Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Vaasan kaupunki

Löy­dä oi­keat pal­ve­lut hel­pos­ti

Kohokohdat

Joukkoliikenteen nimikilpailun voittaja on Lifti.

Asukkaat antoivat Vaasan seudun joukkoliikenteelle nimen Lifti

Lue lisää
Nainen Ja Koira

Liplattele pinnalla tai sukella syvemmälle! Koe Vaasan seutu omalla tyylilläsi.

Lue tarinoita seudulta
Paljon onnea Vaasa

Hyvää syntymäpäivää Vaasa! Mikä pieni unelma ympäristössäsi tai uudenlainen tapahtuma kaipaa toteutusta?

Lue lisää ja kerro ideasi

Muistithan maskin? Suosittelemme kasvomaskin käyttämistä Vaasan joukkoliikenteessä.

Lue lisää
Nainen kirjoittaa tietokoneella

Tuki yksinyrittäjille

VASEKin verkkosivut

Kulttuurisyksy Vaasassa

Lue lisää

Ajankohtaista

Uutiset

29.9.2020

Maisemamaalauksen nykytaituri esittäytyy klassikkokokoelman kanssa

Pohjanmaan museossa 30. syyskuuta avautuvassa näyttelyssä maisemamaalaus toimii ajallisena linkkinä menneen ja nykyisen välillä. Kahteen eri tilaan...

Taiteilija maalaa teosta
29.9.2020

Yksi uusi koronavirustartunta Pohjanmaalla

Tiistaiaamuun mennessä Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Covid-19 -virukseen sairastunut henkilö on...

29.9.2020

Tekemistä syyslomalle!

Syyslomaa vietetään 14.-16.10.2020. Listasimme, mitä kaikkea kivaa Vaasan seudulla voi tehdä!

Lapsi kiipeilytelineellä
28.9.2020

Pohjanmaalla kuusi uutta koronavirustartuntaa viikonlopun aikana

Koronaviruspositiivisiksi todetuista tapauksista neljä liittyy jo ennalta tiedettyihin tartuntatapauksiin ja kaksi tartunnoista on saatu ulkomailta....

Sosiaalinen media

23.09.2020 - 11:08

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan kaupunginhallitus päätti maanantaina 21.9. kaupungin henkilöstöä koskevista lomautuksista. Lomautukset koskevat kaikkia toimialoja ja korkeintaan 3 500 henkilöä. 📌 Lomautukset 3-14 päivää, voidaan toteuttaa tämän ja ensi vuoden aikana, jotta asukkaille tarjottavien palveluiden mahdollisimman sujuva jatkuminen voidaan turvata. 📌 Opettajien lomautukset 3 päivää, kohdistetaan suunnittelu- ja koulutuspäiviin 1,5 vuoden ajalle, lomautukset eivät vaikuta opetukseen. 📌 Osa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä lomautetaan seitsemäksi päiväksi. Hoitajamitoituksesta huolehditaan, ja vanhemmille tarjotaan mahdollisuus lapsen maksuttomaan poissaoloon. 📌 Sosiaali- ja terveystoimessa lomautusten pituus vaihtelee 3-14 päivän välillä. Lomautukset toteutetaan yksiköstä ja toiminnosta riippuen joko kokopäiväisinä tai osittaisina. Asiakas- ja potilasturvallisuus huomioidaan ja hoitajamitoituksesta huolehditaan. 📌 Konsernihallinnon (hallinto ja ylin johto) sekä teknisen toimen henkilöstön lomautukset 14 päivää. 📌 Joitakin yksittäisiä toimintoja on rajattu lomautusten ulkopuolelle: tietyt kriittiset toiminnot (esim. pelastuslaitos) sekä ne toiminnot, joilla on erityinen rahoitusmalli (esim. toisen asteen koulutus). Lomautuksilla haetaan 2,7 miljoonan euron säästöjä. Kaikki keinot, myös lomautukset ovat nyt välttämättömiä, jotta vuosien aikana kertynyttä alijäämää (25 miljoonaa euroa) saadaan katettua ja talous saadaan jälleen tasapainoon. Lue lisää: www.vaasa.fi/ajankohtaista/kaupunginhallitus-paatti-lomautuksista-2/ ... Vasa stadsstyrelse beslutade måndag 21.9 om permitteringar som gäller stadens personal. Permitteringarna gäller alla sektorer och högst 3 500 personer. 📌 Permitteringarna gäller 3–14 dagar. För att det ska kunna säkerställas att de tjänster som erbjuds invånarna fortgår så smidigt som möjligt, är det möjligt att genomföra permitteringarna i år och nästa år. 📌 Lärarna permitteras i 3 dagar, och de inriktas på planerings- och utbildningsdagarna under 1,5 år, permitteringarna påverkar inte undervisningen. 📌 Inom småbarnspedagogiken permitteras en del av personalen i sju dagar. Vårdardimensioneringen ombesörjs, och föräldrarna erbjuds en möjlighet att hålla barnen frånvarande kostnadsfritt. 📌 Inom social- och hälsovården varierar permitteringarnas längd mellan 3 och 14 dagar. Permitteringarna genomförs beroende på enhet och verksamhet antingen som heldags- eller deltidspermitteringar. Klient- och patientsäkerheten beaktas och vårdardimensioneringen ombesörjs. 📌 Inom koncernstyrningen (förvaltningen och högsta ledningen) och tekniska sektorn permitteras personalen i 14 dagar. 📌 En del enskilda verksamheter har ställts utanför permitteringarna: de är vissa kritiska verksamheter (t.ex. räddningsverket) samt de verksamheter som har en särskild finansieringsmodell (t.ex. utbildningen på andra stadiet). Med permitteringarna eftersträvas besparingar på 2,7 miljoner euro. Alla metoder, också permitteringar, är nu nödvändiga för att det underskott som ackumulerats under årens lopp (25 miljoner euro) ska kunna täckas och ekonomin igen fås i balans. Läs mera: www.vaasa.fi/sv/aktuellt/stadsstyrelsen-beslutade-om-permitteringar-2/
22.09.2020 - 08:21

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Lifti äänestettiin Vaasan seudun joukkoliikenteen uudeksi nimeksi! 🏆 Yli 600 ehdotuksen joukosta seulotulle finaalikolmikolle annettiin yhteensä peräti 1445 ääntä, joista Lifti sai 664, Blinkka 508 ja Vindi 273. “Toivomme, että joukkoliikenne tuntuisi helpolta “liftiltä” asukkaillemme – että Liftin kyytiin olisi helppoa ja vaivatonta nousta, palvelu olisi mutkatonta ja Lifti olisi helppo valinta arjessa”, Vaasan kaupungin markkinointiasiantuntija Eevamaria Paasikari kertoo. Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan uusi alueellinen joukkoliikenne aloittaa toimintansa vuonna 2022. Lue tarkemmat perustelut uudesta nimestä: https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/asukkaat-antoivat-vaasan-seudun-joukkoliikenteelle-nimen-lifti/ Lifti röstades fram till nytt namn på Vasaregionens kollektivtrafik! 🏆 Bland över 600 förslag sållades tre finalister fram och dessa fick sammanlagt hela 1445 röster, varav Lifti fick 664, Blinkka 508 och Vindi 273 röster. ”Vi hoppas att det ska kännas enkelt för våra invånare att "lifta" med kollektivtrafiken ¬– att det ska vara lätt och behändigt att ta Lifti, att servicen ska vara friktionsfri och att Lifti ska bli ett enkelt val i vardagen", säger Vasa stads marknadsföringssakkunniga Eevamaria Paasikari. Vasa stads och Korsholms kommuns nya regionala kollektivtrafik inleder sin verksamhet år 2022. Läs om motiveringarna till det nya namnet här: https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/invanarna-gav-vasaregionens-kollektivtrafik-namnet-lifti/
22.09.2020 - 06:08

Vaasan kaupunki - Vasa stad