Förbigå menyn
Tillbaka till ingångssidan Till ingångssidan
Henkilö seisoo ulkona ja katsoo kameraan.

Artikelkategorier: Nyheter Vaasan kaupunginteatteri

Seppo Välinen fortsätter i ledningen för Vaasan kaupunginteatteri

Publicerad: 5.6.2024

Uppdaterad: 7.6.2024

Den nuvarande teaterchefen för Vaasan kaupunginteatteri, Seppo Välinen, har valts för att leda teatern för en ny femårsperiod.

Vasa stads kultur- och idrottsnämnd har på sitt möte tisdag 4.6.2024 beslutat välja magistern i teaterkonst Seppo Välinen till chef för Vaasan kaupunginteatteri för tiden 1.8.2025-31.7.2030.

Intervjugruppens helhetsbedömning visade att Seppo Välinen är den mest lämpliga sökanden för tjänsten som teaterchef. Tjänsten är en visstidsanställning på fem år med en tilläggsoption på två år. Välinen har varit chef för Vaasan kaupunginteatteri sedan 1.11.2019. Välinen har tidigare arbetat med olika uppgifter inom teaterbranschen på ett övergripande sätt, bland annat som regissör och koreograf.

–  Jag är glad att Seppo Välinen vill fortsätta sitt arbete i Vasa. Hans första tid vid Vaasan kaupunginteatteri var väldigt exceptionell på grund av coronan. Förhoppningsvis kommer han nu att kunna arbeta under normala förhållanden och gå vidare med de utvecklingsobjekt som inte kunnat slutföras, säger Vasa stads bildningsdirektör Christina Knookala.

Stark vision om utvecklingen av teaterbranschen och Vaasan kaupunginteatteri

I motiveringarna konstateras att Välinen har en stark vision om utvecklingen av teaterbranschen och Vaasan kaupunginteatteri. Den konstnärliga kompetens, förvaltnings- och ekonomikompetens, samt de ledarskaps-, utvecklings- och nätverksfärdigheter och visionära förmåga som Välinen tog upp i intervjun visade sig vara sådana egenskaper som gjorde att han steg fram som den mest beaktansvärda av de sökande.

– Det är en ära att få fortsätta mitt intressanta arbete i Finlands mest kulturvänliga stad, i en fin teater tillsammans med dess starka yrkesproffs. Jag ser fram emot de kommande åren och de föreställningar som vi tillsammans skapar för vår publik. Det har varit hjärtvärmande att få uppmuntrande meddelanden och hälsningar av både åskådare och anställda under den här ansökningsprocessen. För mig är det viktigt att möta publiken och jag hoppas att jag kommer att kunna dela allt mer tid med våra besökare på teatern. Just nu känner jag framför allt tacksamhet och lycka. Jag är mycket glad över att få fortsätta mitt arbete som teaterchef och jag vill för en egen del bidra till att göra Vasa till en lycklig plats att leva och uppleva bra teaterkonst på, berättar Seppo Välinen.

Platsen som teaterchef söktes av 13 personer varav fem kallades till intervju.  Intervjugruppen för teaterchefsrekryteringen bestod av Vasa stads tjänstemän, kultur- och idrottsnämndens ledamöter samt representanter för personalen vid Vaasan kaupunginteatteri.

Vaasan kaupunginteatteri har som uppgift att producera mångsidiga teaterföreställningar som konstnärligt sett håller hög nivå och som ger publiken upplevelser och väcker dess intresse för teater. Teaterns verksamhet styrs av arbetet som en professionell teater och konstinrättning.

Teaterchefen fungerar som resultatområdesdirektör för teatern och svarar för teaterns repertoarplanering. Teaterchefen leder ekonomi- och personalplaneringen för resultatområdet och har resultatansvar för teaterns ekonomi samt för användningen av teaterns resurser. Till teaterchefens centrala uppgifter hör att dra riktlinjerna för planeringen av repertoaren och för det konstnärliga arbetet samt att upprätthålla teaterns verksamhetsnivå och utveckla verksamheten. Teaterchefen fungerar som närmaste chef för den konstnärliga personalen och förvaltningspersonalen.