Ohita valikko

Lautakunnat

Vaasan kaupungin hallintoon kuuluu yksitoista (11) lautakuntaa.

Kaupunkiympäristötoimen alaiset

Kaupunginvaltuuston lautakunnat

Konsernihallinnon lautakunta

Sivistystoimen lautakunnat

Sosiaali- ja terveystoimen lautakunta

Tietoa lautakunnista

 • Valtuusto päättää mitä lautakuntia kunnassa on ja niiden jäsenmäärästä ja toimivallasta.
  Lautakunnilla voi olla jaostoja.
  Lautakuntien jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, ellei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
  Yleensä jäseniä valitaan pariton määrä, etteivät äänet yksittäisten kokousasioiden käsittelyssä äänestettäessä mene tasan.
  Vaasan kaupungin hallintoon kuuluu yksitoista (11) lautakuntaa.

Tietoa lautakunnista

 • Valtuusto päättää mitä lautakuntia kunnassa on ja niiden jäsenmäärästä ja toimivallasta.
  Lautakunnilla voi olla jaostoja.
  Lautakuntien jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, ellei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
  Yleensä jäseniä valitaan pariton määrä, etteivät äänet yksittäisten kokousasioiden käsittelyssä äänestettäessä mene tasan.
  Vaasan kaupungin hallintoon kuuluu yksitoista (11) lautakuntaa.