Ohita valikko

Kaupunginvaltuusto

Vaasan kaupunginvaltuustolla on ylin toimivalta päättää kaupungin asukkaiden yhteisistä asioista.

Puheenjohtaja: Joakim Strand
I varapuheenjohtaja: Anne-Marie Viinamäki
II varapuheenjohtaja: Matti Vahtera
Puheenjohtajien toimikausi: 1.6.2019 – 31.5.2021
Valtuustokausi: 1.6.2017 – 31.5.2021

Kokouspäivät 2019

Tietoa kaupunginvaltuustosta

Vaasan kaupunginvaltuustolla on ylin toimivalta päättää kaupungin asukkaiden yhteisistä asioista. Kaupunginvaltuuston toimikausi on neljä vuotta ja lyhenne KV. Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia.

Valtuuston kokoonpano

 • Ylintä päätösvaltaa kaupungissa käyttävät kaupunginvaltuuston 59 kunnallisvaaleilla valittua kaupunginvaltuutettua.
 • Kunnallisvaalit käydään neljän vuoden välein.
 • Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotinen.
 • Valtuuston kokouksessa valtuutetut istuvat valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän istumajärjestyksen mukaisesti.
 • Kuntalain 94 § mukaan valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja.
 • Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
 • Kaupungin hallintosäännön mukaan valtuustolla on ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja.
 • Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta.
 • Valtuuston kokouksessa valtuutetut istuvat valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän istumajärjestyksen mukaisesti.
 • Jos valtuutettu on estynyt tai esteellinen käsittelemään jotakin asiaa, kutsutaan varavaltuutettu varsinaisen valtuutetun tilalle.
 • Vaasassa varavaltuutettuja on viisitoista (15).

Pöytäkirjanpitäjät ja sihteerit

 • pöytäkirjanpitäjä: Marjo Mäki-Krekola
 • tekninen sihteeri: Anna-Maija Iitola

Läsnäolo-oikeutetut viranhaltijat

 • kaupunginjohtaja: Tomas Häyry
 • sivistystoimen johtaja: Christina Knookala
 • sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja: Jukka Kentala
 • teknisen toimen johtaja: Markku Järvelä
 • vs. talousjohtaja: Jari Karjalainen
 • vt. hallintojohtaja: Anna-Maija Iitola
 • vs. henkilöstöjohtaja: Jyrki Sydänoja
 • erityisasiantuntija: Marjo Mäki-Krekola
 • vs. kaupunginlakimies: Sebastian Rönnlund

Kaikki kaupunginvaltuuston jäsenet

Kaupunginvaltuuston tehtävät

 • Vaasan kaupunginvaltuustolla on ylin toimivalta päättää kaupungin asukkaiden yhteisistä asioista.
 • Päätösvalta kuuluu valtuustolle, jollei erikseen ole toisin säädetty tai jollei valtuusto ole itse siirtänyt toimivaltaansa kunnan muille viranomaisille vahvistamallaan hallintosäännöllä.

Tietoa kaupunginvaltuustosta

Vaasan kaupunginvaltuustolla on ylin toimivalta päättää kaupungin asukkaiden yhteisistä asioista. Kaupunginvaltuuston toimikausi on neljä vuotta ja lyhenne KV. Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia.

Valtuuston kokoonpano

 • Ylintä päätösvaltaa kaupungissa käyttävät kaupunginvaltuuston 59 kunnallisvaaleilla valittua kaupunginvaltuutettua.
 • Kunnallisvaalit käydään neljän vuoden välein.
 • Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotinen.
 • Valtuuston kokouksessa valtuutetut istuvat valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän istumajärjestyksen mukaisesti.
 • Kuntalain 94 § mukaan valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja.
 • Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
 • Kaupungin hallintosäännön mukaan valtuustolla on ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja.
 • Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta.
 • Valtuuston kokouksessa valtuutetut istuvat valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän istumajärjestyksen mukaisesti.
 • Jos valtuutettu on estynyt tai esteellinen käsittelemään jotakin asiaa, kutsutaan varavaltuutettu varsinaisen valtuutetun tilalle.
 • Vaasassa varavaltuutettuja on viisitoista (15).

Pöytäkirjanpitäjät ja sihteerit

 • pöytäkirjanpitäjä: Marjo Mäki-Krekola
 • tekninen sihteeri: Anna-Maija Iitola

Läsnäolo-oikeutetut viranhaltijat

 • kaupunginjohtaja: Tomas Häyry
 • sivistystoimen johtaja: Christina Knookala
 • sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja: Jukka Kentala
 • teknisen toimen johtaja: Markku Järvelä
 • vs. talousjohtaja: Jari Karjalainen
 • vt. hallintojohtaja: Anna-Maija Iitola
 • vs. henkilöstöjohtaja: Jyrki Sydänoja
 • erityisasiantuntija: Marjo Mäki-Krekola
 • vs. kaupunginlakimies: Sebastian Rönnlund

Kaikki kaupunginvaltuuston jäsenet

Kaupunginvaltuuston tehtävät

 • Vaasan kaupunginvaltuustolla on ylin toimivalta päättää kaupungin asukkaiden yhteisistä asioista.
 • Päätösvalta kuuluu valtuustolle, jollei erikseen ole toisin säädetty tai jollei valtuusto ole itse siirtänyt toimivaltaansa kunnan muille viranomaisille vahvistamallaan hallintosäännöllä.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu

maanantaisin kello 17.45, Hallintotalon Valtuustosalissa, Raastuvankatu 33. Kokoukset ovat yleisölle avoimia.