Ohita valikko
Takaisin museoiden etusivulle Takaisin museoiden etusivulle

Alueellinen toiminta

Vaasan museot toimii alueellisena vastuumuseona Pohjanmaan alueella.

Alueellinen toiminta ja viranomaistehtävät

Pohjanmaan alueellisen vastuumuseon eli Pohjanmaan museon tehtäviin kuuluu toiminta-alueen taidetta sekä kulttuuriympäristöä (kulttuurimaisema, muinaisjäännökset ja rakennusperintö) koskevan toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Pohjanmaan museo vastaa kulttuuriympäristöön liittyvistä viranomaistehtävistä yhteistyössä Museoviraston kanssa sekä ohjaa toiminta-alueen paikallismuseo- ja aluetaidemuseotoimintaa.  

  • Toiminnan tavoitteena on edistää kuvataidetoimintaa, tarjota neuvontaa ja asiantuntija-apua taidekokoelmien hallintaan sekä tukea kuntia, kulttuurilaitoksia ja yksityisiä toimijoita taideasioissa.

  • Museo ohjaa ja tukee paikallismuseotoimintaa sekä kulttuuriperinnön hoitoa Pohjanmaalla, valvoen mm. Museoviraston avustusten käyttöä.

  • Ihmisen toiminnan jälkiä esihistoriasta nykypäivään vaalitaan yhteistyössä Museoviraston kanssa.

  • Rakennukset ja rakennetut alueet ovat osa rakennettua kulttuuriympäristöä. Kulttuuriympäristötyön ydintehtäviä ovat tähän liittyvien maisemien, rakennustapojen ja tietojen suojelu ja kehittäminen.

Kaksi ihmistä tietokoneellaLausunnot

Pohjanmaan museo antaa maankäyttöä ja rakentamista koskevia lausuntoja kulttuuriympäristöjen vaalimisen ja kehittämisen näkökulmasta. 

Lausuntopyynnöt tai tiedustelut lausuntotarpeesta pyydetään toimittamaan osoitteeseenmuseo.lausunnot@vaasa.fi 

Museon ePermit- ja Lupapiste-palveluissa lausunnot tulee osoittaa yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

KokousAvustukset 

Alueellisen toiminnan asiantuntijat neuvovat ja lausuvat toimialaansa koskevienavustustenhaussa sekä valvovat Museoviraston avustusten käyttöä.