Förbigå menyn
Formeln

Stadsmiljösektorn

Stadsmiljö ansvarar för din levnadsmiljö, stadens tekniska infrastruktur och service. När du promenerar på gatan, öppnar vattenkranen eller andas in frisk luft, använder du service som stadsmiljö erbjuder och lever du i en omgivning som vi övervakar.

Vår uppgift är att trygga en fungerande och trivsam boendemiljö samt en smidig vardag för dig.

Vår verksamhet är baserad på kontinuerlig utveckling. Om du har utvecklingsförslag, önskar vi att du berättar om dem för oss via responssystemet.

Markku Järvelä
Sektordirektör