Ohita valikko
Asiakas lainaa kirjan

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Esitys: kulttuurin ja liikunnan säästöt noin 3,2 miljoonaa euroa

Julkaistu: 12.4.2024

Vaasan kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2024-2027 vaikuttaa myös kulttuuri- ja liikuntapalveluihin. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee säästötoimenpiteitä kokouksessaan 16.4.2024. Lautakuntakäsittelyn jälkeen säästöesitykset etenevät kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle.

Vaasan kaupungilla on käynnissä talouden tasapainottamisohjelma. Tavoitteena on löytää kaupungin toiminnasta noin 40-50 miljoonan euron säästöt vuosille 2024-2027. Säästöpaine johtuu pitkälti kuntatalouden yleisesti heikentyneestä tilanteesta verotulojen ja valtionosuuksien vähentymisen takia ja koskee näin myös useita muita kuntia Suomessa.

– Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa säästökohteita on ollut todella vaikea löytää eikä helppoja kohteita ole. Peruspalvelut pyritään kuitenkin pitämään edelleen hyvällä tasolla, kertoo sivistystoimenjohtaja Christina Knookala.

Kulttuuritoiminnan säästöesitykset

Lautakunnalle esitetään, että kaupunginorkesterin suurimmat säästöt haetaan vuosittaisista investoinneista eli käytännössä soitinhankinnoista. Kaupunginteatterissa suurin säästö tulee oopperatoiminnan lakkauttamisesta.

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden osalta suurimpana säästönä esitetään, että Palosaaren kirjasto suljetaan. Kirjaston toimipisteiden sijainnin näkökulmasta Palosaaren kirjasto sijaitsee niin lähellä pääkirjastoa, että sen lakkauttamista priorisoidaan muihin lähikirjastoihin verrattuna.

Vaasan kaupungin museoissa säästöjä haetaan muun muassa vähentämällä aukioloaikoja, jolloin museot olisivat suljettuina sunnuntaista tiistaihin. Tällä hetkellä museot ovat suljettuina vain maanantaisin. Museoiden ollessa suljettuina henkilökunta digitoisi museon hyvin laajaa kokoelmaa ja valmistelisi kokoelman mahdollista muuttoa.

Liikuntapalveluiden säästöesitykset

Vaasan kaupungin liikuntapalveluiden osalta lautakunnalle esitetään, että lasten ja nuorten harjoitusvuorot kaupungin hallinnoimissa tiloissa muuttuisivat maksullisiksi syksystä 2024 lähtien.

Lisäksi uimahallin kassa olisi suljettuna sunnuntaisin, ja uimahallin viikonlopun aukioloaikoja lyhennettäisiin kahdella tunnilla per päivä. Myös kaupungin tarjoaman ryhmäliikunnan tarjontaa supistettaisiin.

Talous tasapainoon vuonna 2027

Säästöjä on tehtävä, jotta kaupungin talous olisi tasapainossa vuoteen 2027 mennessä. Kaupungin sopeuttamissuunnitelmien pääasiallisena tarkoituksena on hakea pysyviä säästöjä, saada talous tasapainoon ja velkaantuminen hidastumaan.

Kaupunginjohtaja Tomas Häyry haluaa valaa uskoa tulevaisuuteen ja katsoa pidemmälle tulevaan.

– Väestönkasvu ja teolliset investoinnit antavat viitteitä siitä, että meillä on luvassa parempia aikoja, ja pystymme jatkossa edelleen turvaamaan asukkaille hyvät ja laadukkaat palvelut. Säästövaatimukset tuntuvat meistä jokaisesta raskailta, mutta yhdessä pääsemme vaikeiden aikojen yli.