Ohita valikko
Takaisin museoiden etusivulle Takaisin museoiden etusivulle

Maakunnallinen museotoiminta

Museo ohjaa ja tukee paikallismuseotoimintaa sekä kulttuuriperinnön hoitoa Pohjanmaalla, valvoen muun muassa Museoviraston avustusten käyttöä.

Maakunnallinen museotoiminta 

Pohjanmaan maakunnan alueella vastuumuseotehtävää hoitaa Pohjanmaan museo, joka kuuluu Vaasan kaupungin museoihin. Vastuumuseon tehtävänä on mm. ohjata, kehittää ja tukea museotoimintaa sekä kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön hoitoa ja säilymistä Pohjanmaalla Museoviraston kanssa tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Pohjanmaalla on yli 100 museota, joista suurin osa on vapaaehtoisvoimin hoidettuja kotiseutu- ja ulkoilmamuseoita, mutta joukossa on myös erikoismuseoita ja kulttuurihistoriallisia kokoelmia. Maakuntamuseotutkija neuvoo alueellaan tehtävää paikallismuseotyötä ja edistää alueen museoiden välistä yhteistyötä. Maakuntamuseo ylläpitää Pohjanmaan museoportaalia ja museoportaalin Facebook-sivua sekä Kapsäkki-blogia.

Maakuntamuseotutkija neuvoo muun muassa kokoelmien tallentamiseen, luettelointiin, konservointiin ja hoitoon, museorakennusten ja -alueiden hoitoon ja korjaamiseen, rahoitukseen sekä näyttelyihin ja yleisötyöhön liittyvissä asioissa. Maakuntamuseotutkija toimii asiantuntijana myös toiminta-alueensa historiaan liittyvissä hankkeissa ja osallistuu tarvittaessa kulttuuriympäristöihin liittyvään viranomaistyöhön.

Maakuntamuseotutkija neuvoo ja antaa lausuntoja Museoviraston paikallismuseoiden avustushakemuksista ja valvoo niiden käyttöä.

Kysy lisää paikallismuseotoiminnasta maakuntamuseotutkijalta.

Yhteistyö ja Kapsäkki-blogi

Pienten paikallismuseoiden ongelmat ovat usein samankaltaisia ja siksi on tärkeää kehittää yhteistoimintaa museoiden välille. Alueellinen vastuumuseo järjestää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa koulutusta museoyhdistyksille mm. maakunnallisten museopäivien tai koulutuksien muodossa. Koulutukseen voivat osallistua myös muut aihepiiristä kiinnostuneet.

Alueellisessa vastuumuseossa on toimitettu Kapsäkki-lehteä, joka on Pohjanmaan museoasioiden tiedotuslehti ja jossa on artikkeleita taiteen, luonnontieteiden ja historian aloilta. Lehti toimii nykyisin blogi-muodossa. Vanhoja Kapsäkki-lehtiä voi lukea oheisten linkkien kautta.

Täältä pääset Kapsäkki-blogiin.

Museoportaali

Vaasan kaupungin museoiden ylläpitämä nelikielinen Pohjanmaan museoportaali sisältää ydintiedot Pohjanmaan ja osasta Etelä-Pohjanmaan museoista.

Museoportaali on Facebookissa. Ilmoittakaa yhdistyksenne museo mukaan museoportaaliin, jos se ei ole vielä mukana!

Museoportaalin löydät täältä.