Ohita valikko
talvi

Vaasan kaupunki

Löy­dä oi­keat pal­ve­lut hel­pos­ti

Kohokohdat

Tule mukaan tekemään hyviä tekoja!

Lue lisää
Hiihtäjä

Latu-, jää- ja rinneinfo

Tarkista tilanne

Talvi- ja hiihtoloma Vaasassa ja Vaasan seudulla

Lue lisää

Hae Vaasan kaupungin kesätöihin tai vinkkaa työpaikasta nuorelle!

Lue lisää
Nainen ui avannossa.

Mitä sinä haluaisit Vaasaan 15 000 eurolla?

Lue lisää

Vilkkuvat Välkky-tolpat parantavat suojateiden turvallisuutta

Lue lisää

Ajankohtaista

Uutiset

20.2.2024

Uusi hyvinvointisuunnitelma kertoo, miten vaasalaiset voivat

Vaasan kaupungin hyvinvointisuunnitelma- ja kertomus antaa tilannekuvan siitä, millainen on vaasalaisten hyvinvointi tänään ja tulevaisuudessa. Ongelmien...

lapsi
16.2.2024

Kohtaamispaikat, mielenterveys ja lastenhoitotoiminta saavat avustusta Vaasan kaupungilta

Vaasan kaupunki on myöntänyt kumppanuusavustuksia järjestöille, jotka tarjoavat kaupungin toimintaa tukevaa ja täydentävää toimintaa. Avustusta...

16.2.2024

Etsi Öttiäinen ja tee hyvä teko!

Vaasassa on meneillään hyvien tekojen vuosi ja sekä pieniä että suuria tekoja on kirjattu nettilaskuriin jo yli 3000 kappaletta. Pian pitkin Vaasaa voi...

Tyttö ripustaa aidalle roikkumaan neulottuja mustekaloja.
15.2.2024

Satamatien suunnittelu etenee – osallistu vuorovaikutustilaisuuteen

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus laatii parhaillaan Vaasan satamatien yleissuunnitelmaa ja järjestää siihen liittyvän vuorovaikutustilaisuuden Sulvan koululla...

Sosiaalinen media

Pienet askeleet – suuret mahdollisuudet, tulevaisuus alkaa tästä! 💙 Videosarjassa ”Kun lapsilla on valta” pääset kurkkaamaan, mitä tapahtuu, kun lapset pääsevät valitsemaan tekijöitä maailman tärkeimpään työhön Lapset tapaavat kaupunginjohtaja Milan: hän ohjeistaa lapsia siitä, mitä tulee ottaa huomioon kasvattajaa rekrytoidessa. Voiko palkata niin monta henkilöä kuin haluaa, ja mihin rahaa oikeastaan tarvitaan? 👀 Julkaisemme joka kuukausi kaksi uutta videota maaliskuuhun 2024 saakka. Voit seurata sarjaa Facebook-sivullamme! Vaasa on yhdessä 12 muun pohjalaiskunnan kanssa mukana hankkeessa ”Varhaiskasvatus – tulevaisuuden ala”. Kampanjan tavoitteena on esitellä varhaiskasvatuksessa tehtävää työtä positiivisesta näkökulmasta. *** Små steg – stora möjligheter, framtiden börjar här! 💙 I vår videoserie ”När barnen har makten” kan du se vad som händer när barnen får välja dem som ska utföra världens viktigaste jobb I dagens avsnitt får barnen träffa stadsdirektör Mila för att få vägledning i hur de borde tänka när de anställer pedagoger. Kan man anställa hur många som helst och vad behöver man egentligen pengar till? Kolla, så får ni se! 👀 Vi publicerar varje månad två nya videor fram till mars 2024. Du kan följa med serien på vår Facebook-sida! Tillsammans med tolv andra österbottniska kommuner är Vasa med i projektet "Småbarnspedagogiken – en framtidsbransch”. Målet med kampanjen är att visa upp arbetet inom småbarnspedagogiken ur en positiv synvinkel.
20.02.2024 - 12:02

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Tiivis opiskelijayhteisö, vauhdikas opiskelijaelämä, Suomen kaunein kampusalue. Joko olet kuullut maailman onnellisimmasta opiskelijakaupungista? 💙 🏫 Vaasa on kokoonsa nähden yksi Suomen suurimmista opiskelijakaupungeista – täällä joka viides vastaantulija on korkeakouluopiskelija. Kuudessa korkeakoulussa opiskelijoita on yhteensä noin 13 000. 🎓 Vaasassa suoritettavia tutkintoja on kymmeniä. Koulutusmahdollisuudet yhdistyvät kansainväliseen ja urbaaniin kaupunkikulttuuriin, lyhyisiin välimatkoihin sekä suurempia kaupunkeja edullisempiin vuokriin. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja kaunis luonto takaavat viihtymisen myös opintojen ulkopuolella. Tervetuloa haalarikansalaiseksi intohimoiseen, energiseen ja merelliseen Vaasaan! Lue lisää 👇 https://www.vaasa.fi/koulutus-ja-tyo/onnellinen-opiskelijakaupunki/opiskelijaelamaa-vaasassa *** En sammansvetsad studerandegemenskap, ett livligt studieliv, Finlands vackraste campusområde. Har du redan hört om världens lyckligaste studiestad? 💙 🏫 Vasa är i förhållande till sin storlek en av Finlands största studiestäder – här är var femte person som du möter högskolestuderande. I de sex högskolorna finns totalt 13 000 studerande. 🎓 Det finns tiotals examina som kan avläggas i Vasa. Utbildningsmöjligheterna kombineras med en internationell och urban stadskultur, korta avstånd och förmånligare hyror än i större städer. Mångsidiga hobbymöjligheter och en vacker natur garanterar trivsel också utanför studierna. Välkommen med i halargänget till det passionerade, energiska och havsnära Vasa! Läs mera 👇 https://www.vaasa.fi/sv/utbildning-och-arbete/en-lycklig-studiestad/studieliv-i-vasa/
19.02.2024 - 12:16

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Etsi Öttiäinen! 🐙 💙 Pitkin Vaasaa voi löytää neulottuja taideteoksia, jotka tuovat onnellisuutta löytäjälleen – ja muillekin. Hyvän mielen Öttiäisten tekijät löytyvät Taikonilta. Muutaman kuukauden ajan taiteen perusopetuksessa Taikonilla on tehty meriaiheisia, onnellisuutta lisääviä ”Öttiäisiä”. 💙 Jos löydät Öttiäisen, voit antaa sille uuden kodin, sillä se tulisi tosi onnelliseksi siitä. Öttiäinen elää hymyllä, joten sille ei tarvitse antaa ruokaa, eikä sitä tarvitse ulkoiluttaa. Öttiäisiä lähtee maailmalle noin 100 kappaletta ja sellaisen voi löytää vaikka puun tai pensaan oksalta, aidan päältä, bussista, kauppakeskuksesta – oikeastaan mistä vain! Lue lisää 👉 https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/etsi-ottiainen-ja-tee-hyva-teko/ *** Sök en Krypis! 🐙 💙 Man kan runtom i Vasa hitta stickade konstverk, som ger upphittaren en lyckokänsla – och även andra. De som gjort Krypisarna finns inom Taikon. Under några månaders tid har man inom den grundläggande konstundervisningen Taikon gjort ”Krypisar” 💙 Om du hittar en Krypis, kan du ge den ett nytt hem, eftersom den skulle bli verkligt lycklig då. Det är ungefär 100 Krypisar som ger sig ut i världen och de kan finnas till exempel på en trädgren eller en buske, på ett staket, i bussen, köpcentret – egentligen var som helst. Läs mera 👉 https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/sok-en-krypis-och-gor-en-god-garning/
16.02.2024 - 09:25

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Haluaisitko, että taiteilija piirtää muotokuvasi? 🎨 Vill du att en konstnär tecknar ditt porträtt? 🎨 Would you like an artist to draw your portrait? Katriina Haikalan Social Portrait – Women Only-piirustusperformanssi nähdään Kuntsin modernin taiteen museossa: 👉 la 10.2.2024, klo 12–14 ja 15–17 👉 la 9.3.2024, klo 12–14 ja 15–17 👉 la 6.4.2024, klo 12–14 ja 15–17 Taiteilija piirtää muotokuvia naisista, mutta kaikki ovat tervetulleita seuraamaan performanssia. Ei ennakkoilmoittautumista. Tapahtumaan osallistuminen kuuluu museon pääsylipun hintaan. * * * Katriina Haikalas Social Portrait – Women Only -teckningsperformancen ses i utställningen vid Kuntsi museum för modern konst: 👉lö 10.2.2024, kl 12–14 och 15–17 👉lö 9.3.2024, kl 12–14 och 15–17 👉lö 6.4.2024, kl 12–14 och 15–17 Konstnären tecknar porträtt av kvinnor, men alla är välkomna att följa performansen. Ingen förhandsanmälan krävs. Medverkan i evenemanget ingår i museiinträdet. * * * Katriina Haikala’s Social Portrait – Women Only drawing performance will be seen in Kuntsi Museum of Modern Art: 👉Sat 10.2.2024, 12–2 pm and 3–5 pm 👉Sat 9.3.2024, 12–2 pm and 3–5 pm 👉Sat 6.4.2024, 12–2 pm and 3–5 pm The artist draws portraits of women, but everyone is welcome to watch the performance. No pre-registration required. Participation in the event is included in the price of the museum admission ticket. @vaasankaupunginmuseot #kuntsinmodernintaiteenmuseo #kuntsimuseumförmodernkonst #kuntsimuseumofmodernart #katriinahaikala #kulttuuri #kultur #culture #Vaasa #Vasa
08.02.2024 - 14:09

vaasavasa

Kiitos koskettavasta ja ajatuksia herättävästä luennosta Arman Alizad! 💙 ⭐ Koko kaupungintalon juhlasalin täyteen vetäneen yleisöluennon aiheena oli hyvien tekojen merkitys (työ)elämässä. Jokainen meistä voi tehdä pieniä ja arkisia hyviä tekoja töissä ja töiden ulkopuolella. Luennolla aiheeseen syvennyttiin Armanin johdolla ja kuulimme tarinoita hänen omasta elämästään ja työstään. ⭐ Paljon maailmaa kiertäneen ja epäkohtia ohjelmissaan tutkineen Armanin mukaan meillä on Suomessa asiat varsin hyvin. Arman tuo mielellään tätä aihetta esille myös luennoillaan ja kannustaa siihen, että jokainen yrittäisi olla kiitollinen pienistä hyvistä asioista omassa elämässään. ⭐ Muista käydä kirjaamassa omat hyvät tekosi hyvien tekojen laskuriin. Linkki löytyy profiilin kuvauksesta. *** Tack för en berörande och tankeväckande föreläsning Arman Alizad! 💙 ⭐ Temat för den föreläsning som fyllde hela stadshusets festsal var betydelsen av goda gärningar i (arbets)livet. Var och en av oss kan göra små och vardagliga goda gärningar i arbetet och utanför arbetet. Under föreläsningen fördjupade vi oss i temat under Armans ledning och vi fick höra honom berätta om sitt liv och sitt arbete. ⭐ Arman, som har åkt runt om i världen och undersökt missförhållanden i sina program, anser att vi i Finland har det mycket bra. Han tar gärna också upp detta tema på sina föreläsningar och sporrar var och en att försöka vara tacksam för de små goda sakerna i livet. ⭐ Kom ihåg att skriva in dina goda gärningar i räknaren. Länk finns i profilbeskrivningen. #vaasa #vasa #MaailmanOnnellisinKaupunki #VärldensLyckligasteStad
07.02.2024 - 14:21

vaasavasa