkilöorganisaation kaaviosta tästä. 

Luottamushenkillöorganisaatio