Förbigå menyn

Delta och påverka!

Vasa är människornas stad. Vi vill att alla hittar sitt eget sätt att delta och göra Vasa till vår gemensamma stad. Välkommen att bekanta dig med olika påverkningskanaler och demokratiskt beslutsfattande.

Hur kan jag påverka och delta?

  • Rösta i val
  • Följ med beslutsfattandet och diskutera med stadsfullmäktigeledamöterna
  • Gå med i invånarföreningarna, samt delta i invånarkvällar och verkstäder
  • Ge respons och ta initiativ
  • Svara på enkäter och utlåtandebegäran
  • Sök verksamhetsbidrag
  • Ställ upp i val

Aktuellt

piktogram

Deltaktighetsprogram

Syftet med programmet är att ge kommuninvånarna bättre möjligheter att vara delaktiga och påverka, och det har gjorts tillsammans: för invånarna, gemenskaperna och personalen.

Bekanta dig med programmet
piktogram

Språkprogram

Med hjälp av programmet vill man bland annat uppskatta nationalspråkens ställning, främja serviceutbudet på engelska och stöda livslångt lärande hos de anställda.

Bekanta dig med programmet