Ohita valikko
Kuva: Jukka Vähälummukka.

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta esittää oopperaa tauolle ja hinnankorotusta aikuisten liikuntavuoroille

Julkaistu: 17.4.2024

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsitteli säästötoimenpiteitä kokouksessaan 16.4.2024. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että oopperatuotantoa ei toteuteta vuosina 2026–2027 ja aikuisten liikuntavuorojen hintaa korotetaan. Lautakunta haluaa turvata, että uimahalliin ja museoon pääsee myös sunnuntaisin.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden ehdotetuista säästötoimenpiteistä eniten keskustelua lautakunnassa herättivät Vaasan kaupunginteatterin oopperatoiminta, ikäihmisten liikuntavuorot, uimahallin sunnuntain kassapalvelut sekä museoiden sunnuntaiaukiolot.

Ikäihmisten liikuntavuoroja ei haluta muuttaa maksullisiksi ja uimahallin kassapalvelut halutaan pitää avoinna myös sunnuntaisin. Korvaavaa säästöä haetaan esittämällä kaupunginhallitukselle korotusta aikuisten liikuntavuorojen hintoihin.

Uimahalli halutaan pitää avoinna nykyisillä viikonlopun aukioloajoilla ilman, että niitä lyhennettäisiin kahdella tunnilla per päivä. Lautakunta ei esittänyt vaihtoehtoista säästöesitystä.

Lautakunta esittää myös, että yksi museon toimipiste on jatkossakin avoinna sunnuntaisin. Lautakunta ei esittänyt vaihtoehtoista säästöesitystä. Vaasan kaupungin museoihin kuuluu neljä eri museokohdetta. Säästötoimenpiteissä museot olisivat suljettuina sunnuntaista tiistaihin.

Oopperatoimintaa ei haluta lakkauttaa kokonaan, vaan kaupunginhallitukselle esitetään, että oopperatuotantoa ei toteuteta vuosina 2026–2027.

Tasapainottamisesitykset etenevät kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden osalta suurimpana säästönä esitettiin, että Palosaaren kirjasto suljetaan.

Vaasan kaupungin liikuntapalveluiden osalta lautakunnalle esitettiin, että lasten ja nuorten harjoitusvuorot kaupungin hallinnoimissa tiloissa muuttuisivat maksullisiksi syksystä 2024 lähtien. Lautakunta korosti kuitenkin, että maksut tulee pitää maltillisina (n. 3-8 euroa/tunti) riippuen salin koosta.

Lautakunta hyväksyi molemmat esitykset ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Lautakuntakäsittelyn jälkeen talouden tasapainottamisesitykset etenevät kaupunginhallitukselle 22.4. ja kaupunginvaltuustolle 29.4.

Vaasan kaupungilla on käynnissä talouden tasapainottamisohjelma. Tavoitteena on löytää kaupungin toiminnasta noin 40–50 miljoonan euron säästöt vuosille 2024–2027. Säästöpaine johtuu pitkälti kuntatalouden yleisesti heikentyneestä tilanteesta verotulojen ja valtionosuuksien vähentymisen takia ja koskee näin myös useita muita kuntia Suomessa.