Ohita valikko
pyöräilijä

Osallistu ja vaikuta!

Vaasa on ihmisten kaupunki. Haluamme, että jokaiselle löytyy omannäköinen tapa osallistua ja tehdä kaupungista yhteinen. Tervetuloa tutustumaan vaikuttamiskanaviin ja demokraattiseen päätöksentekoon.

Miten voin vaikuttaa ja osallistua?

 • Äänestä vaaleissa
 • Seuraa päätöksentekoa ja keskustele kaupunginvaltuutettujen kanssa
 • Osallistu asukasyhdistyksiin, asukasiltoihin ja työpajoihin
 • Anna palautetta ja tee aloitteita
 • Vastaa kyselyihin ja lausuntopyyntöihin
 • Hae avustuksia toimintaan
 • Asetu ehdolle vaaleissa
 • Voit antaa palautetta Vaasan kaupungin palveluista ja toiminnasta.

 • Kerro, miten kehittäisit Vaasaa 5000 eurolla! Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

 • Asukkaat tekevät kaupungin. Vaasan asukasyhdistykset ovat tärkeitä asuinalueensa tuntijoita ja kehittäjiä.

 • Valtio ja kunnat toimivat edustuksellisen demokratian pohjalta.

 • Seniorit

  Seuraa päätöksentekoa

  Voit seurata Vaasan kaupungin päätöksentekoa monella tapaa.

 • ilmakuva vaasasta

  Vaikuta kaavoitukseen ja katusuunnitteluun

  Kaavoitukseen voi vaikuttaa mielipiteellä tai lausunnolla kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana. Katusuunnitelmista voi tehdä kirjallisen muistutuksen nähtävilläolon aikana.

 • Suurimpana nuorten vaikuttajaryhmänä Vaasaa koskevissa asioissa toimii nuorisovaltuusto.

 • Neuvostojen kautta asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa suoraan päätöksentekoon.

 • Kunnan asukkaalla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

 • Tavoitteenamme on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminnassa tehdä Vaasan kaupungista tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi paikka asua ja elää sekä tehdä työtä.

 • Vaasan kaupunki myöntää vuosittain yleisiä avustuksia eri alojen yhdistyksille, yhteisöille, tapahtumien järjestäjille sekä yksityishenkilöille ja taiteilijoille.

 • Koulutetulla kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan sellaista henkilöä, jolla on kokemusta ja tietoa omasta tai läheisen sairaudesta tai haastavasta elämäntilanteesta.

 • Asukasenerginen Vaasa –hankkeessa vahvistetaan kaupungin kestävyystyön asukaslähtöisyyttä ja osallisuutta toteuttamalla vaasalaisten ideoita kestävämpään kaupunkielämään.

piktogrammi

Osallistumisohjelma

Ohjelman tavoitteena on parantaa kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia, ja se on tehty porukalla: asukkaita, yhteisöjä ja henkilöstöä varten.

Tutustu ohjelmaan
piktogrammi

Kieliohjelma

Kieliohjelman avulla halutaan muun muassa arvostaa kansalliskielten asemaa, edistää englanninkielistä, palvelutarjontaa ja tukea henkilöstön elinikäistä oppimista.

Tutustu ohjelmaan

Ajankohtaista