Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Takaisin etusivulle Etusivulle
Carmen | Vaasan kaupunginteatteri

Artikkelin kategoriat: Ajankohtaista Vaasan kaupunginteatteri

Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto tukee Vaasan kaupunginteatterin oopperahanketta

Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto myönsi kaksi kärkihankeapurahaa, joista toinen kohdistuu Vaasan kaupunginteatterin oopperahankkeelle. Vaasan kaupunginteatteri käynnistää seuraavan oopperaproduktion myötä hankkeen uudenlaisen oopperatuotantomallin kehittämiseen.

Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto sai 496 apurahahakemusta, joiden haettu summa oli yhteensä 8,4 miljoonaa euroa. Apurahoja myönnettiin 98 kappaletta, keskimäärin 12 000 euroa hakijaa kohden. Taiteen osuus myönnetyistä apurahoista on 48 %, lastenkulttuurin 13 % ja tieteen 32 %. Loput apurahoista kohdistuvat kotiseututyöhön.

Painopisteinä Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston apurahatoiminnassa ovat lasten ja nuorten kulttuuri sekä ammattimaisen työskentelyn tukeminen. Rahasto myönsi kaksi 25 000 euron kärkihankeapurahaa: toinen myönnettiin Kansalliskielet ry:n kielilähettilästoimintaan ja toinen Vaasan kaupunginteatterin oopperahankkeelle, joka toteutetaan yhteistyönä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Vaasan kaupunginteatterin uusi oopperan tuotantomallihanke käynnistyy tammikuussa 2021 ensi-iltansa saavan oopperaproduktion myötä. Ooppera toteutetaan yhteistyössä Vaasan kaupunginorkesterin, Vaasan Oopperan kuoron sekä Centria-ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kanssa.

– On tärkeää, että Vaasan kaupunginteatteri pystyy tuottamaan kaksikielistä oopperaa koko Pohjanmaalle. Koska tuotanto poikkeaa valtavasti muista teatterituotannoista, on tärkeää, että pystymme kehittämään tuotantorakennetta ja saamme tukea rahoitukseen säätiöiltä. Se, että olemme yksi kärkihankkeista, kertoo siitä, että ooppera on arvostettu taidelaji Pohjanmaalla, kommentoi Vaasan kaupunginteatterin johtaja Seppo Välinen.

Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston asiamies Mika Virkkalan mukaan rahasto pyrki huomioimaan Suomen Kulttuurirahaston lisärahoituksen lisäksi myös koronakriisin vaikutukset tämänvuotisissa apurahapäätöksissään.

– Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto pitää alueellisen oopperatuotannon jatkuvuutta tärkeänä. Rahasto näkikin Vaasan Kaupunginteatterin kärkihankkeessa erityisen ansiokkaana sen, että produktio toteutetaan laajan yhteistyöverkoston voimin ja monipuolisesti taidealan organisaatiota yhdistäen. Sitä haluamme olla tukemassa, Virkkala summaa.

Kulttuurirahaston toiminta perustuu testamentteina ja lahjoituksina saatuihin varoihin. Myös Etelä-Pohjanmaan rahaston 31 nimikkorahastoa perustuvat yksityishenkilöiden ja yhteisöjen lahjoituksiin. Ne jakavat apurahoja lahjoittajiensa toivomiin tarkoituksiin.

Julkaistu: 09.05.2020