Förbigå menyn
lärare och barn

Bildningssektorn

Bildningssektorn ansvarar för ordnandet av utbildning, småbarnspedagogik, kulturutbud och biblioteksservice samt ordnandet av fritidsverksamhet, motions- och ungdomsservice.

När du gratis lånar en bok på biblioteket, ditt barn får högklassig småbarnspedagogik och undervisning eller när du under din fritid tar del av motions- och kulturservice, då är det vår service som du använder.

Vi erbjuder personer i alla åldrar undervisning, evenemang och bildning, så att du trivs i Vasa och så att din vardag är högklassig och inspirerande.

Vår verksamhet är baserad på kontinuerlig utveckling. Om du har utvecklingsförslag, önskar vi att du berättar om dem för oss via responssystemet.

Christina Knookala
bildningsdirektör