Förbigå menyn
Kädestä kiinni sydän

För medier och kommunikation

Kommunikationen och marknadsföringen stöder och främjar att Vasa utvecklas och bevaras som en konkurrenskraftig och attraktiv plats som ser till invånarnas välbefinnande och kundinriktat betjänar alla.

Vasa stads kommunikation

Vi ger information om stadens service, verksamhet, planer och mål till invånare, kunder, massmedier och andra intressentgrupper.

Med kommunmarknadsföringen gör vi Vasa och dess styrkor kända i Finland och utomlands. Vi leder och koordinerar stadens allmänna marknadsföring och svarar för marknadsföringsmaterialet.

Grafiska tjänster producerar utskrifts- och trycktjänster av hög kvalitet inom den grafiska sektorn, erbjuder grafisk planering, fotografering och sakkunnigtjänster främst åt Vasa stads sektorer och institutioner.

Ta kontakt:

Kommunikationschef Leena Forsén ledning av kommunikationen, leena.forsen(at)vaasa.fi, 040 635 0762.

Kommunikationens allmänna epost: viestinta(at)vaasa.fi

Vaasa stads kommunikation och samhällsrelationer: personal och ansvarsområden

 • Kommunikationssakkunnig Jenni Tuliniemi koordinerar stadens kommunikation, koncernförvaltningens kommunikation samt kriskommunikation
 • Marknadsföringssakkunnig Rita Kuha  koordinerar stadens marknadsföring. Vikarie Eevamaria Paasikari
 • Kommunikationsplanerare Johanna Jussila, social- och hälsosektorn och Invånartidningen
 • Kommunikationsplanerare Ilari Rautiainen, stadsmiljösektorn och webbtjänsten vasa.fi (Vasa stad, Visit Vaasa, Vasaregionen, Kvarken)
 • Kommunikationsplanerare Susanna Saari, bildningssektorn (idrottsservicen, ungdomsservicen, småbarnsfostran, den grundläggande utbildningen, Vamia, instituten, gymnasierna) och sociala medier
 • Kommunikationsplanerare Maria Mäenpää, stöd för arbetsplatskommunikation, intranätet, koncernförvaltningen (personal, sysselsättning, internationella ärenden, samhällsrelationer)
 • Marknadsföringsplanerare Pauliina Pääkkönen, bildningssektorn (museerna, kulturcentret, biblioteken)
 • Marknadsföringsplanerare Heli Masa, allmänna planeringsuppgifter inom marknadsföring
 • Grafiska tjänster, graafisetpalvelut(at)vaasa.fi
  • Grafisk planerare Mikael Matikainen
  • Grafisk planerare Jouko Keto
  • Grafisk planerare Rauli Lehto
  • Digitaltryckare Janne Pessi

För Vasa stadskoncerns kommunikation svarar också:

Kaupunginteatteri
Informations- och produktionschef Kristiina Vaalasmaa
kristiina.vaalasmaa(at)vaasa.fi, 040 773 7587

Stadsorkestern
Informations- och marknadsföringskoordinator Päivi Tuisku
paivi.tuisku(at)vaasa.fi, 0400 860 745

Vasa yrkeshögskola VAMK
marknadsföringsplanerare Anssi Turunen
anssi.turunen(at)vamk.fi, 040 702 0810

Vasa universitet
Jenni Mattsson
jenni.matsson(at)univaasa.fi, 029 449 8701

Vasa Vatten
Verkställande direktör Irma Hyry
irma.hyry(at)vaasa.fi, 06 325 4150

Lokalbussarna, Wasa Citybus
Verkställande direktör Patric Wiik
patric.wiik(at)wasabus.fi, 046 551 7743

Vasa Elektriska
Marknadsföringschef Tiina Lillbacka
tiina.lillbacka(at)vaasansahko.fi, 06 324 5276

Kommunikationschef Mikaela Jussila
mikaela.jussila(at)vaasansahko.fi, 06 324 5162

Österbottens räddningsverk
Förvaltningssekreterare Mira Kuusisto
mira.kuusisto(at)vaasa.fi, 06 352 1450

Stormossen
Kommunikationschef Nina Lindman
nina.lindman(at)stormossen.fi, 010 320 7640

Kommunikation om Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

Kommunikation om Vasaregionens Turism Ab (Visit Vaasa)

Vasaregionens Turism Ab:s (Visit Vaasa) verkställande direktör Max Jansson fungerar som bolagets kontaktperson till medierna. Kontaktuppgifter: max.jansson@visitvaasa.fi, tfn +358 40 533 5083

Kommunikation om världsarvsobjektet Kvarkens skärgård

Kenth Nedergård, verksamhetsledare Världsarvet i Kvarken r.f.
kenth.nedergard@kvarken.fi
tfn +358 (0)50 346 6200

E-post Vasa stads kommunikationsnsservicen

Besöksadress Vasa stads kommunikationsservicen

Ta kontakt