Förbigå menyn
Tillbaka till museernas förstasida Tillbaka till museernas förstasida

Tikanojas konsthem

I Tikanojas konsthem ordnas såväl utställningar av inhemsk och utländsk gammal konst, kulturhistoriska temautställningar som utställningar ur de egna samlingarna.

Öppettider

Öppet ti–sö kl. 10–17. Måndagar stängt.

Avvikande öppettider
I museet

Biljetter

12 € / 7 € / 0 €

Närmare serviceprislista

Information om museet

Tikanojas konsthem

Tikanojas konsthem är beläget i Vasa centrum. Urspungligen var huset som idag inrymmer konstmuseet hem för Frithjof Tikanoja och hans hustru Ruusa, född Myntti, samt för deras barn. Konsthem har byggnaden varit sedan 1951.

I konsthemmet ordnas utställningar av inhemsk och utländsk äldre konst, kulturhistoriska temautställningar samt tillfälliga utställningar ur de egna samlingarna.

Konsthemmets historia

Huset som idag inrymmer Tikanojas konsthem är en av de första bostadsbyggnaderna som uppfördes efter Vasa brand. Kyrkobyggmästare Erkki Kuorikoski ritade huset som bostadsbyggnad för sin familj och det stod färdigt i början av 1860-talet. Efter Kuorikoskifamiljen har huset haft ett antal olika invånare. Byggnadens yttre har förändrats till följd av de talrika reparationer och ändringar som har gjorts såväl före, under, som efter Tikanojas tid.

Kommerserådet Frithjof Tikanoja flyttade in i huset med sin maka Ruusa (född Myntti) år 1918. Under 1920-talet utökades familjen med sex barn. På väggarna i familjens hem hängde imponerande verk av Ruusas bror, målaren Eemu Myntti, men också av utländska modernister. Konstverk fanns utställda också i Meriniemivillan där Tikanoja skötte en stor trädgård och dit han ofta bjöd in vänner och bekanta. Ruusa Tikanoja avled år 1930, snart efter att det yngsta barnet i familjen hade fötts. Frithjof Tikanoja bodde med sina barn i huset på Skolhusgatan ända fram till 1940-talet.

Frithjof Tikanoja hade personligen upplevt konstens inspirerande verkan och ville erbjuda även andra samma möjlighet. Han donerade sin bok- och konstsamling till Vasa stad 22.12.1951. Det nya konsthemmet öppnades för allmänheten 26.12.1951.

Personhistoria

Frithjof Tikanoja (1877–1964) föddes i en bondsläkt i Kelviå. Mer än av jordbruk var Tikanoja emellertid intresserad av handel och skönlitteratur. Efter att ha arbetat som bodpojke och handelsrepresentant grundade han år 1905 tillsammans med Josef Lassila grossistföretaget Lassila & Tikanoja i Vasa. Företaget växte och expanderade till textil- och skoindustri på 1920-talet. År 1922 utnämndes Tikanoja till kommerseråd.

Tikanoja började köpa konst under första världskriget då han också köpte villan Meriniemi. Med äktenskapet med Ruusa Myntti fick Tikanoja ett stort nätverk av konstnärer i sin närmaste krets. Ruusas bror var konstnären Eemu Myntti och hennes syster Lyyli deltog i textilutställningar med sina verk. Lyyli Myntti gifte sig med arkitekten och bildkonstnären Matti Björklund (Visanti), som i sin bildkonstproduktion fokuserade på grafik. För Lyyli Visanti blev i stället pastellmålning ett viktigt uttryckssätt. Myntti- och Visantifamiljernas konstnärsvänner ingick så småningom också i Tikanojas bekantskapskrets.

Frithjof Tikanoja var en kulturperson som älskade litteratur och musik samt sjöng i kör. Han understödde frikostigt i synnerhet finskspråkiga kultur- och bildningsprojekt. Tikanoja var med och grundade Vasa Konstförening år 1917 och donerade även ett flertal verk till konstföreningens samlingar.

Tikanojas konsthems samlingar

Tikanojas konsthems samlingar omfattar konst som samlats av Frithjof Tikanoja (1877–1964). I samlingen med över ett tusen verk finns verk av ett flertal viktiga konstnärer i konsthistorien, såväl från Finland som från utlandet.

Till samlingarna

Museets lokaler

De allmänna lokalerna på Tikanojas konsthem hyrs också ut för privata tillställningar. På tredje våningen finns ett pedagogiskt utrymme med låga bord för ungefär 15 personer.

Lokalbokningar

Tikanojas konsthems Vänner

Tikanojan taidekodin Ystävät – Tikanojas konsthems Vänner ry grundades i slutet av 2001 som samarbetskanal och informationskälla för konsthemmets vänner och för att stödja konsthemmets verksamhet. På vänkvällarna möts besläktade själar.

Läs mer om verksamheten

Kontakt

Telefon

E-postförfrågningar

Adress

Kontaktuppgifterna till Vasas samtliga museer finns här.