Förbigå menyn
Tillbaka till museernas förstasida Tillbaka till museernas förstasida

Kuntsi museum för modern konst

På Kuntsi museum för modern konst ordnas tillfälliga utställningar av både modern konst och nutidskonst. Njut av nutidskonst i det havsnära Vasa.

Öppettider

Öppet ti–sö kl. 11–17. Måndagar stängt.

Avvikande öppettider

Biljetter

12 € / 7 € / 0 €

Närmare serviceprislista

Kuntsis museibutik

Välkommen att handla och fynda i Kuntsis museibutik! Produktsortimentet omfattar bland annat museets egna publikationer, böcker, affischer, postkort, anteckningshäften, leksaker, textilier och presentartiklar. Museibutiken är öppen under museets öppettider, men du behöver ingen inträdesbiljett för att kunna besöka butiken.

Information om museet

Kuntsi museum för modern konst

Kuntsi museum för modern konst är vackert beläget invid havet i Inre hamnen. Sitt namn har museet fått efter konstsamlaren, konsul Simo Kuntsi (1913–1984).

Verksamheten på Kuntsi museum för modern konst bygger på tillfälliga utställningar av modern konst och nutidskonst samt på utställningar som presenterar museets egna samlingar. Utställningarna djupdyker i företeelser och aktuella teman inom nutidskonsten och bygger därmed upp förståelse för fenomen i vår tid och erbjuder material för identitetsuppbyggnad.

Museilokalerna lämpar sig också utmärkt för olika evenemang. På museet ordnas i synnerhet tvärkonstnärliga framföranden och evenemang i samarbete med tredje sektorn och olika publikgrupper.

Museets historia

Kuntsi museum för modern konst öppnade sina dörrar för allmänheten i februari 2007, men dess rötter sträcker sig nästan 50 år tillbaka i tiden.

Konsul Simo Kuntsi byggde upp en egen konstsamling från och med 1950-talet. I något skede fanns det inte längre väggyta hemma hos Kuntsi för den ständigt växande samlingen. Samtidigt drömde han om att grunda ett museum för nutidskonst i Finland. Martti Ulkuniemi, dåvarande rektorn för Vasa handelsläroverk, föreslog att samlingen skulle placeras i läroverkets lokaler. Det tyckte Kuntsi var en bra idé, inte minst tack vare möjligheterna till konstfostran: om samlingen öppnades för allmänheten skulle den föra konstnärerna och den stora publiken närmare varandra.

År 1970 placerade Simo Kuntsi 121 verk inom den finländska konsten i handelsläroverkets lokaler. Han grundade en stiftelse som bär hans namn och donerade konstverken till den, men ingick även ett avtal med Vasa stad om att samlingen permanent ska deponeras i staden. Vernissagen av verken ägde rum 2.2.1970. I handelsläroverket kunde samlingen beskådas förutom av de studerande också av olika besökargrupper. För Vasa var det viktigt att få en samling nutidskonst till staden under en tid då det inte fanns några permanenta utställningar av nutidskonst varken i Vasa eller i omnejd. Så småningom uppfyllde lokalen inte längre tidens krav. Samlingen visades på handelsläroverket fram till år 1997, då verken sattes i lager.

År 2000 beslutade Vasa stadsfullmäktige att det före detta tullpackhuset i Inre hamnen ska byggas om och bli ett museum för modern konst. Beslutet grundade sig på den överenskommelse om en permanent utställning av konstsamlingen som Kuntsis stiftelse hade gjort med Vasa stad år 1970. Byggarbetena påbörjades 2004.

När Kuntsi museum för modern konst stod färdigt hade Kuntsis stiftelses konstsamling äntligen fått ett permanent hem. Samtidigt tog museet också emot en annan samling, Samling Swanljung. Den hade byggts upp av tandläkaren och konstsamlaren Lars Swanljung (1944–2022). På öppningsutställningen visades båda samlingarna sida vid sida.

Personhistoria

Simo Kuntsi

Simo Kuntsi (1913–1984) föddes i Jyväskylä men flyttade som femåring till Vasa med sin familj. Till barndomsfamiljen hörde fadern Kaarlo, modern Helmi (född Kiljander) och syskonen Risto och Sinikka. Atmosfären i barndomshemmet närde pojkens vaknande intresse för konst och medlemmarna i Kuntsis barndomsfamilj medverkade också bland annat i Vasa Konstförening. På 1920-talet började Kaarlo Kuntsi inreda hemmet med konstverk som han införskaffade på konstföreningens utställningar och direkt av lokala konstnärer. Simo fick vara med och välja ut lämpliga tavlor för hemmets väggar. Däremot godkände fadern inte sonens drömmar om att bli professionell konstnär.

Simo Kuntsi utexaminerades till ekonom från handelshögskolan i Helsingfors år 1934. Han inledde sin karriär vid Vasa Ångkvarn i sin faders fotspår och hann verka i ett flertal olika roller innan han pensionerades, bland annat som kommersiell direktör, vice verkställande direktör och direktionsmedlem. År 1937 ingick Kuntsi äktenskap med Margareta Knuus. Paret fick tre barn. Efter skilsmässan gifte Kuntsi om sig med FM Anna Kaarina (Kaisa) Kaukoranta.

På 1950-talet samlade Kuntsi gammal finländsk konst. I början av 1960-talet vidgades hans intresse till finländsk nutidskonst. Vid sidan om finländsk konst samlade Kuntsi tillsammans med sin hustru Kaisa även internationell konst från 1950-talet ända fram till 1980-talet. I en intervju med Suomen Kuvalehti år 1983 tog Kuntsi upp sin passion för konstsamlandet: ”Jag har aldrig varit en slösaktig natur, jag har inte överdrivit eller levt ett överdådigt liv. Konsten har varit den lyx som jag har ägnat mig åt.”

Simo Kuntsi hade en inflytelserik ställning inom konstvärlden även i övrigt. Han gick med i Nutidskonst r.f.:s verksamhet vid mitten av 1960-talet och var även föreningens ordförande åren 1977–1984. År 1963 blev han inbjuden som medlem i gillet Maecenas Kilta, som hade som mål att stödja bildkonst och öka medlemmarnas konstkännedom. Kuntsi var gillets ordförande i tio år. År 1972 grundade Kuntsi i samarbete med gillet Bildkonstfonden i anslutning till Finska kulturfonden.

Lars Swanljung

Lars Swanljung (1944–2022) föddes i Vasa som den första i en familj med fem barn. År 1964 inledde han studierna i odontologi vid Helsingfors universitet och grundade senare tillsammans med en av sina vänner en privat tandläkarstation i Helsingfors. Swanljung intresserade sig för Greklands språk och kultur, som han också började studera år 1975. Intresset utvidgades så småningom till hela Medelhavsområdet, i synnerhet till Turkiet och Italien. Swanljung verkade aktivt i Finland-Grekland-samfundet i Helsingfors och år 1997 dubbades han till riddare i den grekiska riddarorden Fenix.

Inspirerad av sin far Kaj Swanljung samlade Lars Swanljung vinylskivor och filmer redan i sin ungdom. Han brukade säga att han kommer från en samlarsläkt. Konsten blev hans passion i slutet av 1980-talet. Gnistan tändes på vernissagen av en utställning med popkonst på Galerie Forsblom, där Lars Swanljung tillsammans med sin hustru Outi köpte två verk.

Samlingen växte snabbt. År 2000 var Samlingen Swanljung offentligt utställd för första gången, först i Tikanojas konsthem i Vasa och därefter i Esbo. Redan då önskade samlaren att kunna placera sin samling i sin födelsestad. Denna önskan gick i uppfyllelse år 2007 då Kuntsi museum för modern konst öppnades för allmänheten.

Lars Swanljung var också med och grundade Bildkonstakademins vänner rf. Han fick även erkänsla för sitt arbete för och inom kulturfältet. Till exempel blev han år 2014 tilldelad Vasa stads kulturpris och utsedd till Årets vän av nutidskonst. Utmärkelsen delades ut av Kiasmas vänner rf. År 2018 mottog Swanljung Museiförbundets förtjänstmedalj. Samma år donerade han sin samling till Vasa stad. Swanljung kompletterade samlingen med verkdonationer ända fram till sina sista år.

Kuntsis stiftelse

Konsul Simo Kuntsi (1913–1984) grundade år 1970 Kuntsis stiftelse som bär hans namn och förde sin konstsamling på 121 verk till sin före detta hemstad Vasa. Samma år som stiftelsen grundades gjorde Kuntsi en överenskommelse med Vasa stad, där staden förband sig att förvara samlingen i staden och att ordna utrymmen för konstverken.

Stiftelsens verksamhetsidé är att erbjuda publiken en möjlighet att bekanta sig med sin tids konst, och att samla och visa upp helt nya bildkonstfenomen samt sådana som hör till det nära förflutna.

Konsul Simo Kuntsi verkade under sitt liv som ordförande för Kuntsis stiftelse. I stiftelsens styrelse sitter representanter för Nationalgalleriet, Vasa stad och Konstnärsgillet i Finland.  Dessutom har styrelsen kompletterats med andra sakkunniga.

Styrelsen för Kuntsis stiftelse  2022–2023:

  • Markku Lumio, ordförande
  • Hannele Kuntsi-Aalto, representant för släkten Kuntsi
  • Anne-Marie Viinamäki, stadgeenlig medlem från Vasa stad
  • Teemu Mäki, stadgeenlig medlem från Finska konstnärsförbundet
  • Leevi Haapala, stadgeenlig medlem från Nationalgalleriet
  • Susanna Kuningas, sakkunnig medlem
  • Anne-Maj Salin, ombud för stiftelsen

De långvariga medlemmarna i Kuntsis stiftelses styrelse konstnären Kauko Lehtinen (1925–2012, Åbo) och konstnären Veikko Takala (1923–2008, Vasa) utnämndes i november 2007 till hedersmedlemmar för Kuntsis stiftelse.

Kontaktuppgifter och förfrågningar:

Ombud Anne-Maj Salin, Annemaj.salin(a)gmail.com, tfn 040 590 5524.

https://www.kuntsinsaatio.fi/sv/kuntsin-sti-sv

Samlingarna på Kuntsis museum för modern konst

Kuntsis museum för modern konst förfogar över två samlingar: Kuntsis stiftelses konstsamling och Samlingen Swanljung.

Läs mer om samlingarna
Kuntsi

Museets lokaler

På Kuntsis museum för modern konst finns förutom utställningslokaler även Kuntsis Studio där det exempelvis ordnas konstverksamhet för barn. Lokalerna hyrs ut för privata tillställningar utanför öppettiderna.

Lokalbokningar

Konstklubbar

Kuntsis museum för modern konst ordnar regelbundet även pedagogisk verksamhet i form av olika konstklubbar för barn och unga. I klubbarna får barnen bekanta sig med utställningarna under ledning av en museipedagog och lära sig att skapa konst på ett sätt som är lätt att ta till sig. Klubbarna kräver förhandsanmälan som kan göras på hösten.

Barn målar i daghem

Minikonstnärerna

Kuntsis Minikonstnärer är en konstklubb riktad till 4-6-åringar, där man under ledning av museipedagogen bekantar sig med utställningar och lär sig att skapa konst på ett sätt som är lätt att ta till sig. Minikonstnärerna möts i Studion, som erbjuder ostörda utrymmen att arbeta i under handledning i Kuntsis museum för modern konst.

Läs mera
Lapset piirtää

XS-konstnärerna

Kuntsis Xs-konstnärer är en konstklubb riktad till 7-12-åringar. Till programmet hör förutom workshopar och målning också konstnärsbesök. Xs-konstnärerna möts i Studion, som erbjuder ostörda utrymmen att arbeta i under handledning i Kuntsis museum för modern konst.

Läs mera

Kontakt

Telefon

E-postförfrågningar

Adress

Kontaktuppgifterna till Vasas samtliga museer finns här.