Ohita valikko

Lautakunnat

Vaasassa kaupunginvaltuuston nimeämien lautakuntien määrä on yksitoista.

Kaupunginvaltuuston alaisuudessa toimii

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta

Keskushallinnon alaisuudessa toimii

Vähänkyrön aluelautakunta

Sivistystoimen alaisuudessa toimii

Kasvatus- ja opetuslautakunta
Koulutuslautakunta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Sosiaali- ja terveystoimen alaisuudessa toimii

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tekninen toimen alaisuudessa toimii

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Tekninen lautakunta 
Vaasan seudun jätelautakunta

Tietoa lautakunnista

  1. Valtuusto päättää mitä lautakuntia kunnassa on ja niiden jäsenmäärästä ja toimivallasta.
  2. Lautakunnilla voi olla jaostoja.
  3. Lautakuntien jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
  4. Yleensä jäseniä valitaan pariton määrä, jotta äänet eivät yksittäisten kokousasioiden käsittelyssä äänestettäessä mene tasan.
  5. Vaasan kaupungin hallintoon kuuluu yksitoista (11) lautakuntaa.

Tietoa lautakunnista

  1. Valtuusto päättää mitä lautakuntia kunnassa on ja niiden jäsenmäärästä ja toimivallasta.
  2. Lautakunnilla voi olla jaostoja.
  3. Lautakuntien jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
  4. Yleensä jäseniä valitaan pariton määrä, jotta äänet eivät yksittäisten kokousasioiden käsittelyssä äänestettäessä mene tasan.
  5. Vaasan kaupungin hallintoon kuuluu yksitoista (11) lautakuntaa.