Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Sivuston vaasa.fi saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.vaasa.fi ja on laadittu 9.9.2019. Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Geniem.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Havaittava

Kuvan päällä olevan tekstin kontrasti taustaan

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Ns. pääkuvien päällä saattaa olla toisinaan tekstiä, jonka taustaa ei ole tummennettu riittävän kontrastiarvon saavuttamiseksi.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.4.3 Kontrasti (minimi)
Syy noudattamatta jättämiselle

Ei vielä vaatimusten mukainen

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Pääkuvat toimivat kuvituskuvina eivätkä sisällä sellaista oleellista informaatiota, jota ei olisi muuten sivustolla saavilla.

Kolmannen osapuolen tuottama sisältö: Mainokset

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Yritysten mainokset ovat kolmannen osapuolen tuottamaa sisältöä. Kuvat: Voivat sisältää tekstiä, jonka kontrasti ei täytä vaatimuksia. Videot: Eivät välttämättä sisällä tekstitystä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.2.4 Tekstitys (suorissa lähetyksissä)
1.4.3 Kontrasti (minimi)
Syy noudattamatta jättämiselle

Kohtuuton rasite

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Kolmannen osapuolen tuottamaa sisältöä, jota palveluntarjoaja ei rahoita tai kehitä. Sivuston sisällön kannalta yritysten mainokset eivät ole olennaisia sivuston käyttäjälle.

Toimisto-ohjelmilla tuotettujen dokumenttien esteettömyys

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Liitedokumenteissa saattaa olla seuraavia puutteita — dokumentti saattaa olla skannattu — vaihtoehtoiset tekstikuvaukset kuvissa ja vuorovaikutteisissa lomakekentissä puuttuvat — kirjaisimet, jotka sallivat merkkien poimimisen tekstistä saattavat puuttua — lukemisjärjestystä ja dokumentin rakennekoodeja ei ole määritelty — navigointiapuvälineet (linkit, kirjanmerkit, otsikot, sarkainjärjestys) saattaavat puuttua — dokumentin kieltä ei ole välttämättä asetettu — avustavaa ohjelmaa (esimerkiksi ruudunlukuohjelma) haittaavaa suojausta saattaa esiintyä — lomakekentät eivät ole välttämättä vuorovaikutteisia

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
Syy noudattamatta jättämiselle

Ei vielä vaatimusten mukainen

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Dokumentteja voi pyytää sivuston yhteystietojen kautta.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000