Ohita valikko
Takaisin etusivulle Takaisin etusivulle
Jalkapalloilijoita Botniahallissa

Varaa tai peru liikuntavuoro

Liikuntasali- ja kenttävuorojen varaaminen tapahtuu nopeammin, kun varaajalla on valmiina seuraavat tiedot:

 • varauksen yhteyshenkilö
 • vuoron maksaja
 • edellämainittujen henkilöiden ja/tai yhteisön yhteystiedot

Ilman näitä tietoja varausta ei voi syöttää varauskalenteriin.

 

Liikuntatilojen hinnasto

 

Hakuajat

Kevätkentät, kesäkentät hakuaika 13.-28.2

 • tekonurmet  käyttöaika 1.4-31.10
 • kesäkentät käyttöaika 1.6-30.9

Tieto tekonurmille myönnetyistä vuoroista lähetetään 22.3 mennessä.

Seurat/porukat vahvistavat vuorot liikuntapalveluille 31.3 mennessä

Tieto kesäkentille myönnetyistä vuoroista lähetetään seuroille 8.5 mennessä.

Seurat /porukat vahvistavat vuorot liikuntapalveluille 19.5 mennessä.

– vahvistamattomat vuorot perutaan automaattisesti.

Botniahallin ulko tekonurmikenttä kevät+ kesä

Lemonsoft stadionin kevätvuorot

Kesäsalit ajalle 1.6-14.8, sekä uimahalli ajalle 5.-28.6 ja 7.-25.8: Hakuaika 15.3-10.4

Tieto myönnetyistä vuoroista lähetetään 2.5. mennessä.

Seurat/porukat vahvistavat vuorot liikuntapalveluille 16.5 mennessä

– vahvistamattomat vuorot perutaan automaattisesti.

Kesäsalit: Käyttöaika 1.6.- 14.8

 • Huutoniemen koulun sali
 • Isolahden koulun sali
 • Suvilahden koulun sali
 • Savilahden koulun sali
 • Variskan yhtenäiskoulun yläkoulun sali
 • Variskan yhtenäiskoulun alakoulun sali
 • Teeriniemen väestösuoja
 • Urheilukeskus
 • Urheiluhalli
 • Telinesali Silveria
 • Vamia Sampo kampus (Sepänkyläntie 16)
 • Vamia Hansa kampus(Ruutikellarintie 2)

Kesäkentät: Käyttöaika 1.6.-30.9 (päätöspäivä voi muuttua kenttien kunnon mukaan)

Uimahallin kesävuorot: Käyttöaika

Liikuntasalit syys- ja kevätkaudelle hakuaika: 1.-15.5

Tiedot myönnetyistä vuoroista lähetetään 10.6 mennessä.

Seurat/porukat vahvistavat vuorot liikuntapalveluille 30.6 mennessä

– vahvistamattomat vuorot perutaan automaattisesti.

Liikuntatilat: käyttöaika:  14.8.2023 -31.5.2024

Uimahalli: käyttöaika: 4.9.2023-31.5.2024

Timmi – varausjärjestelmä sähköinen varaushakemus

 • Kirjautumalla varausjärjestelmään vahvan tunnistautumisen kautta ( mobiilivarmenteella taikka pankkitunnuksilla) voit tehdä varaushakemuksia sähköisesti.
 • Anojan  tulee olla täysi-ikäinen.
 • Kausivuorot sekä liikuntatilojen vuorot haetaan erillisten ohjeiden mukaisesti.
 • Kirjaudu ohjelmiston käyttäjäksi, selaa varaustilanteita ja tee varaushakemuksia.
 • Huomioithan, että varaushakemus ei vielä tarkoita varattua vuoroa. Myönnetystä vuorosta lähetetään aina erillinen vahvistus sähköpostilla.

Timmi sähköinen varaushakemus- hakuohjeet

Kirjautuminen yksityishenkilönä

 • Kirjaudu yksityishenkilönä silloin, kun teet varauksia esim. rekisteröimättömän joukkueen eli ns. puulaakijoukkueen yhteyshenkilönä.
 • Yksityishenkilönä olet myös laskun maksajana kaikissa tekemissäsi varauksissa.

Kirjautuminen organisaation yhteyshenkilönä

 • Mikäli olet jo kirjautunut yksityishenkilönä, hae käyttöoikeuksien laajennusta organisaation yhteyshenkilöksi. Ohje

Siirry Timmi – varausjärjestelmään täältä

Vuorojen jakoperiaatteet

Hakuilmoitus

Ilmoitukset kausikohtaisista vuorojen hakuajoista julkaistaan Vaasan kaupungin verkkosivuilla, liikuntapalveluiden Facebook-sivuilla sekä seurojen sähköpostijakeluna.

Vuorojen hakeminen

Kausikohtaisia harjoitusvuoroja haetaan tätä tarkoitusta varten laaditulla sähköisellä hakemuslomakkeella, joka on Timmi varauskalenterissa. Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • hakija (rekisteröity urheiluseura/järjestö/yksityishenkilö)
 • hakijan y-tunnus/ henkilötunnus
 • vuoron käyttötarkoitus (laji) ja ikäryhmä
 • joukkue lajit: sarjataso
 • mille kentälle tai liikuntapaikalle vuoroa haetaan
 • mille viikonpäivälle, kellonajalle ja käyttöajalle (toimintakausi) vuoroa haetaan
 • hakijaseuran /yhteisön/yksityishenkilön yhteys- ja laskutustiedot sekä vuoron vastuuhenkilö

Vuorojen jako

Harjoitusvuorot jaetaan hakijoiden sarjataso ja junioritoiminnan laajuus huomioiden.

Etuoikeusjärjestyksessä Vaasassa rekisteröidyt ja toimivat urheiluseurat ja muut liikuntaryhmät ennen ulkopaikkakuntalaisia liikuntaryhmiä.

Sovelletun liikunnan ja liikuntapalveluiden omat ryhmät ovat myös etuoikeusjärjestyksessä (eivät kilpaile suosituimmista saleista tai ajoista). Harrasteryhmät ja työpaikkaliikunta huomioidaan jaottelussa viimeisenä.

Jakoperusteet

 • sarjataso/sarjamääräykset (palloilulajeissa käytetään lajiliittojen antamia omia rankingjärjestyksiä)
 • harrastajien/joukkueiden määrä/lasten ja nuorten määrä – lapset pyritään sijoittamaan alkuiltaan
 • lajin vaatimat olosuhteet (kentän/salin koko, korkeus, rajaviivat jne.)
 • maksamattomat laskut (kenttä/salimaksut tulee olla maksettuina ennen kuin uusia vuoroja voi saada)
 • meneillään olevan lajin harjoituskausi huomioidaan.

Vuorojen jako, päätöksenteko ja vuoroista ilmoittaminen

Liikuntapalveluille määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten perusteella vuorojen jakoesitykset tekee vastuualueittain ennalta sovitut ja määrätyt henkilöt.

Tieto saaduista vuoroista lähetetään kirjallisesti Timmi-varausohjelmasta saadulla vahvistuksella (pääsääntöisesti sähköpostilla) vuorojen hausta vastaavalle yhdyshenkilölle. Tiedon liitteenä on toimintaohjeet vuorojen vastaanottamisesta sekä varausvahvistuksen palauttamisesta + tieto peruutusehdoista. Harjoitusvuoro myönnetään vain vuoroa hakeneen urheiluseuran tai muun yhteisön jäsenistöä varten. Liikuntatoimenjohtaja tekee päätöksen myönnetyistä vuoroista.

Vuorojen käyttö, maksut ja peruminen

Mikäli harjoitusvuoro jätetään käyttämättä eikä asiasta ilmoiteta seitsemää (7) päivää ennen vuoroa, siitä peritään vuoron mukainen käyttömaksu (juniorit maksavat aikuisten vuoron hinnan).

Mikäli myönnetyllä harjoitusvuorolla järjestetään ottelu- tai kilpailutapahtuma, on siitä ilmoitettava liikuntapalveluille vähintään yksi viikko ennen tapahtumaa.  Harjoitusvuoro laskutetaan kilpailukäytön mukaisesti.

Vuoroa tai sen osaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, eikä siirtää seuran tai muun yhdistyksen sisälläkään muulle ryhmälle kuin hakemuksessa ilmoitetulle sarja-/harrasteliikuntatasolle, ilman ilmoitusta liikuntapalveluille.

Liikunta-alueella tai –paikoissa tulee noudattaa järjestystä ja siisteyttä sekä henkilökunnan ohjeita. Mikäli yleisiä menettelytapaohjeita ei noudateta, liikuntapalveluilla on oikeus perua myönnetty kausivuoro.

Vuorojen myöntämisestä vastaavalla liikuntapalvelulla on oikeus perua käyttövuoro tilapäisesti. Peruminen pyritään tekemään viimeistään seitsemän (7) päivää ennen ao. vuoroa.

Vuoronsa menettäneillä ei ole oikeutta korvaukseen menetetystä vuorosta, mutta voi kysyä liikuntapalveluista mahdollista vapaata tilaa toisesta liikuntapaikasta. Vuoron käyttäjällä on oikeus perua vuoronsa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen ao. vuoroa. Ottelu- tai kilpailutapahtuman mahdollinen peruutus on ilmoitettava liikuntapalveluihin s-postiosoitteeseen: liikunta@vaasa.fi viimeistään (2) viikkoa ennen varauspäivää ja muutokset varausaikaan on ilmoitettava viimeistään (1) viikko ennen varauspäivää.

Varausjärjestelmän käyttöehdot

Sopijapuolet

Palveluntarjoaja: Vaasan kaupunki / liikuntapalvelut

Asiakas: Varausjärjestelmään rekisteröitynyt asiakas

Sopimuksen voimaantulo

Asiakkaan taholta sopimus tulee voimaan, kun tämä sopimus on hyväksytty ja rekisteröintiin tarvittavat tiedot on annettu. Asiakas on rekisteröitynyt, kun asiakkaan rekisteröityminen palveluun on hyväksytty.

Asiakkaan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Asiakas vastaa palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta.

Asiakas vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista.

Asiakas ei saa sisällyttää tai linkittää palvelua kotisivuilleen eikä muille internetsivulle ilman palveluntarjoajan lupaa.

Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän ja muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta.

Palveluntarjoajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoajalla on oikeus estää asiakkaalta palvelun käyttö.

Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa varattu vuoro käyttöönsä kilpailun tai muun tapahtuman takia. Tästä ilmoitetaan asiakkaalle niin aikaisin kuin mahdollista, kuitenkin vähintään vuorokautta ennen vuoron alkamista.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen www-sivuilla. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia.

Palvelutarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvavaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvariskien kuten tietokonevirusten asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

Palvelun hinnat / maksut

Asiakas maksaa varaamistaan vuoroista sen hetkisen hinnaston mukaisen vuokran, joka laskutetaan asiakkaalta. Asiakas on velvollinen tutustumaan ja noudattamaan vuoronjakoperiaatteita ja käyttöehtoja.

Tietosuoja

Palveluntarjoaja rekisteröi asiakkaan itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi asiakaskohtaista tietoa.

Tietoja käytetään tilastollisesti tutkimustoimintaan ja palveluun liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi yhteystietoja käytetään asiakkaalle suunnattuun tiedottamiseen ja markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus halutessaan kieltää tiedotteiden lähettäminen.

Tiedot säilytetään suojattuina siten, että niitä voidaan käyttää vain määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Lisää tietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy henkilörekisteriselosteesta.

Ehtojen hyväksyminen

Antamalla rekisteröintiin tarvittavat tiedot asiakas ilmoittaa tutustuneensa huolellisesti varausjärjestelmän käyttöehtoihin sekä sitoutuu hyväksyneensä nämä ehdot itseään sitoviksi. Hyväksymisen jälkeen käyttösopimusehtoihin tulleet mahdolliset muutokset ja lisäykset ovat nähtävissä liikuntapalveluiden internetsivuilla.

Vaasan kaupunki / Liikuntapalvelut

Liikuntavuorojen perumisehdot

Harjoitusvuorot

Vuorojen peruutukset on ilmoitettava kirjallisesti (s-postiin liikunta@vaasa.fi) liikuntapalveluille viikko etukäteen. Puhelimitse emme ota peruutuksia vastaan.

Mikäli ilmenee, että liikuntavuoroa ei ole käytetty, eikä sitä ole peruttu peruutusehtojen mukaisesti, niin kyseessä olevasta vuorosta lähetetään lasku. Toistuvista laiminlyönneistä voidaan koko vakiovuoro perua.

Turnaukset ja tapahtumat

Varauksen mahdollinen peruutus on ilmoitettava kirjallisesti liikuntapalveluiden sähköpostiosoitteeseen liikunta@vaasa.fi viimeistään kahta (2) viikkoa ennen varauspäivää ja muutokset varausaikaan on ilmoitettava viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen varauspäivää.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Liikuntapalveluiden asiakaspalvelu

 • Vaasan uimahalli, 2. krs. Hietalahdenkatu 8, Vaasa

  Avaa kartta

Asiakaspalvelun aukioloajat

 • ma-to klo 8-16, pe suljettu.

 • Jos sinulla on tarvetta asioida keskiviikkoisin klo 16-17, soita edeltävänä päivänä ja sovi tapaamisesta puhelimitse puh. 0406190575 tai 0400895007 tai sähköpostilla: liikunta@vaasa.fi