Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

ilmakuva

Vaasan kaupungin organisaatio ja päätöksenteko

Vaasan kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 59-jäseninen valtuusto. Valtuusto päättää Vaasan asioista sekä vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Kaupunginvaltuusto nimittää kaupunginhallituksen, joka johtaa kaupungin hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat.

Vaasassa on myös useita lauta- ja johtokuntia. Ne valvovat ja ohjaavat tehtäväalueensa toimintaa.

Vaasan kaupungin organisaatio rakentuu sivistystoimesta, teknisestä toimesta, sosiaali- ja terveystoimesta sekä konserniohjauksesta.

Alasivuilla päätöksentekoa ja organisaatiota sekä toimintaa esitellään tarkemmin.