Förbigå menyn
Tillbaka till museernas förstasida Tillbaka till museernas förstasida

Österbottens museum

Våra stadshistoriska och naturvetenskapliga permanenta utställningar ger dig en inblick i Vasaregionens historia samt i naturen och världsarvet i Kvarken.

Öppettider

Öppet ti–sö kl. 10–17. Måndagar stängt.

Avvikande öppettider

Biljetter

12 € / 7 € / 0 €

Närmare serviceprislista

Relaterad service

Museibutiken på Österbottens museum

Österbottens museum har en liten butik, Nova Shop, som säljer bland annat böcker och postkort. I sortimentet finns museets egna utställningskataloger och andra publikationer, men även österbottniskt hantverk och finländska designprodukter.

Museikaféet på Österbottens museum

På museikaféet Café Nova kan du njuta av en kopp kaffe, te eller förfriskningar samt något smått att äta. Kaféet har öppet under Österbottens museums öppettider. På kaféet kan även ordnas olika slags tillställningar med speciellt överenskommen servering.

Information om museet

Österbottens museum

Österbottens museum är beläget i Marieparken, på cirka 15 minuters promenadavstånd från Vasa torg. Museet grundades 1895 och det erbjuder upplevelser, information och inspiration inom områdena kulturhistoria, lokalhistoria, naturvetenskap och konst.

På museet visas tre långvariga utställningar som bygger på de egna samlingarna. På utställningen Terranova presenteras naturen och världsarvet i Kvarken. Vasa 400 introducerar besökaren i Vasa stads historia, från det år då staden grundades ända fram till 1920-talet. Utställningen hyllar även den rika österbottniska folkkonsten och skärgårdskulturen. På Hedmanska våningen visas silver, keramik, antikviteter och konst från både Finland och utlandet. Därtill ordnas det 3–5 tillfälliga utställningar på museet varje år.

Österbottens museums viktigaste samarbetspartner är Föreningen för Österbottens historiska museum rf, Hedmans stiftelse, Vasa Konstförening, Ostrobothnia Australis r.f. och Bröderna Gröndahls stifelse.

Österbottens museums historia

De första museerna grundades i Finland i slutet av 1800-talet inspirerade av den nationella väckelsen. I Vasa togs initiativet av Föreningen för Österbottens historiska museum år 1895.

Föreningen hade som mål att samla in sådana föremål och sådant skriftligt material från Österbotten som skulle gagna den vetenskapliga forskningen och göra det möjligt att öppna en permanent museiutställning. Föreningen samlade in fornfynd, kyrkliga föremål, böcker, skrifter, mynt, medaljer, dräkter, möbler, husgeråd och krigsföremål. Den första tillfälliga museiutställningen öppnades 1896.

Österbottens historiska museum hade tillfälliga utställningslokaler på olika håll i staden innan det nya museet blev färdigt i Marieparken. Museibyggnaden – ”en fläkt från Florens” – ritades av arkitekt Eino Forsman och invigdes i juni 1930.

Professor Karl Hedman (1864–1931) har en stark anknytning till museiverksamheten i Vasa. Han samlade ivrigt både konst och antikviteter, men formade också riktlinjerna för Österbottens historiska museum och dess verksamhet ända fram till 1930-talet. Karl och Elin Hedman fick den översta våningen på museet till sitt förfogande. Den gjorde de till sitt hem och där hade de också sin samling. Ett tag hann Karl Hedman även driva sin läkarmottagning på samma våning. Våningen kallas Hedmanska våningen och delar av samlingen som Hedman byggde upp finns utställd där även idag.

Efter Karl Hedmans död verkade hans maka Elin Hedman som museets intendent. Hon efterträddes av Arne Appelgren som hade medverkat i museets verksamhet sedan 1930-talet. År 1969 fick museet en ny utställningsflygel som ritades av arkitekt Erik Kråkström. Museet fick statusen som landskapsmuseum år 1981 och som ett regionalt konstmuseum år 1983. Idag verkar Österbottens museum som museum med regionalt ansvar i landskapet.

Museiföreningen drev museiverksamheten till år 1990, då ansvaret för museets samlingar, verksamhet och personal övertogs av Vasa stad.

Karl Hedman

Karl Gustaf Wilhelm Hedman (1864–1931) var en Vasafödd läkare och en samlare av konst och antikföremål. Hedman studerade historia och medicin på Kejserliga Alexanders universitet i Helsingfors. Han utexaminerades som läkare år 1895 och återvände sedan till sin hemstad. Karl Hedman gifte sig med Elin, född Hasselblatt (1877–1943), år 1897. Han tog sig an olika förtroendeuppdrag och var aktiv som ordförande för Föreningen för Österbottens historiska museum. Därtill var han medlem i bland annat Finska Konstföreningen, Svenska litteratursällskapet, Finska Fornminnesföreningen, Vasa Konstförening, Genealogiska Samfundet och Svensk-Österbottniska samfundet.

Hedman började samla antikviteter år 1892. Han köpte konst under sina resor i landskapet och utlandet. Den med tanke på samlingen kanske viktigaste kontakten var emellertid den till konsthandlare Gösta Stenman från Helsingfors.

År 1931 donerade Karl och Elin Hedman sin samling av antikviteter och konst till Hedmans stiftelse som de också hade grundat. Hedmans stiftelses samlingar donerades till Vasa stad år 1997.

Österbottens museums samlingar

Bekanta dig med Österbottens museums mångsidiga samlingar: bildkonst, kulturhistoria och naturvetenskap.

Till samlingarna

Museets lokaler

De allmänna lokalerna på Österbottens museum – auditoriet på Terranova och museikaféet – hyrs också ut för privata tillställningar. Serveringar och andra specialarrangemang överenskoms från fall till fall.

Lokalbokningar

Kontakt

Telefon

E-postförfrågningar och myndighetsutlåtanden

Adress

Kontaktuppgifterna till Vasas samtliga museer finns här.